Aktualności dla "sesja Rady Miejskiej"

Ostatnią sesję zdominował temat planu zagospodarowania przestrzennego. A dokładnie sprawa jednej działki, która jest badana przez komisję rewizyjną Rady Miejskiej, prokuraturę, Generalnego Konserwatora Zabytków i Wojewodę Lubelskiego. W obawie, by postępowania te nie wstrzymywały procedowania planu zagospodarowania dla Kazimierza, Mięćmierza i Okala oraz Cholewianki, postawiono wniosek o wyłączenie tej działki  z obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania i jednocześnie kolejny wniosek o procedowanie planu dla tej działki w trybie indywidualnym.

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy oraz rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania przez burmistrza budżetu za rok 2018 Rada Miejska na czerwcowej sesji przystąpiła do głosowania nad votum zaufania i absolutorium dla burmistrza.

Trwa transmisja obrad V sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu. Wśród tematów m.in podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kazimierza Jerzemu Żurawskiemu.

System informatyczny umożliwiający kompleksowe zarządzanie pracami rady, system transmisji obrad z posiedzeń rady na żywo oraz system konferencyjny, który obejmuje mikrofony dla radnych a także niezbędne do obsługi systemu tablety dla członków rady – sesje Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym wyglądają teraz zupełnie inczej.

Trwa czwarta sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Zapraszamy do oglądania transmisji.

Za nami już druga sesja Rady Miasta w Kazimierzu Dolnym. Jednym z punktów obrad było powołanie składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej. Komu powierzono przewodnictwo?

Trwa już druga sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Zapraszamy do oglądania transmisji.

Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym spotyka się od początku nowej VIII kadencji w godzinach przedpołudniowych. Co na to mieszkańcy?

Po ślubowaniu!

Podczas pierwszego posiedzenia nowej Rady Miejskiej, które odbyło się w auli Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym, radni otrzymali zaświadczenia o wyborze a także złożone zostały ślubowania, zarówno przez członków rady, jak i burmistrza.

Rozpoczęła się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Zapraszamy do oglądania transmisji.

Brak jednej konkretnej sali przeznaczonej na obrady Rady Miejskiej jest dość kłopotliwy zarówno dla radnych, jak i samych mieszkańców, którzy chcieliby w obradach uczestniczyć. Jest jednak szansa na to, by stworzyć miejsce przeznaczone właśnie na cel.

Ostatnia sesja VII kadencji przeszła do historii. W auli Gminnego Zespołu Szkół władze samorządowe – burmistrzowie, radni, sołtysi oraz urzędnicy kazimierskiego magistratu, kierownicy i dyrektorzy jednostek prowadzonych przez samorząd zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i podziękowaniami za wspólną pracę na rzecz gminy Kazimierz Dolny w latach 2014 – 2018.

Budynek na Dołach za Rotacyjnym jeszcze nie powstał, a już otrzymał nazwę. Mówią o nim „Wieżowiec”, bo mimo że wciąż nie wiadomo, ile ma dokładnie liczyć metrów wysokości, już można policzyć jego piętra: jest ich na razie pięć. Nie ma w Kazimierzu większego bloku mieszkalnego.

Przez lata związany z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i z Kazimierzem, mocno zaangażowany w pracę na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu. Obecnie już w stanie spoczynku. Adam Madejski odszedł na zasłużoną emeryturę.

„Zasłużony dla Gminy Kazimierz Dolny” – taki tytuł już niebawem zostanie nadany księdzu proboszczowi Tomaszowi Lewniewskiemu. Kazimierscy radni już podjęli stosowną uchwałę.

Radni przegłosowali uchwałę obniżającą wynagrodzenie burmistrza, do jakiej zostali zobligowani mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja tego roku. Burmistrz będzie zarabiał mniej?

Trwa czerwcowa sesja Rady Miejskiej. Tym razem radni podejmują uchwały między innymi w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi oraz ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla burmistrza.

Trwa majowa sesja Rady Miejskiej. Radni obradują między innymi nad sprawą nadania proboszczowi parafii kazimierskiej ks. Tomaszowi Lewniewskiemu tytułu "Zasłużony dla gminy Kazimierz Dolny".

Trwa 43. sesja Rady Miejskiej. Ważą się losy budowanej szkoły. Dotychczasowemu wykonawcy gmina wypowiedziała umowę.

Trwa sesja Rady Miejskiej.   Transmisja na profilu społecznościowym Kazimierskiego Portalu Internetowego na Facebooku. Zapraszamy do oglądania telerelacji. 

Pokaż stopkę