Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Wnioski można składać do 10 lipca.

Wykształcenie wyższe, udokumentowany dorobek zawodowy, zdolności organizatorsko-menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzi oraz  znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia instytucji kultury, w szczególności problematyki muzealnej i znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność w sferze kultury – takie kryteria powinni spełniać kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Wśród zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury znajdują się m.in. kierowanie instytucją i odpowiedzialność za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi muzeum, stałe zwiększanie zasobów muzealnych poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej czy też współpraca z różnymi partnerami  w procesie kreowania i kształtowania marki muzeum.
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub pocztą w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem oraz innymi danymi. Wnioski można składać do 10 lipca 2019 r. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – do dnia 30 września 2019 r.
Warto dodać, że dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat.

Skomentuj


Mapa

Muzea

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Weekend listopadowy 11-15 listopada 2023 to dobry moment na krótki wypad za miasto. Zrelaksuj się w jednym z naszych obiektów. Zobacz oferty specjalne przygotowane na ten czas.
Pokaż stopkę