WOŚP'19: padł kolejny rekord!

Skomentuj (13)

zobacz więcej (13)

Podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze kwestowali na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Także w Kazimierzu, gdzie od 20 lat działa sztab WOŚP przy Koszczycu.

Wydawałoby się, że więcej zebrać się nie da, ale Wielka Orkiestra czyni z nami cuda – co roku w puszkach WOŚP jest więcej pieniędzy, z których tak naprawdę korzystamy wszyscy – bez względu na poglądy i sympatie polityczne. Choroba niestety zrównuje nas wszystkich. Na szczęście zrównuje nas wszystkich też wewnętrznie silne poczucie solidarności. Do kazimierskich puszek z serduszkiem dar serca wrzucali  i ci z prawa, i ci z lewa, i ci, którzy idą prosto, nie oglądając się na boki…

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to najważniejszy ruch, jaki może być: wszyscy ludzie się zbierają na coś ważnego – mówi Tomasz Sikora, fotografik. – W momencie, kiedy rząd nie jest w stanie przeznaczyć odpowiedniej ilości pieniędzy na zabezpieczenie aparatury, która ratuje życie, to musimy to robić sami. Taka akcja poza tym jednoczy ludzi , to jest szalenie ważne, bez względu na to, czy się jest apolitycznym, czy się wspiera taką, czy inną partię, nagle wszyscy idziemy i z największą przyjemnością wpieramy coś, co jest dla nas wszystkich bardzo ważne, czyli zdrowie.

- Każda oddolna inicjatywa niezależna od czyjegoś rozporządzenia niesamowicie wzmacnia społeczeństwo jako takie,  jest dla społeczeństwa fantastycznie łączące – dodaje Małgorzata Sikora.

Działający od 20 lat sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym zebrał w tym roku ponad 19 tysięcy zł – 4 tysiące więcej niż rok temu. Z wielkim oddaniem mimo tradycyjnie nieodpowiedniej pogody – w tym roku kwestujących starały się zniechęcić plucha i coraz bardziej nasilający się deszcz – 31 wolontariuszy z Koszczyca, Gminnego Zespołu Szkół i szkół puławskich kwestujących w sztabie w Koszczycu zachęcało nas wszystkich do otwarcia serca i portfela na nasz wspólny cel – zdrowie dzieci. I udało się!

Najwięcej w sztabie w Koszczycu zebrali: Maciel Soria ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Puławach 3144 zł oraz wolontariuszki z Koszczyca: Karolina Jezuita 1340 zł i Diana Kruk 1184 zł.

- Wszystkim wolontariuszom gratulujemy, a darczyńcom  i sponsorom, którzy wystawili gadżety swoich firm na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym sztabie, stokrotnie dziękujemy! – mówi Ewa Frycz – szef sztabu przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza.

 

Skomentuj


Dodane komentarze (8)

 • ZŁOTÓWKA
  Dajcie se siana z tymi rekordami...cóż to zawody sportowe? Ludzie dają ile mogą. Po zabójstwie w Gdańsku zbankrutowała idea Róbta co chceta, więc wierzę, że ta akcja będzie normalniejsza, bo oWSIAK JA WYPACZYŁ.
 • pijany znad Grodarza
  Muszę Ci przyznać, ze D0BRZE mnie podrabiasz, ale wiedz. PodrabIaja ŚMIECIE, a nie faceci/tki/
  • pijany znad Grodarza
   Jednak jesteś.
 • Ała lodz
  Adamowicz nie żyje. Owsiak zrezygnował. Instytucje Rzeczypospolitej Polskiej, w których budowę włożyłem swój mały osobisty wkład, zostały rozbite. Nawet Kazimierz, w którym teraz byłem nie był już tym samym Kazimierzem z młodości. Z Binką, Tadeuszem, Ewą, Agnieszką, Karoliną, Michaliną, Fotonem. Z przełazami między domami, włóczeniem się po cudzych polach, festiwalem śpiącym na trawniku i pokątnym nocowaniem. Sic glavis gloria mundi.
  • bosy Antek
   Arcyksiąże Ferdynand w drodze do Sarajewa. Z utęsknieniem czekamy na wojnę światową ( ponoć pierwszą)
 • mieszkaniec
  W kontekście tej tragedii...
  „ ... lecz ludzi dobrej woli jest więcej ... „
  Tylko ta nadzieja pozwala wstać i iść dalej.
  Jaki jest ten świat zależy od nas, od Ciebie ode mnie :)
  Tu na tym forum - też !
 • pijany znad Grodarza
  Nienawiść
  Autorem utworu jest Wisława Szymborska
  Spójrz­cie, jaka wciąż spraw­na,
  jak do­brze się trzy­ma
  w na­szym stu­le­ciu nie­na­wiść
  Jak lek­ko bie­rze wy­so­kie prze­szko­dy,
  Ja­kie to ła­twe dla niej - sko­czyć, do­paść.

  Nie jest jak inne uczu­cia.
  Star­sza i młod­sza od nich rów­no­cze­śnie.
  Sama ro­dzi przy­czy­ny,
  któ­re ją bu­dzą do ży­cia.
  Je­śli za­sy­pia, to ni­g­dy snem wiecz­nym.
  Bez­sen­ność nie od­bie­ra jej sił, ale do­da­je.

  Re­li­gia nie re­li­gia
  byle przy­klęk­nąć na star­cie.
  Oj­czy­zna nie oj­czy­zna -
  byle się ze­rwać do bie­gu.
  Nie­zła i spra­wie­dli­wość na po­czą­tek.
  Po­tem już pę­dzi sama.
  Nie­na­wiść. Nie­na­wiść.
  Twarz jej wy­krzy­wia gry­mas
  eks­ta­zy mi­ło­snej.

  Ach, te inne uczu­cia -
  cher­la­we i śla­ma­zar­ne.
  Od kie­dy to bra­ter­stwo
  może li­czyć na tłu­my?
  Współ­czu­cie czy kie­dy­kol­wiek
  pierw­sze do­bi­ło do mety?
  Zwąt­pie­nie ilu chęt­nych po­ry­wa za sobą?
  Po­ry­wa tyl­ko ona, któ­re swo­je wie.

  Zdol­na, po­jęt­na, bar­dzo pra­co­wi­ta.
  Czy trze­ba mó­wić ile uło­ży­la pie­śni.
  Ile stro­nic hi­sto­rii po­nu­me­ro­wa­ła.
  Ile dy­wa­nów z lu­dzi po­roz­po­ście­ra­ła
  na ilu pla­cach, sta­dio­nach.

  Nie okła­muj­my się:
  po­tra­fi two­rzyć pięk­no.
  Wspa­nia­łe są jej łuny czar­ną nocą.
  Świet­ne kłę­by wy­bu­chów o ró­ża­nym świ­cie.
  Trud­no od­mó­wić pa­to­su ru­inom
  i ru­basz­ne­go hu­mo­ru
  krzep­ko ster­czą­cej nad nimi ko­lum­nie.

  Jest mi­strzy­nią kon­tra­stu
  mie­dzy ło­sko­tem a ci­szą,
  mie­dzy czer­wo­ną krwią a bia­łym śnie­gem.
  A nade wszyst­ko ni­g­dy jej nie nu­dzi
  mo­tyw schlud­ne­go opraw­cy
  nad splu­ga­wio­ną ofia­rą.

  Do no­wych za­dań w każ­dej chwi­li go­to­wa.
  Je­że­li musi po­cze­kać, po­cze­ka.
  Mo­wią że śle­pa. Ślepa?
  Ma by­stre oczy snaj­pe­ra
  i śmia­ło pa­trzy na przy­szłość
  - ona jed­na.
 • pijany znad Grodarza
  "W przypadku śmierci prezydenta miasta, jego mandat wygasa, a jego zastępcy automatycznie tracą stanowiska. Komisarz wyborczy ogłasza w Dzienniku Urzędowym decyzję o wygaszeniu mandatu (ma na to 14 dni od śmierci prezydenta miasta), a premier wyznacza osobę, która będzie zarządzała miastem do czasu wyboru nowego prezydenta."
  • sound of silence
   na co nam ta wiedza ...teraz tutaj w Kazimierzu ? Ciekawe, czy jak idziesz z wiązanką w kondukcie to inspirujesz debatę co zostawił nieboszczyk i jakie widzisz z tym rozwiązania
  • pijany znad Grodarza
   Nie inspiruję, kiedy idę. Inspiruję, kiedy rozmyślam i jestem bogatszy o wiedzę innych.
 • Anonim
  Czy rekord, który padł- jest padnięty? (to tylko tak na marginesie, bez żadnych podtekstów)
  • pijany znad Grodarza
   "Tramwajarka


   1h temu
   Tym razem to winni są Rydzyk, Pawłowicz ta mietła Piela i cały nieszczęsny Matka Kurka. O reszcie nie wspomnę. Wlali jad do głowy szaleńca i poszłoooo!"
 • Maria
  Pięknie, wspaniale, brawo!

Mapa

Oświata

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę