Budżet 2015 uchwalony!

Skomentuj (6)

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta został uchwalony budżet na rok 2015. Na co w roku bieżącym wydamy najwięcej? Jakie inwestycje są planowane?

Projekt uchwały budżetowej kazimierscy radni analizowali podczas posiedzeń poszczególnych komisji. Ostatnia sesja Rady Miejskiej zaowocowała więc uchwaleniem budżetu na rok 2015. Jakie wpisy zawarte zostały w uchwale?


Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy to 31.341.352 zł, z tego dochody bieżące to 19.050.759 zł, zaś dochody majątkowe – 12.290.593 zł. Wydatki zaś sięgną prawdopodobnie 31.984.214 zł, z czego wydatki bieżące to 18.621.572 zł, natomiast wydatki majątkowe – 13.362.642 zł. Kwota planowanego deficytu budżetowego wyniesie 642.862 zł. Źródłami pokrycia tego deficytu są przychody pochadzące z kredytów i pożyczek.


Jakie zadanie inwestycyjne zostaną wykonane w tym roku? Największyą inwestycją bez wątpienia jest budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym. W tym roku na ten cel  wydanych zostanie  12.100.000 zł.


- Zmiany finanoswania budowy szkoły wynikają z przeniesienia środków z 2014 roku, na rok 2015 i 2016 – mówi Grażyna Kiełbasa, skarbnik gminy.


Inne większe inwestycje to m.in.: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (125.000 zł), budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w Kazimierzu Dolnym (150.000 zł), przebudowa i remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu (320.000 zł), wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji drogowych i nie drogowych w ramach projektu „Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania MOF” (160.353 zł), modernizacja ujęcia wody „Góry” (70.000 zł, zakup pieców c.o. do budynku OSP w Bochotnicy, szkoły podstawowej w Skowieszynku oraz budynku byłej szkoły w Zbędowicach i zakup zbiornika na olej opałowy (77.000 zł), wykonanie serwerowni wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym (50.000 zł).


Radni, wszyscy zgodnie głosowali za przyjęciem projektu budżetu. Tak też uchwała została podjęta, a budżet na rok 2015, uchwalony.

 

Skomentuj


Dodane komentarze (6)


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Długi Weekend majowy 2021 zapowiada się cudownie. Będzie jeszcze lepszy, jeżeli skorzystasz z oferty specjalnej na majówkę.
Komunia Święta to wyjątkowy dzień dla każdego dziecka i jego rodziny. Chcemy Ci pomóc w organizacji tego wydarzenia. Jeżeli szukasz ofert noclegowych czy sal, to dobrze się składa, bo mamy takie.
Pokaż stopkę