O rewitalizacji Kazimierza

Skomentuj (4)

Od połowy kwietnia trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Kazimierz Dolny. Swoje uwagi może zgłosić każdy mieszkaniec.

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym w połowie kwietnia rozpoczął konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w naszej gminie. Konsultacje te skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy Kazimierz Dolny i tzw. interesariuszy rewitalizacji.

- Konsultacje prowadzone będą z wykorzystaniem trzech form – mówi Małgorzata Kuś, sekretarz gminy. – Są to uwagi ustne oraz te składane na papierze i drogą elektroniczną. Trzecią formą są spotkania z mieszkańcami gminy i interesariuszami rewitalizacji.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami już za nami. Uczestniczyło w nim kilkoro mieszkańców gminy, radni oraz przedstawiciele Urzędu Miasta: burmistrz Andrzej Pisula, Małgorzata Kuś – sekretarz gminy, Małgorzata Kurzawska – inspektor ds. gospodarki przestrzennej oraz Hubert Banaszek – zastępca burmistrza.

Przybliżono założenia rewitalizacji oraz wprowadzono w to, czym jest sama rewitalizacja i jak jest ona postrzegana według niedawno uchwalonej ustawy. Organizatorzy wielokrotnie powtarzali, że to mieszkańcy powinni mieć jak największy udział w tworzeniu tego programu. Na potrzeby konsultacji, ale i samego spotkania, przygotowana została prezentacja zawierająca najważniejsze informacje.

- Te konsultacje są po to, żeby wysłuchiwać głosów mieszkańców i zapisywać je do programu rewitalizacji – mówi Andrzej Pisula, burmistrz Kazimierza Dolnego. – Bo taki jest główny cel tych działań. Dopiero na samym końcu tej drogi jest stworzenie programu, który zapewni nam możliwość korzystania ze środków unijnych, tworzenie i odrestaurowanie tych miejsc, które są potrzebne dla funkcjonowania naszego Miasteczka.

Projekt uchwały poddawanej konsultacjom dotyczącej zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Kazimierz Dolny nie wszystkim uczestnikom spotkania przypadł do gustu. Niektórzy przybyli na konsultacje przygotowani, z wydrukowanym projektem uchwały, inni widzieli ją po raz pierwszy. Pytań było mnóstwo: o złożony wniosek, planowane inwestycje, wyznaczone obszary, które mogłyby zostać objęte programem rewitalizacji oraz przede wszystkim skład Komitetu Rewitalizacji.

- Wniosek o przyznanie funduszy na tworzenie projektu rewitalizacji już złożyliśmy – mówi Andrzej Pisula, burmistrz Kazimierza Dolnego. – Przygotowany został przez Romanę Rupiewicz i Krzysztofa Wawra. Pieniądze na tworzenie tego programu na pewno będą, zobaczymy jednak, czy złożony wniosek będzie można jeszcze w jakiś sposób modyfikować, czy też mamy go realizować wobec tych zapisów, które się w nim znajdują.

Najbardziej sporną kwestią okazał się jednak skład Komitetu Rewitalizacji. Projekt uchwały przewiduje, że w skład komitetu wchodzić będą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, czyli trzy osoby wskazane przez burmistrza spośród pracowników Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek organizacyjnych Gminy; eksperci w zakresie problematyki społecznej, kulturowej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej oraz ekonomicznej – także wskazani przez burmistrza; jeden przedstawiciel Rady Miejskiej; trzech przedstawicieli mieszkańców miasta wskazanych przez Samorząd Mieszkańców a wybranych w trakcie ogólnego zebrania mieszkańców; dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie gminy oraz osoba reprezentująca przedsiębiorców prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie Kazimierza Dolnego.

- Dlaczego w tej uchwale jest mowa tylko i wyłącznie o mieszkańcach miasta? – mówi jeden z uczestników spotkania. – A co z mieszkańcami innych miejscowości? Czy oznacza to, że program rewitalizacji dotyczy jedynie samego Kazimierza?

- To, co teraz omawiamy, jest jedynie projektem uchwały, pewnym pomysłem – mówi Małgorzata Kuś. – Po to są te konsultacje, byśmy przygotowali tę uchwałę wspólnie. Te zapisy można zmienić, wszystko zależy od Państwa.

Jak tłumaczą urzędnicy, program rewitalizacji dotyczy terenu całej gminy. Na ten moment trudno przewidzieć, które miejsca zostaną wybrane do procesu rewitalizacji. Nie każdy obszar się do tego nadaje, bo musi on spełniać konkretne kryteria.

Każdy, kto chciałby włączyć się w tworzenie gminnego programu rewitalizacji, może zrobić to zarówno zgłaszając się osobiście w Urzędzie Miasta (uwagi w postaci ustnej lub pisemnej) lub też swoje opinie przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: um@umkd.pl. Jest jeszcze jedna ewentualność: w dniu 12 maja 2016r. (czwartek) o godz. 1600 w sali Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami.

 

Skomentuj


Dodane komentarze (2)

 • pijany znad Grodarza
  " Dlaczego w tej uchwale jest mowa tylko i wyłącznie o mieszkańcach miasta? - mówi jeden z uczestników spotkania. - A co z mieszkańcami innych miejscowości? Czy oznacza to, że program rewitalizacji dotyczy jedynie samego Kazimierza? "
  I co on niby zaproponował ?
  Jest OCZYWISTA OCZYWISTOŚCIA, że rewitalizacja winna dotyczyć Kazimierza o to TYLKO części obu Rynków. Rozproszenie środków finansowych to tylko NIEODWRACALNE STRATY
 • Interesariusz Maniek
  Niezbedne jest przywrocenie klody drewna kolo Wikarowki przy brzegu sw rzeki Jordan by patnicy mogli obmyc stopy i zalozyc obuwie wkraczajac do centrum, a w powrotnej drodze wygodnie mogli zezuc! Trza przywracac regionalne tradycje!
  • Tradycja (Misiowa)
   słusznie, tanio, higienicznie
  • stary kazimierzak
   Kto to jeszcze pamięta, kto?

Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Długi Weekend majowy 2024 zapowiada się cudownie. Będzie jeszcze lepszy, jeżeli skorzystasz z oferty specjalnej na majówkę.
Pokaż stopkę