Przygotowanie szkół do nowego ustroju i o Parku Krajobrazowym

Skomentuj (11)

Na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Edukacji i Zdrowia radni opiniowali uchwały dotyczące m.in. dostosowania szkół do nowego ustroju oraz uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt uchwały dotyczący przygotowania szkól w gminie Kazimierz Dolny zyskał pozytywną opinię radnych z Komisji Budżetu, Edukacji i Zdrowia. Uchwała ta ustala, że z dniem 31 sierpnia 2017 r. swoją działalność zakończy gimnazjum w Kazimierzu. Nowy rok szkolny będzie też początkiem ośmioklasowej podstawówki. 

W trakcie dyskusji nad uchwałą poruszone zostały trzy kwestie – jakie będą skutki osobowe i finansowe takiej organizacji szkół, jak wygląda sprawa z liceum oraz czy po likwidacji gimnazjów będą jakieś zmiany w dowożeniu dzieci do szkół?

- W tym roku kosztów budżetowych nie będzie wiele więcej, niż było przewidziane. Natomiast co roku pewnie będziemy te koszty zwiększać – odpowiedział burmistrz Andrzej Pisula. - Być może, że nauczyciele gimnazjalni, którzy nie znajdą zatrudnienia, będą dostawać wypowiedzenia. W związku z tym będą otrzymywać od nas dodatkowe środki finansowe z tytułu utraty pracy. W tej chwili trudno jest to przewidzieć. Na wiosnę będziemy wiedzieli więcej, jak będziemy przygotowywali arkusze organizacyjne.

Sprawa liceum w Kazimierzu została w uchwale tylko wspomniana. Kwestia ta będzie procedowana w uchwale powiatowej. Liceum ma jednak zostać reaktywowane.

- W naszej uchwale liceum nie ma, ale ponieważ licea to szkoły ponadgimnazjalne, więc wykaże je w uchwale powiat – mówił burmistrz. - Liceum jest w statucie i ja prosiłem dyrektora, żeby organizował nabór w tym roku. Z jakim skutkiem, zobaczymy.

Ostatnim tematem był dowóz dzieci do szkoły, a dokładnie to czy będą zmiany po likwidacji gimnazjum. W tym przypadku nie ma się jednak o co martwić. Dzieci będą dowożone tak jak dotychczas.

Sprawa Parku Krajobrazowego dotyczyła zmiany w projekcie uchwale Sejmiku Województwa Lubelskiego. Zmiany te dotyczą zakazu budowy w pasie 50 m od rzeki, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych. W dotychczasowym projekcie zakaz ten nie dotyczył obiektów turystycznych, niezależnie od wielkości. Zapis ten zakwestionowano i w obecnym projekcie do budowy w pasie nadbrzeżnym dopuszcza się tylko obiekty małej architektury lub obiekty niskokubatorowe służące turystyce. Zmianom tym radni wydali pozytywną opinię.

Głosowanie za podjęciem uchwał odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miejskiej we wtorek 28 lutego. 

Skomentuj

Przeciągnij i upuść zdjęcia, lub kliknij

Jak chcesz dodać komentarz?

lub

Podpisz się, aby dodać komentarz

lub zarejestruj się


Dodane komentarze (11)

Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

To osoby tworzą świąteczną atmosferę. Jest tyle pięknych miejsce w Polsce, gdzie można spędzić Święta Wielkanocne 2019. Sprawdź listę obiektów, które przygotowały na ten czas ofertę specjalną.
Długi Weekend majowy 2019 zapowiada się cudownie. Będzie jeszcze lepszy, jeżeli skorzystasz z oferty specjalnej na majówkę.
Pokaż stopkę