Aktualności dla "Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców"

Razem można więcej!

O różnorodnych problemach, ale i ciekawych pomysłach, które można by zrealizować w Miasteczku rozmawiali kazimierscy przedsiębiorcy podczas spotkania z burmistrzem.

Zmieniły się władze Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców. Nowy zarząd stawia na większą aktywizację wszystkich członków.

Trzeba szukać zgody

W najbliższy piątek kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas wspólnego posiedzenia komisji we wtorek radni dyskutowali nad projektami uchwał, a także nad sprawą przejęcia praw przez gminę do znaku towarowego kazimierskiego koguta.

Na basenie przy ulicy Sadowej w najbliższą sobotę organizowany będzie pokaz ratownictwa wodnego i – jeżeli pogoda pozwoli – zawody pływackie dla dzieci.

Czyżby to był przełom w sprawie kazimierskiego koguta? Do wspólnych rozmów usiedli przedstawiciele Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców, rodziny Sarzyńskich, piekarni Zgoda i władz miasta.

Koguty pod ochroną

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców podało do publicznej wiadomości, że uzyskało prawa ochronne na znak towarowy kazimierskiego koguta.

Problemy z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kazimierz Dolny będą jednym z tematów poruszanych podczas spotkania z senatorem RP prof. Dr hab. Józefem Zającem. Parlamentarzysta przybędzie do Kazimierza 20 listopada na zaproszenie samorządowców i przedsiębiorców.

Wybrano zarząd Społecznego Komitetu Odbudowy Szkoły, który zawiązano z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym. Podstawowy cel, który stoi przed Komitetem, to pozyskanie środków na odbudowę bądź budowę nowej szkoły w Miasteczku.

Pokaż stopkę