Opiniowania studium część trzecia

Skomentuj (29)

Dziś 25 lutego o 11.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego. Omawiane będą działki w samym Kazimierzu.

Siedem godzin trwały prace nad opiniowaniem drugiej części projektu studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny w ostatni czwartek 20 lutego. Tym razem rozpatrywano sprawy działek położonym w samym Miasteczku oraz na Cholewiance, Okalu i Mięćmierzu.

Każda uwaga odrzucona przez burmistrza jako niezgodna z przepisami rozpatrywana była przez radnych indywidualnie. W zasadzie radni zgadzali się z propozycjami burmistrza.

Najwięcej kontrowersji wzbudziły jednak – co było zresztą do przewidzenia – Miejskie Pola, gdzie radni chcieliby dopuścić zabudowę. Przeciwny temu był burmistrz Grzegorz Dunia, który w swoich decyzjach niedopuszczających do przekształcenia istniejących tam terenów rolnych na budowlane powoływał się na opinie konserwatora, parku krajobrazowego, a więc instytucji, które uwzględniają historię Kazimierza, jego walory krajobrazowe i przepisy prawne.

- W poprzednim projekcie zgodnie z sugestią Państwa radnych próbowaliśmy nanieść tereny budowlane na Miejskich Polach. To zostało przez konserwatora odrzucone. Dzisiaj podobnie Państwo wprowadzacie tu tereny budowalne, czyli robicie to samo, co wcześniej. Możemy się więc spodziewać podobnego rezultatu – zareagował ostro burmistrz Grzegorz Dunia na sytuację, kiedy radni zaopiniowali negatywnie jego decyzje w kwestii odrzucenia zabudowy na Miejskich Polach. Podkreślał przy tym, że około 300 właścicieli działek, wobec których nie ma zastrzeżeń co do ich przekształcenia znów będzie czekać na zakończenie niekończącego się procedowania studium.

W tej sytuacji radny Janusz Kowalski zaproponował, żeby zaopiniować na korzyść mieszkańców wszystkie pozytywnie przez burmistrza rozpatrzone uwagi i skierować studium do uzgodnień, ale na tej samym posiedzeniu rozpocząć walkę o uznanie za budowlane terenów odrzuconych w tym studium, w tym na Miejskich Polach. Wniosek ten nie został jednak poddany pod głosowanie.

Jak się okazało, nie było to ostatnie posiedzenie w sprawie opiniowania projektu studium. Rada zbiera się w tej kwestii po raz trzeci we wtorek 25 lutego o godzinie 11.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki.

 

Skomentuj


Dodane komentarze (29)

 • Gienia
  Jeśli Burmistrz będzie dalej robił obstrukcje i nie przedstawi wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium wraz z załącznikami, a będzie występował ponownie wbrew ustawie o ponowne uzgodnienia, opóźniając całą sprawę to trzeba zwrócić się do Najwyższej Izby Kontroli aby ukróciła tę jaskrawą niegospodarność i marnotrawstwo !!! 10 lat na Studium to przesada !!! Albo zła wola , albo nieudolność !!!
 • Mieszkaniec
  Jak by na to nie patrzeć ciśnie się jeden wniosek: władza przy korycie, to malwersacje i prywata! Tak było, jest i będzie.Jedynym rozwiązaniem to kadencyjność, ale któż odetnie się od profitów?
 • pijany znad Grodarza
  @ Gienia. Zejdz na ziemię
  Przywolujesz "Art. 12. 1. Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag,"
  A niby to ja co innego napisałem?
  przyklad? jest 13 radnych. 7 za, 6 przeciw.
  W SWIAT idzie, że RADA UCHWALIŁA.
  Przyczepilas sie do mnie w sprawie tego studium. Ja piszę bardziej ogoólnie o rzeczywistej sytuacji w Radzie. Zrobiło sie tak, że Rada mysli POLITYCZNIE, a nie po GOSPODARSKU i w tym cały sęk.
 • Gienia
  Zgodnie z obowiązującym prawem to Rada jest ciałem ustawodawczym - prawotwórczym , a Burmistrz jest władzą wykonawczą.

  Dlaczego rada nie korzysta ze swoich praw i i nie spełnia właściwie mandatu wyborców ?
 • Ab-Z
  @Gienia-Masz studium ,zmiany w planie uchwala zgonie ze swoim uprawnienia,ale nie w Kazimierzu,tu radni tylko podnoszą ręce ,reszta jest w gestii Burmistrza,CAR może wszystko ...sprzeciwią się ,nie będzie kawałka tortu,a tak...
 • Gienia
  Drogi @Pijany Znad Grodarza.

  Nie rozumiem co piszesz ?
  Jaka propozycja.
  Jest wiele kwestii.

  Nic nie zostało uchwalone.
  Burmistrz uwzglądnił pewne uwagi.
  Co do pewnych uwag Rada dokonała roztrzygnięcia.

  Ale nie widzą wiadomości o UCHWALENIU studium które ma się odbyć jednocześnie.

  Czy Burmistrz jest mało sprawny w wykonywaniu uchwał Rady ?

  Czy Rada jest nieudolna do zmuszenia Burmistrza do wykonywania swych zadań i obowiązków zgodnie z Ustawą i dopuszcza na zwlekanie z przeprowadzeniem ostatecznego głosowania o uchwaleniu studium, zgodnie z art. 12 ustawy ?

  Art. 12. 1. Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag,
 • pijany znag Grodarza
  @ Gienia . Przeczytaj jeszcze raz co napisałem.
  Przecież przyznałem Ci rację, a że POLITYKA wzięła górę to INSZA prawda.
  Piszesz:"Nie ma żadnej symetrii między Burmistrzem i Radą. Troszkę bredzisz :)."
  Ależ jest. Jesli Burmistrz ma w Radzie wiekszość to Jego propozycja na 100 procent jest UCHWALONA, jako stanowisko Rady. Co z tego, że sa głosy przeciwne.
  ps. ile wypiłas?
 • Gienia
  Drogi @Pijany Znad Grodarza.

  Chyba przychlałeś nieźle !!

  Trudno mi zrozumieć co chcesz przekazać.

  Nie ma żadnej symetrii między Burmistrzem i Radą. Troszkę bredzisz :).

  Burmistrz z niewiadomych powodów okłamuje obywateli, że roztrzygnięcia Rady opóźniają głosowanie Studium.

  To jest nieprawda.

  Studium winno być głosowane jednocześnie z roztrzygnięciami Rady.
  Nie wiadomo dlaczego nie został przygotowany stosowny projekt uchwały do głosowania (o uchwaleniu Studium).

  Przypominam , że w tym stadium projekt nie podlega żadnym uzgodnieniom i winien być głosowany "z marszu" zgodnie z zapisem ustawy w art. 12.


 • pijany znad Grodarza
  @ Gienia napisała:"Nieprawdą jest też groźba Burmistrza, która ma charakter bezprawnego szantażu:

  "że około 300 właścicieli działek, wobec których nie ma zastrzeżeń co do ich przekształcenia znów będzie czekać na zakończenie niekończącego się procedowania studium." "
  Masz rację, ale POLITYCZNIE jest to UZASADNIONE. haha.
  Najgorszym jest to, że ta POLITYKA to BOLSZEWIZM w mysl " wzniosłego" hasła: WSZYSCY albo NIKT.
  Pisałem wielokrotnie, że RADA wybrała to drugie, a teraz ZŁORZECZY, że to BURMISTRZ.
  W naszej KULTURZE zawołanie ;" wart Pac..... " jest ZAWSZE aktualne.
 • Gienia
  Zwracam uwagę Redakcji że opis czynności Rady jest niezgodny z prawdą:

  "Każda uwaga odrzucona przez burmistrza jako niezgodna z przepisami rozpatrywana była przez radnych"

  Zgodnie z ustawą rolą Burmistrza nie jest "odrzucanie" na podstawie kryterium "niezgodności z przepisami".
  To wcale nie z powodu "niezgodności z przepisami" Burmistrz nie uwzględnił pewnych uwag, bo gdyby tak było to by podane były te przepisy prawa.

  Nieprawdą jest też, że

  "radni zaopiniowali negatywnie jego decyzje"

  ponieważ w tym stadium procedury Radni nie "opiniują", tylko zgodnie z art. 12 ustawy "roztrzygają " o " o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium."

  Nieprawdą jest też groźba Burmistrza, która ma charakter bezprawnego szantażu:

  "że około 300 właścicieli działek, wobec których nie ma zastrzeżeń co do ich przekształcenia znów będzie czekać na zakończenie niekończącego się procedowania studium."

  Ponieważ jest to koniec procedury ponieważ "jednoczesną" czynnością z rozpatrzygnięciem uwag przez Radę jest zgodnie z Art. 12 ustawy uchwalenie przez Radę Studium.

  A ustawa nie przewiduje wcale czynności ponowienia ani uzgodnień ani występowania o ponowne opinie np. do Konserwatora Zabytków.

  Nie zakończenie niezwłoczne tego cyrku ze studium stanowi poważne naruszenie prawa i świadczy o nieudolności i niegospodarności władzy samorządowej, która naraża mieszkańców Gminy na straty !!!!!
 • Gienia
  Prosimy więc dobrze poinformowaną Redakcję o informację czy Samorząd Gminy Kazimierz działa zgodnie z prawem, czy też łamie prawo. Ustawa głosi, że równocześnie z roztrzygnięciem dotyczącym nieuwzględnionych przez Burmistrza uwag, Rada uchwala studium !!! Czy Rada uchwaliła Studium "jednocześnie", czy ktoś to spaźnia uchwalenie umyślnie i dlaczego ????

  Ustawa nie przewiduje w obecnym stadium ani ponownego wyłożenia projektu Studium,ani wysyłania projektu do uzgodnień,czy też opinii !!!!!

  Art. 11.(Burmistrz) 12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag,

  o których mowa w pkt 11.
  Art. 12. [Ocena zgodności studium z przepisami prawa]
  1. Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
  stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium.

  2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę o uchwaleniu studium wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1, oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
 • Redakcja
  Szanowni Państwo, niektóre komentarze zostały usunięte, ponieważ były niezgodne z regulaminem dyskusji. Naruszały punkt: "Nie należy umieszczać komentarzy i postów, które zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)". Prosimy przestrzegać regumainu http://www.kazimierzdolny.pl/info/regulamin_dyskusji,2937,id,2937.html
 • Ab-Z
  @SZOK-nie zgadzam się z tobą i tym powiedzeniem,że na układy nie ma rady,...jest ,tylko musimy z tym walczyć do skutku,również z tą patologią jak CENZURA PRZEZ PORTAL KAZIMIERSKI uzależniony od burmistrza i jego popleczników,chyba że jestesmy głupsi od Ukraińców.
 • RAF
  @Szok-Część ludzi jednak chce mówić publicznie.Niestety są na cenzurowanym i kasują im wpisy.Przynajmniej radnym na razie pozwalają pisać i nie kasują wpisów.
 • szok
  Ab-Z w PRLu utarło się takie powiedzenie ''na układy nie ma rady'' .Od zakończenia wojny to społeczeństwo było wciągnięte w układy i układziki .Teraz już za późno aby to naprawiać .Nie pomoże nawet bieganie ''w te i wewte'' do Lublina . Polak od wieków ciemiężony chyba lubi czuć nad sobą bat i nie przeszkadza mu żadna korupcja .Każdy gadać potrafi, ale we własnej chałupie .Nikomu i niczemu się nie sprzeciwią jawnie.
 • Ab-Z
  @Janusz Kowalski-tu nie można polemizować i prowadzić dyskusji,Portal broni interesów lokalnych układzików,to społeczeństwo nie dorosło do przemian,widocznie lubi być poniewierane przez takie miernoty,jak radni skupieni wokół burmistrza.
 • mieszkaniec
  Janusz Kowalski na swoim blogu pisze

  #4 J.K 2014-02-27 07:17
  @Grymas 50.Nie mam dobrych wieści. Przy podejmowaniu uchwał złamano przepisy KPA do takiego stopnia, że biegła stwierdziła, że może to spowodować wystąpienie przez pokrzywdzonych z pozwami zbiorowymi przeciwko Gminie Kazimierz o odszkodowania. Wkrótce zamieszczę dodatkowe dokumenty z tym związane. Odnoście Studium dodam tylko (poza tym co już napisałem),że Ustawa o planowaniu przestrzennym w art. 11 pkt 5 i 6 przewidują konieczność dokonania określonych uzgodnień. Przy czym uzgodnienia te nie są wiążące dla burmistrza. Należy pamiętać, że studium to nie Plan. Przepis art. 23 u.p.z.p. zobowiązuje organy wymienione w art. 11 pkt 5 i 6 u.p.z.p. do współpracy przy sporządzaniu projektu studium, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków i udzielaniu informacji. Zgodnie z art. 24 ust. 1u.p.z.p. współpraca ta między innymi musi odbywać się na koszt organów opiniujących. Burmistrz doskonale zadawał sobie sprawę ,że okłamuje społeczeństwo mówiąc ,że przepisy nie pozwalają, bądź co często przytacza, że Konserwator się nie zgodził..... W przypadku studium jest to tylko opinia, która jak już powiedziałem nie jest wiążąca dla burmistrza. W przypadku Pomnika .....Konserwator dopiero na etapie Planu wydaje stosowne postanowienie. Przy czym kiedy studium jest już uchwalone ( i nie uchylone przez wojewodę)to konserwator jest pod presją i musi liczyć się z wolą Rady, mimo, że np. pozytywnie nie zaopiniował danego studium. Jednak ma sens i znaczenie w przypadku kiedy burmistrz Wójt itd. stoi murem za tym co znajduje się w uchwalonym studium. Obecnie sytuacja jest zgoła inna, to burmistrz stoi na baczność przed Konserwatorem. Znamy jednak przypadki ( o tym pisałem) gdzie burmistrz ( jak chciał) uzgodnił z konserwatorem rzeczy niemożliwe, sprzeczne z aktami prawnymi wyższego rzędu.
  I podobnie co jest to napisane w raporcie nikt (Urząd Wojewódzki) tych uchwał nie zakwestionował
  J.K
  Proszę państwa nie może tak być ,że jesteśmy notorycznie okłamywani.Proszę o wspólne działania w tej spranie.
  Panie Kowalski jakie pan pa plany z tym związane i co dalej pan z tym ma zamiar zrobić!
 • pijany znad Grodarza
  "Obecnie dzięki interwencji znajomego burmistrz wpisał działkę jako budowlaną na całej powierzchni przewracając stan z przed 2003 roku."
  Poprosiłbym o NAMIARY tego " znajomego". haha
 • mieszkaniec
  Prawdą jest również to,że radni nie dbają o zwykłe sprawy ludzi.Burmistrz unika kontaktów z mieszkańcami.Doświadczyłem to osobiście chcąc spotkać się z burmistrzem w godzinach kiedy przyjmuje interesantów.Chciałem zapytać dlaczego nie wspiera mieszkańców w kwestii studium.Nasza działka kupiona dawno temu od Urzędu była w całości budowlana.Przy aktualizacji planu w 2003 roku została okrojona z ternu budowlanego do połowy.Obecnie w studium Konserwator nie zgodził się na przywrócenie do stanu z przed 2003 roku.Kiedy mówiłem to radnym sprawę ze zrozumieniem przyjął przewodniczący Furtas.Jednak nie poddano jej pod głosowanie.Bo burmistrz ją wykreślił.Obecnie dzięki interwencji znajomego burmistrz wpisał działkę jako budowlaną na całej powierzchni przewracając stan z przed 2003 roku.Radni tym się nie zajmowali.Jednak nie mogłem doczekać się rozmowy z panem burmistrzem.
 • Z miasta
  @Pijany masz rację/kto się w tym połapie/Jednak chyba radny wie co jest grane z tym studium skoro tak otwarcie pisze.Wydaje mi się że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego wszystkiego co dzieje się wokół studium i różnych spraw.Nie wiele osób wie ,że np w tym roku Pan burmistrz Grzegorz Dunia i radna Barbara Walencik załatwili Swojemu znajomemu Panu Z indywidualne odrolnienie i o tym sza.Wyjazdy za do Niemiec za publiczne pieniądze radnych z otoczenia burmistrza i o tym sza.A dla nauczycieli nie ma pieniędzy na odszkodowania.I o tym też sza!
  Za sprawę Planu dla gminy powinni odpowiadać burmistrz i Marcinek...ten od działek.

Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2020.
Zaplanuj razem z nami świąteczny wyjazd do dowolnego miejsca w Polsce. Poznaj oferty specjalne noclegów na Wigilię i Boże Narodzenie 2020.
Pokaż stopkę