Ustawa śmieciowa po kazimiersku

Skomentuj (75)

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. W związku z tym pojawia się wiele pytań i wątpliwości. By nieco sprawę wyjaśnić w gminie Kazimierz Dolny organizowane są spotkania z mieszkańcami.

Jak już pisaliśmy, jeszcze w tym roku czekają nas zmiany w systemie odbioru odpadów. Od lipca odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy będzie odbierać wyłoniona w przetargu firma wywozowa, z którą umowę podpisze gmina. Wiemy także, w jaki sposób będziemy się rozliczać. W gminie Kazimierz Dolny wysokość opłaty jest ustalona na podstawie stawki uchwalonej przez Radę Miejską na jednego mieszkańca. Co to znaczy? Otóż od tej pory nie będziemy płacić za „kosz”, a za każdą osobę mieszkającą pod danym adresem. Ceny wyglądają następująco:

 • odpady segregowane – 9 zł za osobę
 • odpady niesegregowane – 14 zł za osobę

W związku z tym, iż temat budzi społeczne zainteresowanie, władze Kazimierza Dolnego zorganizowały serię spotkań, podczas których działania te zostały jeszcze raz omówione. Jedno z takich spotkań odbyło się 28 lutego w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki.

- Jak często będą odbierane od nas nieczystości? – pyta jeden z mieszkańców. – Jak będzie wyglądała sprawa z pojemnikami czy workami na śmieci?

- My jeszcze nie wiemy dokładnie, jak często nieczystości będą odbierane – mówi burmistrz Grzegorz Dunia. – Jednak prawdopodobnie nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Jeśli chodzi o pojemniki, to możemy pozostawić te, które mamy obecnie, zaś worki dostarczać będzie nam firma, która wygra przetarg.

Mieszkańcy nie rozumieją także, dlaczego tak bardzo wzrosną opłaty, bo przecież do tej pory płacili mniej za takie same usługi. Poza tym w innych gminach te opłaty są mniejsze…

- My wszystko dokładnie policzyliśmy i wyszły nam właśnie takie sumy – mówi burmistrz Grzegorz Dunia. – W tę cenę wliczony jest regularny wywóz nieczystości, przygotowanie punktów zbiórki selektywnej oraz administracja obsługująca cały system, czyli pracownik urzędu zajmujących się tym tematem.

Mieszkańcy nie są też pewni co do tego, za kogo mają płacić.  Czy za osoby zameldowane w domu, czy rzeczywiście mieszkające. Bo przecież często bywa tak, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, mieszkają gdzie indziej, a zameldowani są ciągle w rodzinnym domu.

- Przygotowane są specjalne deklaracje, które każdy powinien wypełnić – tłumaczy zastępca burmistrza Marzanna Cendrowska. – W tej deklaracji podajemy liczbę mieszkańców, informujemy o tym, czy będziemy segregować śmieci, czy też nie oraz podajemy jeszcze kilka innych potrzebnych informacji. Na podstawie takiej deklaracji będziemy naliczać opłaty.

Wiele wątpliwości wzbudzają również domy letnie, których w Kazimierzu jest naprawdę dużo oraz pensjonaty, restauracje czy inne obiekty tego typu. W jaki sposób będą one rozliczane?

- Jeśli chodzi o domy zamieszkałe jedynie w okresie letnim, to trzeba odpowiednio wypełnić deklarację i wszystko powinno być w porządku – mówi zastępca burmistrza. – Co do hoteli, pensjonatów czy restauracji, to obiekty te będą rozliczane zupełnie inaczej. Tam nie prowadzi się segregacji odpadów i przedsiębiorcy będą płacić za wyprodukowane śmieci, za „pojemnik”.

Nowa ustawa nie przewiduje żadnych rozróżnień w opłatach między mieszkańcami wsi a mieszkańcami miast. Brak możliwości takiego podziału, nie podoba się ludziom. – Przecież to jest niesprawiedliwe – mówią.

- Póki co, stawki są takie same, bez względu na to, czy mieszkamy na wsi, czy w mieście – mówi Marzanna Cendrowska. – Jednak wprowadzenie zmian jest możliwe. Dlatego też teraz musimy spróbować tego systemu, zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, być może wprowadzimy zróżnicowania dotyczące płatności. Można przecież oddzielić miasto od wsi, wspomóc rodziny wielodzietne czy też inne poszczególne osoby potrzebujące wsparcia.

Pośród zebranych na spotkaniu ludzi było słychać różnorodne opinie. Jednych uzyskane odpowiedzi satysfakcjonowały, innych nie. Bez wątpienia jednak największym problemem są pieniądze. Bo do tej pory większe opłaty za wywóz śmieci ponosiły osoby samotne, teraz – rodziny duże, wielopokoleniowe.

Kolejne spotkania z mieszkańcami w sprawie zasad odbioru odpadów komunalnych odbędą się jeszcze w miejscowościach: 

 • Witoszyn – 4 marca godz. 16.00 w remizie strażackiej w Witoszynie,
 • Rzeczyca i Kolonia Rzeczyca – 4 marca godz. 17.30 w remizie strażackiej w Rzeczycy,
 • Skowieszynek i Wylągi  – 6 marca godz. 16.00 w remizie strażackiej w Skowieszynku,
 • Mięćmierz i Okale – 7 marca godz. 17.00 w remizie strażackiej w Okalu,
 • Jeziorszczyzna – 11 marca o godz. 16.00 – w remizie strażackiej w Jeziorszczyźnie,
 • Góry - 11 marca godz. 18.00 w sali zebrań u sołtysa Krzysztofa Godziszewskiego.

 

Skomentuj


Dodane komentarze (75)

 • agent
  może ciebie i doił bo ja z ceny jestem zadowolony
 • pijany znad Grodarza
  "Teraz warszawiacy płacą średnio 15 zł za śmieci miesięcznie"
  No to ZUK nas doił, a do tego jeszcze mial wysypisko w Dabrówce
 • pijany znad Grodarza
  @ Jankowalski. Znasz takowe pier.... Hipolicie?
 • jankowalski
  @Pijany-obstawiasz Dunie,bo bliżej ci zawodowo do jego wuja.
 • tubylec
  jaka cisza? dla mnie to jest haracz z nieba wzięte wyliczenia jak będą nadwyżki to zostanie obniżona danina tak powiedział burmistrz ale jakim prawem? ktoś powie odgórnie zostało to nakazne. ustawa ale ustawa nie narzuciła tych stawek u nas to jest poprostu monopol tylko ja odbieram śmieci i to ja dyktuje ceny więc razy dwa bo w bogatej gminie mieszkacie a zamek kosztuje więc życzę powodzenia i proszę was mieszkańcy dwa razy sie zastanówcie zanim raz wypowiecie umowe zukowi prawdopodobnie i tak oni bedą ZŁOTE ODPADKI ODBIERAĆ
 • minio
  i nastala cisza
 • Szok
  Uuuuu puczu to w Kazimierzu chyba jeszcze nie było ?
 • minio
  i raczej z tego ze popierasz sam wiesz kogo

  Pijany Znad Grodarza - Kazimierz 2010-12-03 14:53 (użytkownik niezalogowany IP: 178.56.1...)

  Wyjaśnijmy. Janusz to toż same z Janusz Kowalski?. Dzisiejszy jarmarczny Rynek i II tura Wyborów. "Głosuj na Szczypę, widzial Go ....., jak modlił się, mial różaniec w ręku. Ale ja również widziałem Dunię u zakonnikow, też modlił się". No i kto LEPSZY ?. Jednym słowem Wybory wchodzą w sferę niebiańską. Niezależnie od powyższego, dużo mówi się o niedzieli. Muszę obiektywnie powiedzieć, że Szczypa bierze górę. Ja obstawiam Dunię.
 • pijany znad Grodarza
  mówisz 5 osób. To jeszcze brakuje 4, bo rozumiem że Ty jesteś pierwszy. Z zaproszenia dziekuję, ale z uwagi na swoje miejsce zamieszkania nie mogę go przyjąć.
 • minio
  wiec Cie pijany zapraszam do sołectwa bez sołtysa Okale Męcmierz bo z tego co się orientuje to z owego sołectwa mieszkańcy wystąpią z ta inicjatywa
 • minio
  Na wniosek mieszkańców

  Z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza na wniosek mieszkańców ma prawo wystąpić:

  • grupa 5 osób posiadających prawo wybierania rady danej gminy,

  • statutowa struktura terenowa partii politycznej działającej w gminie,

  • organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej gminy.

  O powstaniu takiej inicjatywy należy powiadomić wójta oraz komisarza wyborczego. Inicjator referendum powinien też podać do wiadomości mieszkańców gminy, na swój koszt, w sposób zwyczajowo w niej przyjęty, informację na temat tego, czego ma dotyczyć referendum oraz o przyczynach uzasadniających odwołanie burmistrza.

  W ciągu 60 dni od powiadomienia burmistrza należy zebrać podpisy mieszkańców popierających tą inicjatywę. Aby referendum mogło zostać zorganizowane, inicjatywę musi poprzeć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.

  Podpisy zbiera się na kartach zawierających:

  • informacje o przedmiocie zamierzonego referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać,

  • nazwiska i imiona członków grupy inicjatywnej oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania pełnomocnika – jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli,

  • nazwę i adres siedziby statutowej struktury terenowej partii politycznej lub organizacji społecznej oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika – jeżeli inicjatorem referendum jest partia polityczna lub organizacja społeczna.

  Mieszkaniec gminy popierający wniosek o przeprowadzenie referendum powinien podać na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL oraz potwierdzić te dane własnoręcznym podpisem.

  Po zebraniu podpisów inicjator referendum powinien przekazać komisarzowi wyborczemu wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z kartami zawierającymi podpisy osób popierających tą inicjatywę i informacją o spełnieniu obowiązku poinformowania mieszkańców o planowanym głosowaniu.
 • minio
  Rada gminy może też podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium. W takiej sytuacji potrzebne jest złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny odwołania wójta. Podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną rady gminy.
 • minio
  Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od przyjęcia uchwały o nieudzieleniu wójtowi absolutorium. Przed jej podjęciem rada gminy powinna zapoznać się z opinią regionalnej izby obrachunkowej na temat nieudzielenia absolutorium i wysłuchać wyjaśnień burmistrza. Do przyjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum potrzebne jest poparcie bezwzględnej większości ustawowego składu rady. Głosowanie nad uchwałą musi być imienne.
 • pijany znad Grodarza
  @ Minio. Ale,jak go przeprowadzić?
 • minio
  proponuje przeprowadzenie referendum o odwołanie Burmistrza i Rady Miasta i Gminy przez nie udolność rządzących a jest spraw kilka 1. dyrektor KOPiT 2. Budowa nowej szkoły 3.studium 4. ustawa śmieciowa.5 brak możliwości się rozwoju gminy 6 krętactwo rady gminy
 • pijany Znad Grodarza
  @Minio z 21.52. Zaskoczyłeś mnie tym swoim wywodem. Bardzo trafny. Masz dużą wiedzę.No, no. Może byś też skomentował spór dot. wyboru dyrektora KOKPiT.
 • minio
  W szczególności to od niczym nie skrępowanej decyzji rady gminy zależy wysokość comiesięcznej opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Ustawodawca nie wskazał przy tym, tak jak jest np. przy podatku od nieruchomości czy przy opłacie targowej, maksymalnych stawek za choćby 1 m kw. czy 1 m sześc. zużytej wody. Jednocześnie pozostawiono radzie gminy swobodę w wyborze jednej z kilku, wskazanych w ustawie, metod ustalenia jej wysokości, nie wskazując jednak przesłanek dokonania takiego wyboru. W tym zakresie decyduje tylko i wyłącznie, a zatem swobodnie rada gminy, co powoduje niepewność mieszkańców co do zasadności wysokości płaconych przez nich opłat, a dla wszystkich może przynieść niekorzystne konsekwencje w przyszłości.

  Otóż przedmiotem uchwał rady gminy może być tylko i wyłącznie sprecyzowanie wysokości opłaty lokalnej, ale winno to być dokonane w oparciu o ściśle przez ustawodawcę określone czynniki ustalenia jej wysokości ze wskazaniem maksymalnej jej wysokości. Pozostałe kwestie, o czym niżej, winny być określone w akcie rangi ustawowej.
 • minio
  Natomiast debatującym w sprawie wysokości opłat umknął fakt, iż w zakresie czynników branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wskazania kompetencji rady gminy do określenia uchwałą jej wysokości, niektóre artykuły ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą być uznane za niezgodne z Konstytucją RP.

  Powodów do takiego stwierdzenia jest kilka. Przede wszystkim zgodnie z art. 84 Konstytucji RP każdy obywatel jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, a nie jak w tym wypadku dowolnie kształtowanych przez radę danej jednostki samorządu terytorialnego.


  tak, jest w niej wiele nieścisłości
  nie, ustawa była przecież nowelizowana
  Po drugie, zgodnie z art. 217 Konstytucji RP wszystkie elementy konstrukcyjne danin publicznych tj. np. przedmiot opodatkowania, wysokość stawki opłaty lub zwolnienia, muszą być określone w ustawie. Tymczasem przepisy ustawy pozostawiły organom stanowiącym i wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego dowolność w kształtowaniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
 • minio
  Zgodnie z Konstytucją RP wysokość wszystkich podatków i opłat musi być określona w ustawie. Gdy Trybunał Konstytucyjny stwierdzi niekonstytucyjność artykułów ustawy "śmieciowej", stracą moc wszystkie podjęte na jej podstawie uchwały rad gmin, a mieszkańcy będą mogli domagać się zwrotu dotychczas uiszczonych opłat . Ustawa śmieciowa powinna określać stawki podatku
  Jak już wiadomo, z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...) reformująca od 1 lipca 2013 roku dotychczasowy model gospodarki odpadami na terenie gminy oraz wprowadzająca nową daninę publiczną w postaci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Danina ta ma wszelkie prawne cechy opłaty lokalnej, co potwierdził ustawodawca (...), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sposób ustalenia wysokości opłaty został delegowany na radę gminy, która winna podjąć w tej materii stosowną uchwałę. i tak uczyniła gmina
  Natomiast debatującym w sprawie wysokości opłat umknął fakt, iż w zakresie czynników branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wskazania kompetencji rady gminy do określenia uchwałą jej wysokości, niektóre artykuły ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą być uznane za niezgodne z Konstytucją RP.
  Powodów do takiego stwierdzenia jest kilka. Przede wszystkim zgodnie z art. 84 Konstytucji RP każdy obywatel jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, a nie jak w tym wypadku dowolnie kształtowanych przez radę danej jednostki samorządu terytorialnego.
  Po drugie, zgodnie z art. 217 Konstytucji RP wszystkie elementy konstrukcyjne danin publicznych tj. np. przedmiot opodatkowania, wysokość stawki opłaty lub zwolnienia, muszą być określone w ustawie. Tymczasem przepisy ustawy pozostawiły organom stanowiącym i wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego dowolność w kształtowaniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
  W szczególności to od niczym nie skrępowanej decyzji rady gminy zależy wysokość comiesięcznej opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Ustawodawca nie wskazał przy tym, tak jak jest np. przy podatku od nieruchomości czy przy opłacie targowej, maksymalnych stawek za choćby 1 m kw. czy 1 m sześc. zużytej wody. Jednocześnie pozostawiono radzie gminy swobodę w wyborze jednej z kilku, wskazanych w ustawie, metod ustalenia jej wysokości, nie wskazując jednak przesłanek dokonania takiego wyboru. W tym zakresie decyduje tylko i wyłącznie, a zatem swobodnie rada gminy, co powoduje niepewność mieszkańców co do zasadności wysokości płaconych przez nich opłat, a dla wszystkich może przynieść niekorzystne konsekwencje w przyszłości.
  Otóż przedmiotem uchwał rady gminy może być tylko i wyłącznie sprecyzowanie wysokości opłaty lokalnej, ale winno to być dokonane w oparciu o ściśle przez ustawodawcę określone czynniki ustalenia jej wysokości ze wskazaniem maksymalnej jej wysokości. Pozostałe kwestie, o czym niżej, winny być określone w akcie rangi ustawowej.
  Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy rada gminy może nałożyć opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości choćby 9 lub 14 zk a następnie, np. w kolejnym miesiącu, podwyższyć do 14 ,20 zl Taka sytuacja z punktu widzenia wskazanych powyżej przepisów Konstytucji RP wydaje się być niedopuszczalna, choć ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na ten temat milczy.
  Bezsporne jest, że tego rodzaju obciążenia w państwie demokratycznym mogą być nakładane tylko w drodze ustawy.
 • Szok
  Pijany ty sie nie boooj jak mówił Pawlak , do twojego Grodarza śmieci nie wrzucę!! ja z tych ''dziwnych ludzi''co o środowisko dbają .

Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę