Baszty już rozdane

Rozdano już festiwalowe nagrody główne we wszystkich kategoriach. Baszty pojechały na Mazowsze, Dolny Śląsk, Podkarpacie i na Ziemię Łódzką. Zakończył się 47. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Czas na podsumowania.

Podczas 47. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych wystąpiło przed kazimierską publicznością i jury 16 kapel, 28 zespołów śpiewaczych, 16 instrumentalistów, 22 solistów śpiewaków, 12 wykonawców w kategorii folkloru rekonstruowanego oraz 23 grupy w konkursie „Duży – Mały”. W sumie – około 800 ludowych artystów z 13 województw z większości regionów Polski, w tym roku także rzadziej pojawiający się Kazimierzu przedstawiciele województw zachodniopomorskiego i kujawsko – pomorskiego.

Jury w protokole podsumowującym obecną edycje Festiwalu Kapel i Śpiewaków stwierdza szczególnie wysoki poziom artystyczny w konkursie Mistrz i Uczeń. Jak widać muzyka, którą celebrujemy w Kazimierzu, to nie domena odchodzących pokoleń, skoro uprawia ją z powodzeniem coraz więcej młodych ludzi. Widać to także w kategorii folkloru rekonstruowanego, gdzie młodzież, która poznała ludową twórczość już nie w bezpośrednim przekazie, ale inną drogą niż tradycyjna włącza się w proces podtrzymywania i popularyzacji polskich tradycji muzykowania i śpiewu. Ożywienie widać także w działalności Klubu Festiwalowego Tyndyryndy, z którego oferty korzystało wiele małych i dużych festiwalowych gości.

- Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotna częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej w zjednoczonej Europie – napisano w protokole posiedzenia festiwalowego jury. – Komisja z pełnym przekonaniem stwierdza, ze Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu powinien być traktowany jako realizacja postulatów zawartych w Konwencji UNESCO z 2003 r. o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego ratyfikowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2010 r. i ustawowo przyjętej przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011. Także sama instytucja jaką jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych powinna zostać uznana za ważną i sprawdzoną formę realizacji wspomnianej konwencji i wpisana na listę „dobrych praktyk”.

Baszty zdobyli:

  • w kategorii kapel – Kapela Braci Tarnowskich z Janiszewa, woj. mazowieckie;
  • w kategorii zespołów śpiewaczych – Zespół Śpiewaczy „Gałcunecki” z Gałek, woj. mazowieckie;
  • w kategorii instrumentalistów – Andrzej Rożek skrzypek z Tomaszowa Mazowieckiego, woj. łódzkie;
  • w kategorii solistów śpiewaków – Michalina Mrozik z Przejęsławia, woj. dolnośląskie;
  • w kategorii folkloru rekonstruowanego – Kapela „Młoda Harta” z Harty, woj. podkarpackie.

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie organizatorów.

 

Skomentuj


Mapa


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Wyjazd to idealny pomysł na perfekcyjny Dzień Kobiet 2024. Jeżeli szukasz interesującego miejsca, zobacz co oferują właściciele obiektów na ten szczególny dzień.
Pokaż stopkę