Absolutorium dla burmistrza Pomianowskiego

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy oraz rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania przez burmistrza budżetu za rok 2018 Rada Miejska na czerwcowej sesji przystąpiła do głosowania nad votum zaufania i absolutorium dla burmistrza.

Komisja rewizyjna, w której gestii leży rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu z tytułu wykonania budżetu, przedstawiła Radzie Miejskiej ocenę wykonania budżetu za rok 2018. W protokole wskazano dochody gminy wykonane w 94,61 %, wydatki – w 93,53%. Zadłużenie gminy na koniec roku 18 wyniosło 15 223 000 zł, dla porównania rok temu była to kwota 12 479 857,30 zł. Wynik wykonania budżetu w 2018 roku wykazuje deficyt w kwocie 3 938 398,36 zł, rok temu - 4 346 750,63 zł.

Dokumenty te uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jednak nie ocenia celowości wydatkowanych środków ani gospodarności burmistrza, te zadania należą wyłącznie do zadań rady gminy i jej komisji. Jak zwykle oceny tej dokonała – w tym roku szczególnie skrupulatnie w postaci kontroli Urzędu Miasta – Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Ryszarda Rybczyńskiego.

- Uwagi dotyczące gospodarności, celowości wydatkowania środków budżetowych za poprzednią kadencję do maja br., w tym rok 2018, zostały zawarte w protokole po kontroli Urzędu Miasta prowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej – napisano we wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi. – Biorąc pod uwagę nową kadencję burmistrza, dotychczasowe pozytywne zmiany personalne w Urzędzie Miasta, pozyskanie doświadczonych i kompetentnych pracowników, tj. zastępcy burmistrza, skarbnika, kierownika referatu nieruchomości i rolnictwa oraz pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne, obdarza się Burmistrza zaufaniem oraz liczy na właściwe ukierunkowanie działań o dbałość interesu gminy, poprzez wdrożenie procedur poprawiających racjonalne wydatkowanie środków budżetowych oraz zrealizowanie zaleceń po kontroli.

Za wotum zaufania dla burmistrza oraz za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, dwóch radnych (Damian Miroński i Piotr Guz) wstrzymało się od głosu.

- To nie znaczy, że nie było niedociągnięć, ale liczę, że te wszystkie uwagi, które padają w czasie dyskusji, bierze Pan sobie głęboko do serca. Chciałbym zmienić narrację współpracy. Te głosy są po to, by Pan wykorzystał swoją szansę, jaką Panu Opatrzność i mieszkańcy dali – powiedział radny Janusz Kowalski. – Głosowałem „za”, dając Panu kredyt zaufania na podobnych zasadach, jak Provident. Należy szybko wywiązać się ze zobowiązań, to nie będzie „biło w licznik”.

Skomentuj


Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę