Aktualności dla "studium uwarunkowań"

Końca nie widać

- Miejmy nadzieję, że prace nad uzgadnianiem studium pójdą sprawnie i w tej kadencji będzie ono uchwalone, choć ja osobiście w to nie wierzę – tak ostatnie posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym podsumował jej wiceprzewodniczący Rafał Suszek.

Dziś 25 lutego o 11.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego. Omawiane będą działki w samym Kazimierzu.

Bliżej niż dalej?

Kolejna odsłona kazimierskiej epopei o zagospodarowaniu przestrzennym Miasteczka. Radni na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej opiniowali projekt studium zagospodarowania przestrzennego po analizie uwag zgłoszonych podczas ostatniego wyłożenia do wglądu publicznego.

- Dlaczego miasteczko poddaje się temu, co narzuca moda i reklama? Czy władzy przychodzi do głowy, że właśnie po tę zjawiskową prowincjonalność ludzie tu przyjeżdżają i że to ona jest atutem na szlema w piki? - pyta Ewa Pisula Dąbrowska w kolejnym rozdziale swojej książki "Dwa brzegi ponad tęczą". Zapraszamy do lektury.

- Gdy spojrzymy na decyzje osób, które od lat odpowiadają za kształt przestrzeni urbanistycznej Kazimierza, nabieramy przekonania, że w przekwalifikowaniu danej działki nie jest istotne jej położenie, ale do kogo ona należy. Takiemu stanowi rzeczy pragniemy się stanowczo sprzeciwić – taki protest złożył na ręce wojewody radny Rafał Suszek, który drogę z Kazimierza do Lublina przeszedł pieszo.

Awantura o studium

Do 13 września zapoznawać się można z wyłożonym projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Osób niezadowolonych nie brakuje. Bardzo burzliwy przebieg miała dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w obrębie miasta – pomnika historii.

Baza ludzi umarłych?

"Baza ludzi umarłych" – tak nazwano obecny Kazimierz na spotkaniu z wykładowcami Politechniki Warszawskiej, podczas którego omawiano problemy związane z opracowaniem nowego Studium Zagospodarowania dla Miasta i Gminy Kazimierz Dolny. Skąd takie skojarzenie z filmem Czesława Petelskiego z 1958 r.  o tak odległych czasowo i geograficznie Bieszczadach?

Studium uwarunkowania przestrzennego w gminie Kazimierz Dolny powstaje od siedmiu lat. I choć w ostatnim czasie wydawać by się mogło, że wszystko zaczyna iść w dobrym kierunku, teraz jakby znów czas się zatrzymał. Co to oznacza dla mieszkańców gminy?

Gdzie powstaną nowe tereny budowlane w gminie Kazimierz? Gdzie wyrosną nowe domy, pensjonaty, nowe osiedla? To wciąż nie jest jeszcze przesądzone. Prace nad studium uwarunkowania przestrzennego trwają. Siódmy rok.

Wciąż trwają prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Do tej pory odbyły się już trzy posiedzenia komisji poświęcone temu tematowi. Na tym nie koniec.

Głosowanie na nie

Kazimierscy radni na ostatniej sesji po raz kolejny dyskutowali na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Powodem rozmów były uchwały dotyczące indywidualnych zmian.

Jeszcze czas na uwagi

Do 26 maja w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza, przy ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym oglądać możemy projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Jeszcze tam nie byłeś? Śpiesz się.

Pokaż stopkę