Aktualności dla "studium uwarunkowań i kierunków zagospod"

Końca nie widać

- Miejmy nadzieję, że prace nad uzgadnianiem studium pójdą sprawnie i w tej kadencji będzie ono uchwalone, choć ja osobiście w to nie wierzę – tak ostatnie posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym podsumował jej wiceprzewodniczący Rafał Suszek.

Dziś 25 lutego o 11.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego. Omawiane będą działki w samym Kazimierzu.

Bliżej niż dalej?

Kolejna odsłona kazimierskiej epopei o zagospodarowaniu przestrzennym Miasteczka. Radni na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej opiniowali projekt studium zagospodarowania przestrzennego po analizie uwag zgłoszonych podczas ostatniego wyłożenia do wglądu publicznego.

- Dlaczego miasteczko poddaje się temu, co narzuca moda i reklama? Czy władzy przychodzi do głowy, że właśnie po tę zjawiskową prowincjonalność ludzie tu przyjeżdżają i że to ona jest atutem na szlema w piki? - pyta Ewa Pisula Dąbrowska w kolejnym rozdziale swojej książki "Dwa brzegi ponad tęczą". Zapraszamy do lektury.

- Gdy spojrzymy na decyzje osób, które od lat odpowiadają za kształt przestrzeni urbanistycznej Kazimierza, nabieramy przekonania, że w przekwalifikowaniu danej działki nie jest istotne jej położenie, ale do kogo ona należy. Takiemu stanowi rzeczy pragniemy się stanowczo sprzeciwić – taki protest złożył na ręce wojewody radny Rafał Suszek, który drogę z Kazimierza do Lublina przeszedł pieszo.

Awantura o studium

Do 13 września zapoznawać się można z wyłożonym projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Osób niezadowolonych nie brakuje. Bardzo burzliwy przebieg miała dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w obrębie miasta – pomnika historii.

Baza ludzi umarłych?

"Baza ludzi umarłych" – tak nazwano obecny Kazimierz na spotkaniu z wykładowcami Politechniki Warszawskiej, podczas którego omawiano problemy związane z opracowaniem nowego Studium Zagospodarowania dla Miasta i Gminy Kazimierz Dolny. Skąd takie skojarzenie z filmem Czesława Petelskiego z 1958 r.  o tak odległych czasowo i geograficznie Bieszczadach?

Gdzie powstaną nowe tereny budowlane w gminie Kazimierz? Gdzie wyrosną nowe domy, pensjonaty, nowe osiedla? To wciąż nie jest jeszcze przesądzone. Prace nad studium uwarunkowania przestrzennego trwają. Siódmy rok.

Pokaż stopkę