Na Komisji Zdrowia o sprawach... oświaty

Skomentuj (28)

Sprawy oświaty zdominowały posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Opiniowanie projektów uchwał odbywało się w obecności licznej rzeszy rodziców z Dąbrówki i Rzeczycy, którzy zapowiadają swoją obecność na wszystkich komisjach Rady Miejskiej i sesji.

Dobiegają końca posiedzenia komisji Rady Miejskiej poświęcone reorganizacji oświaty na terenie gminy Kazimierz Dolny. W tygodniu bieżącym radni spotykają się na poszczególnych komisjach, by zaopiniować projekt burmistrza powołania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kazimierzu Dolnym z filiami w Dąbrówce i Rzeczycy, które miałyby funkcjonować w zmniejszonym zakresie, obejmując dzieci przedszkolne oraz najmłodsze szkolne z klas 0 – 3. Wiąże się to z koniecznością podjęcia decyzji o likwidacji szkół i przedszkola w ich obecnym kształcie.

Rodzice dzieci z Dąbrówki i Rzeczycy nie godzą się na takie rozwiązania. Uważają, że dzieci z klas czwartych, piątych czy szóstych są za małe na dojazdy do Kazimierza. Chcą utworzenia w ich miejscowościach szkół, w których mogłyby się uczyć dzieci do końca edukacji w szkole podstawowej. Takie szkoły – przy znacznie większej ilości dzieci – istniały tam przecież przed wprowadzeniem gimnazjów, więc warunki do tego są. Obawiają się, że szkoły te przestaną istnieć, bo rodzicom mającym dzieci młodsze i starsze w szkole podstawowej łatwiej jest utrzymywać kontakty z jedną szkołą niż z dwoma, a to może wymusić sytuację zabrania i tych młodszych z Rzeczycy i Dąbrówki i umieszczenia ich w jednej szkole. Nieoficjalnie niektórzy rodzice mówią, że jeżeli ich żądania nie zostaną uwzględnione, to ich dzieci uczyć się będą wtedy poza terenem gminy, np. w Karczmiskach.

Wydaje się, że do tych pomysłów przychylają się także radni.

- Jestem za tym, żebyśmy w tym roku nie podejmowali żadnych działań i nie likwidowali żadnej ze szkół – mówi radny Mirosław Opoka. – Dajmy tej nowej szkole ruszyć. Dajmy ruszyć szkołom w Dąbrówce i Rzeczycy w nowych strukturach. Rząd mówi o małych szkołach, a my robimy coś odwrotnego.

- Nigdy nie byłem za rozwiązaniem szkoły w Dąbrówce – mówił radny Stanisław Kuś. – Osobiście też uważam, że robi się krzywdę dzieciom, którym nie daje się pójść do szkoły dobrej, pięknej, ale w związku z tym, że wyborcy mnie obligują do tego, żeby bronić szkoły w Dąbrówce, będę tej szkoły bronił. Podniosę rękę za ośmioklasową szkołą, skoro tak społeczność lokalna sobie życzy, oczywiście kosztem niektórych inwestycji, które planowaliśmy wykonać.

Podczas posiedzenia odczytana została także propozycja uchwały radnego Adama Gębala, który proponuje powołać do życia Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kazimierzu z filiami w Rzeczycy i Dąbrówce, gdzie mogłyby przebywać dzieci przedszkolne oraz uczyć się dzieci w klasach 1 – 8, przy założeniu, że z czasem, gdy liczba dzieci się zmniejszy, będzie trzeba dokonać reorganizacji tych szkół. W propozycji Adama Gębala przedszkole ma zostać przeniesione do budynku szkoły w Kazimierzu, a dotychczasowy budynek wynajęty lub sprzedany. Projekt ten ma zostać poddany dyskusji na posiedzeniu Komisji Oświaty w środę.

Komisja Zdrowia licząca 8 radnych – podczas posiedzenia obecnych była jedynie połowa – zaopiniowała projekty uchwał, które będą głosowane podczas piątkowego posiedzenia Rady Miejskiej. 

Za likwidacją Szkoły Podstawowej w Rzeczycy był 1 głos, 2 były przeciw, 1 głos wstrzymujący. Za likwidacją Szkoły Podstawowej nr 2 z siedzibą w Dąbrówce głosowała 1 osoba, a 3 było przeciw, co zebrani rodzice nagrodzili gromkimi brawami.

Skomentuj


Dodane komentarze (20)

 • Ania
  Mokijewska jedyna zatwardziała fanka burmistrz likwidatora. Wstyd Pani Renato. Wstyd
 • Adam Gębal
  Szanowny "Uczestniku". Pozostawmy interpretację prawa prawnikom ( w końcu to oni są specjalistami w czytaniu prawa). Mam , podobnie jak Pan/i prawo do własnej interpretacji prawa i prawo do wyrażania własnych poglądów. Nie oczekuję tego, że wszyscy będą się z nimi zgadzali. Nie mam zwyczaju przywiązywać się przy tym do raz przyjętego stanowiska. Po wysłuchaniu racjonalnych argumentów w sprawie przedszkola na posiedzeniu Komisji Oświaty zmieniłem swoje stanowisko w tej sprawie czemu dałem wyraz składając w dniu dzisiejszym autokorektę do mojego poprzedniego projektu Uchwały.
  • kazimierzanin
   Szanowny Panie Adamie.
   Nie ma Pan prawa do własnej interpretacji prawa. Jak Pan słusznie napisał "Pozostawmy interpretację prawa prawnikom ( w końcu to oni są specjalistami w czytaniu prawa)." Ma Pan jedynie prawo do wyrażania własnych poglądów i ich obrony.
  • Uczestnik
   Jeżeli ktoś napisał 1-3 albo 1-4 (filie) to chyba nie chodziło mu o 1-8 szkoły na Dąbrowie i Rzeczy y mogą według zapisu być albo 1-3 1-4 jako filia albo 1-8 jako szkoła podstawowa (czego im życzę). Co do przedszkola sam pomysł był chory.
  • pijany znad Grodarza
   "kazimierzanin 2017-02-09 14:21
   Szanowny Panie Adamie.
   Nie ma Pan prawa do własnej interpretacji prawa. Jak Pan słusznie napisał "Pozostawmy interpretację prawa prawnikom ( w końcu to oni są specjalistami w czytaniu prawa)." Ma Pan jedynie prawo do wyrażania własnych poglądów i ich obrony."

   To ostatnie właśnie " nie jest do obrony". To ja mogę się mylić, ale nie radny, który ma ambicję przedłożyć własny projekt uchwały. Własnie od zgodnosci z prawem, nalezy zaczynać.
   ps. w Urzędzie, na etacie, pracuje radca prawny, ktory słuzy pomocą przy tego rodzaju zamierzeniom.
 • Rodzic
  Większość rodziców dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym jest za pozostawieniem mniejszych szkół. Chyba nikogo nie powinno to dziwić, bo poza tym że dzieci mają bliżej do domu to opieka i wykształcenie w takiej szkole jest dużo lepsze (indywidualne podejście do dziecka, możliwość poznania wszystkich uczniów w szkole). Takie szkoły są po prostu bardziej bezpieczne. To one powinny być naszą przyszłością.
  Teraz wszystko zależy od radnych, których Ci ludzie wybrali. Niech się zastanowią dwa razy za czym głosują. Czy za dobrem obywateli?
  Poza tym jest niż demograficzny więc niech ktoś mi wyjaśni po co zbudowano olbrzymią szkołę? Już wcześniej dużo rodziców zabierało z niej dzieci i woziło np. do Puław. Nie lepiej było myśleć przyszłościowo i zbudować mniejszą, bardziej przytulną szkołę a resztę pieniędzy przeznaczyć na basen czy halę sportową - tak zachęcać do pozostawienia dzieci w szkole i jednocześnie przyciągnąć turystów większą ilością atrakcji? A nie teraz na siłę i wbrew wszystkim sprowadzać dzieci żeby koszty "się zwróciły".
 • Adam Gębal
  Art.95 ust.5 prawa oświatowego ( Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.) brzmi dokładnie: cyt. " Szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-VIII mogą być podporządkowane organizacyjnie nie więcej niż dwie szkoły filialne." Nie ma w tym zapisie żadnego odniesienia do innych postanowień Ustawy. Moja propozycja Uchwały , którą złożyłem w dniu dzisiejszym , wobec nowych okoliczności ujawnionych na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 8.02.2017r., nie zawiera żadnych postanowień dotyczących Przedszkola w Kazimierzu Dolnym.
  • Uczestnik
   Art. 95. 1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VIII, a w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych - klasy VII i VIII.
   2. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III albo klasy I-IV.
   3. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I-III albo klasy I-IV.
   4. Szkoła filialna, o której mowa w ust. 3, jest podporządkowana organizacyjnie szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-VIII.
   5. Szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-VIII mogą być podporządkowane organizacyjnie nie więcej niż dwie szkoły filialne.
   6. W przypadku szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz szkół w zakładach poprawczych mogą być tworzone szkoły obejmujące część klas szkoły podstawowej. Przepisów ust. 2-5 nie stosuje się.
   Proszę uważnie przeczytać punkty 3 i 4 w 4 jest odniesienie wyraźne do 3. Postanowień do przedszkola nie było, była propozycja przeniesienia przedszkola i wynajmu bądź sprzedaży budynku (czyżby już chętny był)
  • pijany znad Grodarza
   @ uczestnik.
   Świetnie, że ten przepis przywołałeś. Jest tragicznym, że radni majacy podjać decyzję nie znaja podstawowych rzeczy.
   Przyznam, że i ja o tym nie wiedzialem, ale NIE JESTEM radnym.
   I teraz co, 4 ośmioklasowe szkoly w gminie majacej kilkaset dzieci i to w gminie niebotycznie zadłużonej i mającej szkołę zdolna te wszystkie dzieci pomieścić i właściwie wyedukować. Nauczyciele ?. Oczywiście wszyscy mają znależć pracę w tej szkole. Niech bedzie po kilka klas tego samego stopnia. Kazda z klas musi mieć wychowawcę. Naprawdę tego nie mozna zorganizować ?
 • Uczestnik
  Pan Gębal (wcześniej przejęzyczenie przepraszam) wykazał się umiejętnością czytania ze zrozumieniem we wniosku wynosił o utworzenie dwóch filii szkoły z klasami 1-8 powołując się na ustawę gdzie mowa o tym że szkoła podstawowa może mieć maksymalnie dwie filie nie zauważył że ustęp wcześniej jest mowa o tym że te filie mogą mieć tylko klasy 1-3 albo 1-4 jak mu to odczytany nadal nie mógł tego zrozumieć. Nie jestem za propozycjami urzędu ale ten poziom no i propozycja o przedszkolu
 • Kaz
  A co radnych obchodzi skąd będą pieniądze w budżecie na to wszystko. To nie ich problem. Szkoda, że budżet gminy jest w dużej mierze przeznaczany na utrzymanie jednej grupy zawodowej czyli nauczycieli.
 • Janek
  Wydaje się taki rozsądny , trzeźwo myślący człowiek, a przedstawił taki idiotyczny pomysł. Przenieść dzieci, a budynek przedszkola sprzedać. Ciekawe.
 • ktoś
  jakie wieści po posiedzeniu komisji oświaty?
 • Uczestnik
  Pan Gębala przedstawił swój wniosek między innymi o przeniesieniu przedszkola i sprzedaży budynku i przyszła niejaka pani Romana w pełni popierajac ten projekt i dostała gronie brawa od uczestników zebrania. Ciekawe
 • mieszkanka gminy
  Nie wierzę co czytam.
  Nikt tu nie popiera Zalewskiej i Elbanowskich ?
  Cały czas trwała walka - ratuj maluchy , bo 6-cio latki były za małe w szkołach 6-cio letnich.
  Wmawiano nam , że chodzi o ich bezpieczeństwo i komfort.
  Ustawowo dano rodzicom 6- cio latków wybór , aby nie poszły do szkoły, lecz zostały w przedszkolach.
  I co ?
  Teraz proponuje się dzieci 3-6 letnie razem ze szkołą 8 klasową?
  Kto tu żartuje ? Zalewska , która ciągle się śmieje. Elbanowska ,która uratowała maluchy ? { za niezłą kasę }.
  Mieszkańcy walczcie o swoje prawa. Kasę niech daje Zalewska, mają dbać o dzieci zwłaszcza te najmniejsze.
  • pijany znad Grodarza
   haha. świetne.
   Chyba Elbanowska jest przeciwna reformie
 • Zofia
  Przyszła "dobra zmiana"! Może Pan Gębal w ramach eksperymentu zamiast Przedszkola sprzeda własny dom. A oczekując na powiew NOWEGO proponuję wyburzyć Kamienice Przybyłów i w to miejsce postawić Pałac Kultury!
 • Sasidka
  Pani Mokijewska lekko rękę podnosi za likwidacją szkoły w Dąbrówce i Rzeczy. Czy równie chętnie godziła się na zwolnienia i te wszystkie zmiany w szpitalu? Chyba dalej tam pracuje a tyle ludzi wyrzucili.
 • pijany znad Grodarza
  " Nigdy nie byłem za rozwiązaniem szkoły w Dąbrówce - mówił radny Stanisław Kuś. - Osobiście też uważam, że robi się krzywdę dzieciom, którym nie daje się pójść do szkoły dobrej, pięknej, ale w związku z tym, że wyborcy mnie obligują do tego, żeby bronić szkoły w Dąbrówce, będę tej szkoły bronił. Podniosę rękę za ośmioklasową szkołą, skoro tak społeczność lokalna sobie życzy, oczywiście kosztem niektórych inwestycji, które planowaliśmy wykonać. "

  Głos wewnętrzny radnego co innego, a mandat co innego.
  Nie zazdroszczę.
  Jest to przykład jakiej presji poddany jest radny. Zarazem jest to przyklad, że radny, pozbawiony fachowej wiedzy / informacji/ , nie jest w stanie realizować swojej wizji, nie podejmuje walki coby do swoich racji przekonać swoich wyborcow, ktorzy , jak może sie okazać, nie są jego wyborcami.
 • Edyta
  Edyta Przedszkole w szkole? to bardzo zly pomysl ,rodzice nie walcza?
 • pijany znad Grodarza
  "Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnego przedszkola, w tym także w ogólnodostępnym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, nie może przekraczać 25 (§ 5 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Liczebność dzieci w oddziale przedszkolnym podlega kontroli w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez kuratora oświaty. Należy podkreślić, że oddział przedszkolny funkcjonujący w szkole podstawowej, mimo że mieści się w budynku szkoły podstawowej, zachowuje odrębności programowe i nie wchodzi w jej strukturę."
 • pijany znad Grodarza
  "Oddziały dla maluchów, które działają w podstawówkach, przekształcane będą w przedszkola. Resort wylicza, jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe musi spełniać szkolny budynek, aby przedszkolaki przyjmować. Pracownicy szkół przy pomocy straży pożarnej weryfikują teraz, co ewentualnie trzeba zmienić"
 • pijany znad Grodarza
  haha. Jednak sa takie szkoły
  "poniedziałek, 5 września 2016
  Przypomnienie zasad - wejście na teren budynku przedszkola i szkoły
  Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o dostosowanie się do naszych zasad wprowadzonych w ubiegłym roku szkolnym. Przypominamy, że realizacja podstawy programowej dla dzieci przedszkolnych odbywa się w godzinach 8.00-13.00.

  Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Rodzice wchodzą z dziećmi do przedszkola w godzinach od 7.00 do 8.00 (wejście jest otwarte do 8.30, czyli do śniadania) wejściem przedszkolnym. Prosimy o nieprzechodzenie w godzinach porannych do przedszkola przez budynek szkoły wejściem od strony ul. L. Miki. To czas wzmożonego ruchu przed zajęciami lekcyjnymi w szkole - dzieci mają w szkole obuwie zmienne.
  Wejście przedszkolne jest otwarte także w godzinach od 12.45 do 13.15, kiedy część rodziców odbiera dzieci po realizacji podstawy programowej
  W godzinach od 13.15 do 16.00 rodzice odbierają dzieci z przedszkola, korzystając z wejścia szkolnego od ul. Leopolda Miki.
  Wejście rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych na teren szkoły (wejście główne od ul. L. Miki) jest odnotowywane w zeszycie wejść i wyjść.

  Beata Nawrath "
 • pijany znad Grodarza
  Przedszkole w szkole.
  Będziemy pierwsi w kraju. A co.
  • Ktoś
   W naszej gminie są cztery szkoły z przedszkolami Dąbrówka Bochotnica Rzeczy a iSkowieszynek
 • pijany znad Grodarza
  Dzisiaj Komisja Oświaty. Będzie o zdrowiu ?
 • kazimierzak
  No proszę - następny do sprzedaży nieswojego. A myślałem, że z Pana Gębala taki w porządku gościu jest.
  • gorszy sort
   Może oddać Fundacji Św. Anny?

Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Poszukujesz noclegu na Boże Ciało 2024? Dobrze trafiłeś! Zobacz oferty noclegowe, dzięki którym bez trudu zaplanujesz swój wymarzony wyjazd na Boże Ciało 2024.
Pokaż stopkę