Absolutorium dla burmistrza

Skomentuj (3)

Radni wchodzący w skład Komisji Rewizyjnej przygotowali wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza Kazimierza Dolnego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym spotkali się, by zaopiniować wykonanie budżetu za miniony rok oraz przygotować wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza.

Radni wchodzący w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta spotkali się, by wspólnie  zaopiniować sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za rok a także przygotować  wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Podczas spotkania omówiony został ubiegłoroczny budżet, przedstawiono najważniejsze dane dotyczące dochodów, wydatków i zobowiązań gminy.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w 2016 roku Rada Miejska podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w planie budżetu, a 28 zarządzeń w tej sprawie wydał sam burmistrz. Jak wobec tego został wykonany budżet?

Dochody w wysokości 98,34% zaś wydatki – 93,62%. Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 3 590 623,00 zł, wykonano 3 590 623,55 zł. Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w kwocie 1 717 206,00 zł. Oprócz tego spłacona została pożyczka, kredyty i wykupiono obligacje na łączną kwotę 1 667 206,00 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2016 roku z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynoszą łącznie 8 269 134,00 zł.

W związku z realizacją wydatków na niższym poziomie w stosunku do planu wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 42 073,52 zł. (Zaplanowany deficyt: 1 873 417,00 zł)

- Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2016 rok i na tej podstawie wnioskuje do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kazimierza Dolnego – mówi przewodniczący komisji, Jakub Pruchniak.

Do przygotowanego wniosku Rada Miasta odniesie się zapewne na najbliższej sesji.

 

Skomentuj

Przeciągnij i upuść zdjęcia, lub kliknij

Jak chcesz dodać komentarz?

lub

Podpisz się, aby dodać komentarz

Jak chcesz dodać komentarz?

lub

lub zarejestruj się


Dodane komentarze (3)

Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2017.
Zaplanuj razem z nami świąteczny wyjazd do dowolnego miejsca w Polsce. Poznaj oferty specjalne noclegów na Wigilię i Boże Narodzenie 2017.
Pokaż stopkę