By drogi były ciut lepsze

Tydzień wcześniej niż planowano  - w najbliższy piątek 23 sierpnia – odbędzie się sierpniowa sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu. Stąd też środowe posiedzenie wspólne trzech komisji: budżetu, edukacji i zdrowia. Nad czym debatowali kazimierscy radni?

Podczas wczorajszego wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa radni rozpatrywali kwestię udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu w zakresie realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu. Chodzi o możliwość uzyskania dofinansowania na remont dróg powiatowych na terenie gminy Kazimierz z Funduszu Dróg Samorządowych. W planach jest kompleksowy remont, przebudowa ul. Tyszkiewicza, Alei Kazimierza Wielskiego i ul. Puławskiej oraz dokończenie inwestycji drogowych na terenie gminy: na Jeziorszczyźnie oraz na ulicach Doły – Kwaskowa Góra. Całość inwestycji została wyceniona na kwotę 50 tys. zł: 25 tys. zł wyłoży powiat, 25 tys. zł gmina.

- Pierwszą rzeczą, którą w kwocie tych 25 tysięcy zrobimy, to będzie przygotowanie dokumentacji na kompleksowy remont, przebudowę ul. Tyszkiewicza, Alei Kazimierza Wielskiego i ul. Puławskiej wraz siecią wod. – kan. i elektroenergetyczną – powiedział podczas posiedzenia komisji burmistrz Artur Pomianowski.

W przypadku drogi dojazdowej do Kazimierza pieniądze wystarczą więc tylko na wykonanie dokumentacji. W przypadku wspomnianych dróg gminnych – na położenie nawierzchni w ramach dokończenia inwestycji wcześniejszych. Tu bowiem dokumentacja i pozwolenia na budowę są już gotowe.

To właśnie ta sprawa - udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu w kwocie 25 tysięcy - wpłynęła na przyspieszenie zebrań Rady. 26 sierpnia mija bowiem termin składania wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z tym trzeba dokonać zmian budżetowych, by zabezpieczyć wkład własny do tego projektu.

- Biorąc pod uwagę chęć ze strony powiatu na realizację tych zadań: na złożenie wniosków i jednocześnie możliwość w przyszłym roku wspólnej realizacji tych zadań, nie chcieliśmy tej szansy stracić – powiedział burmistrz Pomianowski. – Jeśli tych zmian nie przegłosujemy teraz, realizacja tych zadań w przyszłym roku siłą rzeczy upadnie.

Pieniądze na ten cel udało się wygospodarować między innymi w związku z tym, że nie będą realizowane dwie inne inwestycje w gminie: budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Wierzchoniowie oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dąbrówce. W obu przypadkach wycofały się ze współfinansowania tych inwestycji instytucje wyższego szczebla: odpowiednio województwa i powiatu. Gmina zamierza aplikować o pieniądze na te cele w roku następnym.

W ramach zmian budżetowych debatowano też nad zwiększeniem środków na inwestycje, na które przetarg już się odbył, jednak koszty przewyższyły znacznie te zabezpieczone dotychczas w budżecie. Chodzi o inwestycje drogowe na ul. Podzamcze i ul. Kazimierskiej w Bochotnicy, jednej z dróg w Wierzchoniowie, Zbędowicach, Kulawej Górze i ul. Zbożowej.

- Przeprowadziliśmy tu dwukrotne postępowanie przetargowe. Pierwszy przetarg przekraczał znacznie nasze możliwości finansowe i został unieważniony. W drugim ceny są korzystniejsze, lecz i tak wyższe niż te zabezpieczone w budżecie – powiedział burmistrz Pomianowski.

Radni głosując w komisjach jednogłośnie poparli projekt zmian budżetowych. Jeżeli tak samo będą głosować na sesji, jest szansa na pewną poprawę dróg na terenie gminy. Pewną, bo jak powiedział zastępca burmistrza Dariusz Wróbel:

- Dotykamy kwestii totalnego niedofinansowania rozwoju dróg na poziomie powiatów. To jest zarządzanie gigantycznym niedoborem.

Skomentuj


Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Weekend listopadowy 11-15 listopada 2021 to dobry moment na krótki wypad za miasto. Zrelaksuj się w jednym z naszych obiektów. Zobacz oferty specjalne przygotowane na ten czas.
Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2021.
Pokaż stopkę