Aktualności dla "Rada Miejska w Kazimierzu"

Kazimierscy radni spotkali się na wspólnym posiedzeniu, by zapoznać się z procedurą zmiany Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz omówić przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Radni wchodzący w skład Komisji Rewizyjnej przygotowali wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza Kazimierza Dolnego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwały zostały podjęte. Niebawem więc będzie można rozpocząć fazę projektowania chodników przy drogach w Skowieszynku, Wierzchoniowie, Parchatce, Bochotnicy, Dąbrówce czy ul. Doły w Kazimierzu. W końcu będzie bezpieczniej!

W Gminnym Zespole Szkół radni podczas wspólnego posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej dyskutowali o rozpoczynającym się sezonie turystycznym oraz samochodach terenowych niszczących kazimierskie wąwozy.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej po raz kolejny poświęcono dużo czasu na gorącą dyskusję o wyznaczonych obszarach zdegradowanych. Niektórzy mieszkańcy gminy wciąż mają wątpliwości, czemu ich działki zostały włączone do obszaru zdegradowanego i jakie wiążą się z tym konsekwencje 

O rewitalizacji, budżecie obywatelskim, kogucie kazimierskim i pojazdach terenowych niszczących kazimierskie wąwozy dyskutowali kazimierscy radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Komisji Edukacji i Komisji Zdrowia.

O tym jak ma wyglądać budżet gminy Kazimierz Dolny na 2017 roku rozmawiano gorąco podczas posiedzeń komisji. Nie wszystko zostało jednak wyjaśnione, a ciąg dalszy dyskusji odbył się na ostatniej w 2016 roku sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym podjęła uchwałę w sprawie realizacji projektu dotyczącego rozwoju usług elektronicznych na terenie gminy. Czy ta decyzja ułatwi komunikację pomiędzy magistratem a mieszkańcami? 

Miasto przymierza się do remontu drogi z Kazimierza w kierunku Jeziorszczyzny. Przygotowano już stosowną dokumentację projektową, a na ostatniej sesji radni przegłosowali przekazanie środków na ten cel.

Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym znów kompletna. Od momentu złożenia mandatu przez radnego Leszka Skocza upłynęło kilka miesięcy. W niedzielę, 10 lipca odbyły się wybory uzupełniające. Nową radną została Mariola Materek.

Radny złożył mandat

Radny Leszek Skocz, tak jak wcześniej zapowiadał, złożył mandat. Skąd taka decyzja? Jak sam przyznaje, przyczyn było wiele.

Kazimierz wyróżni zasłużonych dla gminy Kazimierz Dolny. Procedowane jest uchwalenie nowego kazimierskiego wyróżnienia.

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym uchwalony został budżet na rok 2016. W jakiej kondycji finansowej jest gmina? Na co zostanie przeznaczonych najwięcej pieniędzy?

Dzielą "kapslowe"

Jednym z tematów dyskutowanym wczoraj podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 i podział środków z tzw. „kapslowego”.  Dziś przyjęto go na XIV sesji Rady Miejskiej.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu radni jednogłośnie zadecydowali o sprzedaży Wikarówki na rzecz Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pod wezwaniem świętej Anny.

W 73. rocznicę Krwawej Środy tradycyjnie, jak co roku odbędą się uroczystości upamiętniające wydarzenia z listopada 1942 r. na tzw. Powiślu Lubelskim. Tym razem jednak będą one trwały równocześnie w Kazimierzu Dolnym i Bochotnicy.

Studium uchwalone!

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym studium zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone. Po dziesięciu latach prac.

Ślubujemy!

Ceremonią ślubowania rozpoczęła swoją działalność nowa Rada Miejska w Kazimierzu. 1 grudnia zaprzysiężony został także nowy burmistrz Andrzej Pisula.

Budżet 2014 uchwalony

Radni przegłosowali uchwałę budżetową na rok 2014. Jedna trzecia Rady budżetu nie poparła.

Awantura o studium

Do 13 września zapoznawać się można z wyłożonym projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Osób niezadowolonych nie brakuje. Bardzo burzliwy przebieg miała dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w obrębie miasta – pomnika historii.

Pokaż stopkę