WOŚP'19: padł kolejny rekord!

Skomentuj (13)

zobacz więcej (13)

Podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze kwestowali na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Także w Kazimierzu, gdzie od 20 lat działa sztab WOŚP przy Koszczycu.

Wydawałoby się, że więcej zebrać się nie da, ale Wielka Orkiestra czyni z nami cuda – co roku w puszkach WOŚP jest więcej pieniędzy, z których tak naprawdę korzystamy wszyscy – bez względu na poglądy i sympatie polityczne. Choroba niestety zrównuje nas wszystkich. Na szczęście zrównuje nas wszystkich też wewnętrznie silne poczucie solidarności. Do kazimierskich puszek z serduszkiem dar serca wrzucali  i ci z prawa, i ci z lewa, i ci, którzy idą prosto, nie oglądając się na boki…

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to najważniejszy ruch, jaki może być: wszyscy ludzie się zbierają na coś ważnego – mówi Tomasz Sikora, fotografik. – W momencie, kiedy rząd nie jest w stanie przeznaczyć odpowiedniej ilości pieniędzy na zabezpieczenie aparatury, która ratuje życie, to musimy to robić sami. Taka akcja poza tym jednoczy ludzi , to jest szalenie ważne, bez względu na to, czy się jest apolitycznym, czy się wspiera taką, czy inną partię, nagle wszyscy idziemy i z największą przyjemnością wpieramy coś, co jest dla nas wszystkich bardzo ważne, czyli zdrowie.

- Każda oddolna inicjatywa niezależna od czyjegoś rozporządzenia niesamowicie wzmacnia społeczeństwo jako takie,  jest dla społeczeństwa fantastycznie łączące – dodaje Małgorzata Sikora.

Działający od 20 lat sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym zebrał w tym roku ponad 19 tysięcy zł – 4 tysiące więcej niż rok temu. Z wielkim oddaniem mimo tradycyjnie nieodpowiedniej pogody – w tym roku kwestujących starały się zniechęcić plucha i coraz bardziej nasilający się deszcz – 31 wolontariuszy z Koszczyca, Gminnego Zespołu Szkół i szkół puławskich kwestujących w sztabie w Koszczycu zachęcało nas wszystkich do otwarcia serca i portfela na nasz wspólny cel – zdrowie dzieci. I udało się!

Najwięcej w sztabie w Koszczycu zebrali: Maciel Soria ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Puławach 3144 zł oraz wolontariuszki z Koszczyca: Karolina Jezuita 1340 zł i Diana Kruk 1184 zł.

- Wszystkim wolontariuszom gratulujemy, a darczyńcom  i sponsorom, którzy wystawili gadżety swoich firm na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym sztabie, stokrotnie dziękujemy! – mówi Ewa Frycz – szef sztabu przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza.

 

Skomentuj


Dodane komentarze (8)

 • ZŁOTÓWKA
  Dajcie se siana z tymi rekordami...cóż to zawody sportowe? Ludzie dają ile mogą. Po zabójstwie w Gdańsku zbankrutowała idea Róbta co chceta, więc wierzę, że ta akcja będzie normalniejsza, bo oWSIAK JA WYPACZYŁ.
 • pijany znad Grodarza
  Muszę Ci przyznać, ze D0BRZE mnie podrabiasz, ale wiedz. PodrabIaja ŚMIECIE, a nie faceci/tki/
  • pijany znad Grodarza
   Jednak jesteś.
 • Ała lodz
  Adamowicz nie żyje. Owsiak zrezygnował. Instytucje Rzeczypospolitej Polskiej, w których budowę włożyłem swój mały osobisty wkład, zostały rozbite. Nawet Kazimierz, w którym teraz byłem nie był już tym samym Kazimierzem z młodości. Z Binką, Tadeuszem, Ewą, Agnieszką, Karoliną, Michaliną, Fotonem. Z przełazami między domami, włóczeniem się po cudzych polach, festiwalem śpiącym na trawniku i pokątnym nocowaniem. Sic glavis gloria mundi.
  • bosy Antek
   Arcyksiąże Ferdynand w drodze do Sarajewa. Z utęsknieniem czekamy na wojnę światową ( ponoć pierwszą)
 • mieszkaniec
  W kontekście tej tragedii...
  „ ... lecz ludzi dobrej woli jest więcej ... „
  Tylko ta nadzieja pozwala wstać i iść dalej.
  Jaki jest ten świat zależy od nas, od Ciebie ode mnie :)
  Tu na tym forum - też !
 • pijany znad Grodarza
  Nienawiść
  Autorem utworu jest Wisława Szymborska
  Spójrz­cie, jaka wciąż spraw­na,
  jak do­brze się trzy­ma
  w na­szym stu­le­ciu nie­na­wiść
  Jak lek­ko bie­rze wy­so­kie prze­szko­dy,
  Ja­kie to ła­twe dla niej - sko­czyć, do­paść.

  Nie jest jak inne uczu­cia.
  Star­sza i młod­sza od nich rów­no­cze­śnie.
  Sama ro­dzi przy­czy­ny,
  któ­re ją bu­dzą do ży­cia.
  Je­śli za­sy­pia, to ni­g­dy snem wiecz­nym.
  Bez­sen­ność nie od­bie­ra jej sił, ale do­da­je.

  Re­li­gia nie re­li­gia
  byle przy­klęk­nąć na star­cie.
  Oj­czy­zna nie oj­czy­zna -
  byle się ze­rwać do bie­gu.
  Nie­zła i spra­wie­dli­wość na po­czą­tek.
  Po­tem już pę­dzi sama.
  Nie­na­wiść. Nie­na­wiść.
  Twarz jej wy­krzy­wia gry­mas
  eks­ta­zy mi­ło­snej.

  Ach, te inne uczu­cia -
  cher­la­we i śla­ma­zar­ne.
  Od kie­dy to bra­ter­stwo
  może li­czyć na tłu­my?
  Współ­czu­cie czy kie­dy­kol­wiek
  pierw­sze do­bi­ło do mety?
  Zwąt­pie­nie ilu chęt­nych po­ry­wa za sobą?
  Po­ry­wa tyl­ko ona, któ­re swo­je wie.

  Zdol­na, po­jęt­na, bar­dzo pra­co­wi­ta.
  Czy trze­ba mó­wić ile uło­ży­la pie­śni.
  Ile stro­nic hi­sto­rii po­nu­me­ro­wa­ła.
  Ile dy­wa­nów z lu­dzi po­roz­po­ście­ra­ła
  na ilu pla­cach, sta­dio­nach.

  Nie okła­muj­my się:
  po­tra­fi two­rzyć pięk­no.
  Wspa­nia­łe są jej łuny czar­ną nocą.
  Świet­ne kłę­by wy­bu­chów o ró­ża­nym świ­cie.
  Trud­no od­mó­wić pa­to­su ru­inom
  i ru­basz­ne­go hu­mo­ru
  krzep­ko ster­czą­cej nad nimi ko­lum­nie.

  Jest mi­strzy­nią kon­tra­stu
  mie­dzy ło­sko­tem a ci­szą,
  mie­dzy czer­wo­ną krwią a bia­łym śnie­gem.
  A nade wszyst­ko ni­g­dy jej nie nu­dzi
  mo­tyw schlud­ne­go opraw­cy
  nad splu­ga­wio­ną ofia­rą.

  Do no­wych za­dań w każ­dej chwi­li go­to­wa.
  Je­że­li musi po­cze­kać, po­cze­ka.
  Mo­wią że śle­pa. Ślepa?
  Ma by­stre oczy snaj­pe­ra
  i śmia­ło pa­trzy na przy­szłość
  - ona jed­na.
 • pijany znad Grodarza
  "W przypadku śmierci prezydenta miasta, jego mandat wygasa, a jego zastępcy automatycznie tracą stanowiska. Komisarz wyborczy ogłasza w Dzienniku Urzędowym decyzję o wygaszeniu mandatu (ma na to 14 dni od śmierci prezydenta miasta), a premier wyznacza osobę, która będzie zarządzała miastem do czasu wyboru nowego prezydenta."
  • sound of silence
   na co nam ta wiedza ...teraz tutaj w Kazimierzu ? Ciekawe, czy jak idziesz z wiązanką w kondukcie to inspirujesz debatę co zostawił nieboszczyk i jakie widzisz z tym rozwiązania
  • pijany znad Grodarza
   Nie inspiruję, kiedy idę. Inspiruję, kiedy rozmyślam i jestem bogatszy o wiedzę innych.
 • Anonim
  Czy rekord, który padł- jest padnięty? (to tylko tak na marginesie, bez żadnych podtekstów)
  • pijany znad Grodarza
   "Tramwajarka


   1h temu
   Tym razem to winni są Rydzyk, Pawłowicz ta mietła Piela i cały nieszczęsny Matka Kurka. O reszcie nie wspomnę. Wlali jad do głowy szaleńca i poszłoooo!"
 • Maria
  Pięknie, wspaniale, brawo!

Mapa

Oświata

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Wyjazd to idealny pomysł na perfekcyjny Dzień Kobiet 2021. Jeżeli szukasz interesującego miejsca, zobacz co oferują właściciele obiektów na ten szczególny dzień.
To osoby tworzą świąteczną atmosferę. Jest tyle pięknych miejsce w Polsce, gdzie można spędzić Święta Wielkanocne 2021. Sprawdź listę obiektów, które przygotowały na ten czas ofertę specjalną.
Pokaż stopkę