Aktualności dla "studium zagospodarowania przestrzennego"

Studium uchwalone!

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym studium zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone. Po dziesięciu latach prac.

Prace nad sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny trwają od 10 lat. Teraz pojawiła się realna szansa na to, że studium zostanie uchwalone.

Końca nie widać

- Miejmy nadzieję, że prace nad uzgadnianiem studium pójdą sprawnie i w tej kadencji będzie ono uchwalone, choć ja osobiście w to nie wierzę – tak ostatnie posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym podsumował jej wiceprzewodniczący Rafał Suszek.

Dziś 25 lutego o 11.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego. Omawiane będą działki w samym Kazimierzu.

Bliżej niż dalej?

Kolejna odsłona kazimierskiej epopei o zagospodarowaniu przestrzennym Miasteczka. Radni na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej opiniowali projekt studium zagospodarowania przestrzennego po analizie uwag zgłoszonych podczas ostatniego wyłożenia do wglądu publicznego.

- Dlaczego miasteczko poddaje się temu, co narzuca moda i reklama? Czy władzy przychodzi do głowy, że właśnie po tę zjawiskową prowincjonalność ludzie tu przyjeżdżają i że to ona jest atutem na szlema w piki? - pyta Ewa Pisula Dąbrowska w kolejnym rozdziale swojej książki "Dwa brzegi ponad tęczą". Zapraszamy do lektury.

- Gdy spojrzymy na decyzje osób, które od lat odpowiadają za kształt przestrzeni urbanistycznej Kazimierza, nabieramy przekonania, że w przekwalifikowaniu danej działki nie jest istotne jej położenie, ale do kogo ona należy. Takiemu stanowi rzeczy pragniemy się stanowczo sprzeciwić – taki protest złożył na ręce wojewody radny Rafał Suszek, który drogę z Kazimierza do Lublina przeszedł pieszo.

Awantura o studium

Do 13 września zapoznawać się można z wyłożonym projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Osób niezadowolonych nie brakuje. Bardzo burzliwy przebieg miała dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w obrębie miasta – pomnika historii.

Baza ludzi umarłych?

"Baza ludzi umarłych" – tak nazwano obecny Kazimierz na spotkaniu z wykładowcami Politechniki Warszawskiej, podczas którego omawiano problemy związane z opracowaniem nowego Studium Zagospodarowania dla Miasta i Gminy Kazimierz Dolny. Skąd takie skojarzenie z filmem Czesława Petelskiego z 1958 r.  o tak odległych czasowo i geograficznie Bieszczadach?

Sprawa kamieniołomów, zimowiska dla statków i poszerzenia cmentarza to główne tematy, nad którymi debatowała Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego podczas spotkania z przedstawicielami biura projektowego, które opracowuje projekt studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz.

Sprawa dotycząca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny ciągnie się od lat. Na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji w końcu zapadły pewne decyzje.

Postęp prac nad opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierz budzi wiele emocji. Wyrazem tego jest blisko 700 uwag, jakie wpłynęły na ręce projektantów po wyłożeniu projektu w czerwcu. Emocje też towarzyszyły podczas ostatniego spotkania radnych z przedstawicielami firmy realizującej projekt.

Pokaż stopkę