Aktualności dla "rewitalizacja Kazimierza Dolnego"

Kazimierscy radni spotkali się na wspólnym posiedzeniu, by zapoznać się z procedurą zmiany Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz omówić przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Powstają koncepcje na zagospodarowanie Małego Rynku i jego najbliższych okolic w ramach rewitalizacji gminy. Wstępne projekty zostały ostatnio zaprezentowane mieszkańcom Kazimierza podczas spotkania zorganizowanego przez Urząd Miasta.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej po raz kolejny poświęcono dużo czasu na gorącą dyskusję o wyznaczonych obszarach zdegradowanych. Niektórzy mieszkańcy gminy wciąż mają wątpliwości, czemu ich działki zostały włączone do obszaru zdegradowanego i jakie wiążą się z tym konsekwencje 

Masz pomysł na przedsięwzięcie rewitalizacyjne na terenach objętych obszarem rewitalizacji? Zgłoś swój projekt. Umieszczenie przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji umożliwi ubieganie się o dofinansowanie jego realizacji ze środków Unii Europejskiej.

Wydawać by się mogło, że o rewitalizacji i wyznaczaniu obszarów zdegradowanych w naszej gminie było już tyle rozmów i konsultacji, że cała sprawa powinna być jasna. Jednak na ostatniej sesji Rady Miejskiej okazało się inaczej.

Podczas dzisiejszej sesji z porządku obrad zniesiono cztery punkty. Powód? Złe przygotowanie pod względem proceduralnym. Odbyła się także gorąca dyskusja na temat obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. 

Do 8 lutego trwają konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uwagę może złożyć każdy mieszkaniec gminy. Jednak na razie zainteresowanie raczej brak.

Ogłoszenie Burmistrza

Burmistrz Kazimierza Dolnego informuje mieszkańców Gminy Kazimierz Dolny o rozpoczęciu w dniu 9 stycznia 2017 roku konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Co to jest rewitalizacja i obszar zdegradowany? Jakie są etapy tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskali uczestnicy warsztatu diagnostycznego GPR, który odbył się niedawno w Kazimierzu Dolnym.

Jaki ma być Mały Rynek? Jak powinien wyglądać plac z Wikarówką przy Świętej Annie? Wystawa prac studenckich – projektów zagospodarowania terenu Wikarówki i Małego Rynku stała się okazją do dyskusji społecznej nad wyglądem tych miejsc.

Od połowy kwietnia trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Kazimierz Dolny. Swoje uwagi może zgłosić każdy mieszkaniec.

O historii miasta, potrzebnych mieszkańców i pomysłach na przyszłość dyskutowano podczas seminarium poświęconemu rewitalizacji nadwiślańskiego Miasteczka. Inicjatorem spotkania „Kazimierz Dolny stolicą polskiego piękna - rewitalizacja” był Samorząd Obywatelski.

W najbliższy piątek 23 października o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej SARP odbędzie się seminarium poświęcone rewitalizacji Kazimierza Dolnego. Zakończy je debata społeczna.

Pokaż stopkę