Temat na weekend: grodziska nad Chodelką

zobacz więcej (11)

Wakacje powoli dobiegają końca, trzeba więc te ostatnie dni wykorzystać w każdy możliwy sposób. Jedną z propozycji może być wyprawa wzdłuż  malowniczej rzeki Chodleki, przy której znajdują się pozostałości po wczesnośredniowiecznych grodziskach słowiańskich.

"Grodziska nad Chodelką" to ścieżka dydaktyczna biegnąca obok czterech wczesnośredniowiecznych grodzisk słowiańskich z VIII-X wieku. Rozpoczyna ona swój bieg w na końcu wsi Chodlik obok tzw. „Szwedzkich Wałów”, a następnie podąża wzdłuż rzeki Chodelki do grodziska w Żmijowiskach. W Kosiorowie odbija na zachód - do Kłodnicy, po czym wraca do Kosiorowi i prowadzi w kierunku Podgórza mijając Polanówkę i Dobre. Ścieżka kończy swój bieg na terenie rezerwatu „Skarpa Dobrska” na tzw. „Kosmolanej Górze” skąd rozpościera się przepiękny widok na Małopolski Przełom Wisły.

 

Dlaczego tak naprawdę warto przebyć tą trasę? Odpowiedź wydaje się być oczywista - to nasza historia.

 

CHODLIK – to tu znajduje się trójwałowe grodzisko z VIII – IX wieku. We wczesnym średniowieczu funkcjonował tu jeden z największych słowiańskich grodów plemiennych przy wiślanym szlaku komunikacyjnym. Zajmował powierzchnię ponad 8 hektarów i był otoczony potrójnymi wałami o konstrukcji drewniano-ziemnej. Gród stanowił punkt centralny dla skupiska osad w najbliższej okolicy i całego terytorium wspólnoty sąsiedzkiej w Kotlinie Chodelskiej.

 

W grodzie, na majdanie, stały drewniane chaty o konstrukcji zrębowej z paleniskami wewnątrz. Pośrodku znajdowała się drewniana studnia i plac, na którym mogli gromadzić się mieszkańcy grodu, okolicznych osad i całej społeczności chodlikowskiej. Podstawę bytu ludności w tym czasie stanowiły: uprawa ziemi i hodowla zwierząt, zwłaszcza bydła. 

 

Badania archeologiczne grodziska w Chodliku, odkrytego przed 1907 r., prowadzone były od roku 1959. Ostatnio, w latach 2000 – 2002, wykopaliska prowadzone były na wałach otaczających gród. W ich trakcie odkrywano pozostałości konstrukcji drewnianych w wałach: środkowym i zewnętrznym. O roku 1999 w Chodliku odbywają się Majówki Archeologiczne, w trakcie których prezentowane są publiczności wczesnośredniowieczne rzemiosła i umiejętności.

 

ŻMIJOWISKA – mieści się tu pierścieniowate grodzisko z IX – X wieku. Pod koniec okresu plemiennego funkcjonował tu maleńki (zaledwie 25 m średnicy) gródek, wzniesiony pod koniec IX wieku.  Obok grodu, na piaszczystych wydmach rozlokowane były dwie osady, zabudowane domostwami o konstrukcji ziemiankowej. Odkryte w trakcie badań archeologicznych zabytki ruchome świadczą o kontaktach mieszkańców tych osad z terenami dzisiejszej Ukrainy.

 

Wyniki badań wykopaliskowych odkrytego przed 1907 r. grodziska, prowadzonych w latach 1965 i 2002-2003, pozwoliły na odtworzenie wyglądu i konstrukcji systemu umocnień grodu. Szczególne znaczenie tego stanowiska dla badań nad wczesnym średniowieczem Lubelszczyzny spowodowały, że Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym stworzyło w tym miejscu Muzeum Dawnych Słowian – otwarte muzeum tematyczne, z częściowo zrekonstruowanym grodziskiem, w którym realizowane są eksperymenty archeologii doświadczalnej.

 

KŁODNICA – w tej miejscowości mieści się grodzisko z X wieku. Jest to najmłodsze z grodzisk na terenie zachodniej Kotliny Chodelskiej, wyznaczające kres słowiańskiego osadnictwa grodowego na tym terenie.

 

Odkryte zostało przed 1907 roku, a badane było w 1975. W trakcie wykopalisk natrafiono na pozostałości ziemnego wału o średnicy ok. 70 m, umocnionego na szczycie drewnianym płotem. Od strony wschodniej otoczone systemem osad otwartych. Dziś dość słabo czytelne w terenie, gdyż porośnięte w całości sadem, a w części południowej w niewielkim stopniu zniszczone asfaltową drogą.

 

PODGÓRZ – znajduje się tu grodzisko z VIII – IX do XII wieku. Jest ono odmienne od pozostałych - nizinnych grodzisk Kotliny Chodelskiej. Grodzisko w Podgórzu ulokowane jest na wybitnym, zachodnim cyplu Skarpy Dobrskiej, wznoszącej się ponad 80 metrów nad dolinami Chodelki i Wisły.

 

W literaturze wymieniane było już w 1910 roku, gdy jeszcze widoczne  były ponoć pozostałości wału odcinającego grodzisko od pozostałej części wysoczyzny. W trakcie badań w 2002 roku odkryto tu między innymi pozostałości fosy obronnej, drewnianej budowli zagłębionej w ziemię oraz jam magazynowych.

 

Przebieg trasy: Kazimierz Dolny - Karczmiska - Chodlik - most na rzece Jankówce – Żmijowiska grodzisko – Kosiorów – Kłodnica – Kosiorów – Polanówka – Dobre – Podgórz teren rezerwatu „Skarpa Dobrska”.

 

 

Weekend w Kazimierzu


Piątek 19 sierpnia

 

Godz. 19.00 – dancing – Siwy Dym Gra zespół Archiwum. Wstęp wolny.

 

Godz. 20.00 - impreza w Klubie Nocnym "Baszta" - Hotel Zajazd Piastowski. Wstęp 10 zł

 

Sobota 20 sierpnia

 

Godz. 17.00 - O hospicjach w literaturze pięknej - Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów

 

Godz. 19.30 - Koncert mistrza improwizacji na zadany temat przez publiczność - Letnie Wieczory Muzyczne - Kościół Farny. Wstęp 15 zł

 

Godz. 20.00 - U Fryzjera Muzyka Klezmerska - kapela Klezmaholics - Knajpa U Fryzjera


Godz. 20.00 – impreza w Klubie Nocnym "Baszta" - Hotel Zajazd Piastowski. Wstęp 10 zł

 

 

 


Przez cały weekend trwać będą:

Skomentuj


Mapa

Muzea

Muzeum Nadwiślańskie / Oddział Grodzisko Żmijowiska


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Długi Weekend majowy 2024 zapowiada się cudownie. Będzie jeszcze lepszy, jeżeli skorzystasz z oferty specjalnej na majówkę.
Pokaż stopkę