Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Wnioski można składać do 10 lipca.

Wykształcenie wyższe, udokumentowany dorobek zawodowy, zdolności organizatorsko-menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzi oraz  znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia instytucji kultury, w szczególności problematyki muzealnej i znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność w sferze kultury – takie kryteria powinni spełniać kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Wśród zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury znajdują się m.in. kierowanie instytucją i odpowiedzialność za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi muzeum, stałe zwiększanie zasobów muzealnych poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej czy też współpraca z różnymi partnerami  w procesie kreowania i kształtowania marki muzeum.
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub pocztą w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem oraz innymi danymi. Wnioski można składać do 10 lipca 2019 r. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – do dnia 30 września 2019 r.
Warto dodać, że dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat.

Skomentuj


Mapa

Muzea

Gmach Główny Muzeum


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Wyjazd to idealny pomysł na perfekcyjny Dzień Kobiet 2022. Jeżeli szukasz interesującego miejsca, zobacz co oferują właściciele obiektów na ten szczególny dzień.
To osoby tworzą świąteczną atmosferę. Jest tyle pięknych miejsce w Polsce, gdzie można spędzić Święta Wielkanocne 2021. Sprawdź listę obiektów, które przygotowały na ten czas ofertę specjalną.
Pokaż stopkę