Pardes Festival'18: aby zrozumieć teraźniejszosć

Skomentuj (13)

Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza do udziału w bogatym programie szóstej już edycji Pardes Festival. Wydarzenia  festiwalowe odbywać się będą w okolicznościach szczególnych: w sytuacji konfliktu wokół starego cmentarza w Kazimierzu Dolnym, konfliktu, którego fundacja nie jest stroną.

Organizatorzy Pardes Festival chcieliby tym dobitniej podkreślić znaczenie i wymowę wydarzeń festiwalowych: festiwal przywraca pamięć Żydów kazimierskich, pamięć żydowskich miasteczek, historię unicestwionego świata i na zawsze wymazanego z polskiego krajobrazu kulturowego  żydowskiego życia. Spróbujmy przez kilka festiwalowych dni wsłuchać się w głosy wybitnych ekspertów i znawców szeroko definiowanej tematyki żydowskiej i problematyki wielokulturowości. Zapraszamy do otwartych dyskusji: nie uciekamy od tematów trudnych i bolesnych i nie przemilczamy kwestii drażliwych. Już podczas spotkań festiwalowych w 2013 r. poświęconych tematyce śmierci w judaizmie, obrzędom wokół śmierci i cmentarzom żydowskim wystosowaliśmy symboliczny apel o godne upamiętnienie starego cmentarza żydowskiego w Kazimierzu Dolnym. Zachęcamy do otwartych debat festiwalowych, bo anonimowe wpisy na portalu nie sprzyjają rzeczowej rozmowie i nie służą rozwiązaniu konfliktu wokół starego cmentarza żydowskiego.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest patronem Pardes Festival.

Już jesienią ubiegłego roku zaplanowaliśmy spotkanie poświęcone tematyce chasydyzmu - nie spodziewając się, że ten temat nabierze takiej rangi. Dzięki współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poznajemy rok po roku poszczególne galerie wystawy stałej w POLIN. Tego roku w programie kolejny wirtualny spacer po galerii „Miasteczko” z Piotrem Kowalikiem. Prezentacja przybliży podstawy duchowości chasydzkiej, fenomen działalności publicznej Baal Szem Towa (Beszta), twórcy chasydyzmu: żydowskiego nurtu religijnego wyrosłego z mistycznych tradycji judaizmu. Poznamy kluczowe terminy, które pozwalają poznać konstrukcję duchowego świata chasydów.

Ważnym wątkiem festiwalowym jest tematyka różnorodności etnicznej, religijnej, kulturowej Polski – w przeszłości i współcześnie.

Tego roku proponujemy dwa spotkania nawiązujące do ubiegłorocznych obchodów 500-lecia Reformacji. Przypomnijmy, że Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów już w 1573 r. podjął uchwałę gwarantującą bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze,  zapewniającą innowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa (24 sierpnia, KOKPiT).

Godz. 11:00 | Raków ariański. Raków żydowski
| prezentacja multimedialna | Daria Dyktyńska| Muzeum Narodowe w Kielcach |
Na przełomie XVI i XVII w. duża część obszaru północnej Małopolski, stanowiącego obecnie południową część województwa świętokrzyskiego, znajdowała się pod wpływem kultury reformacji i religii protestanckiej. Wiązało się to przede wszystkim z działalnością Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, w tym Zboru mniejszego, czyli braci polskich (zwanych również arianami). Najważniejszym ośrodkiem braci polskich był Raków, założony jako miasto protestanckie przez Jana Sienieńskiego w 1569 r. Działał tam zbór, drukarnia i sławna Akademia Rakowska, która w latach 1602-1638 kształciła humanistów z Polski i wielu krajów europejskich.

Godz. 12:00 | Współistnienie wyznań po wielkopolsku. Po pierwsze pragmatyzm. Śladami wielokulturowości w Lesznie i Śmiglu | prezentacja multimedialna | dr Kamila Szymańska | Muzeum Okręgowe w Lesznie |
Poznamy protestanckie wspólnoty w Lesznie i Śmiglu: Leszno od połowy XVI w. związane z braćmi czeskimi, od lat 30. XVII w. pełniące funkcje stołeczne tego wyznania: miejsce odbywania synodów, siedziba seniora, archiwum, biblioteki i gimnazjum oraz Śmigiel – małe miasteczko, w którym na przełomie XVI i XVII w. działała wspólnota socyniańska, po upadku której najwybitniejsi teologowie zasilili małopolski Raków. W obydwu miastach istniały również prężne parafie luterańskie, współ-sąsiadowała z nimi ludność żydowska i katolicka.

Konsekwentnie przybliżamy tematykę mniejszości narodowych i etnicznych  zamieszkujących współcześnie Polskę. Skomplikowany splot polsko-ukraińsko-żydowski przybliży cykl spotkań o tematyce ukraińskiej: prelekcja profesora Andrzej Zięby (UJ) poświęcona historii stosunków polsko-ukraińsko-żydowskich od połowy XVII do końca XVIII w., film „Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz”, a po filmie rozmowa z jego twórcami wzbogacona komentarzami profesora Andrzeja Zięby (24 sierpnia, piątek, KOKPiT i Dom Architekta SARP).

Na 26 sierpnia (niedziela) zaplanowana jest w partnerstwie z Muzeum Wsi Lubelskiej wycieczka do podlubelskiego skansenu. W programie zwiedzanie drewnianej greckokatolickiej cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Cerkiew jest obiektem muzealnym i jednocześnie pełni funkcje kultowe dla wspólnoty greckokatolickiej. Po mszy i zwiedzaniu cerkwi zapraszamy na warsztat pisania ikon.

Zachęcamy do lektury całego programu festiwalowego.

ŚRODA 22 sierpnia
11:00 | Obrazy z przeszłości. Śladami polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu nad Wisłą | spacer w przestrzeni miasteczka z Łukaszem Rejowskim / Muzeum Nadwiślańskie | zbiórka przed Kamienicą Celejowską | ul. Senatorska 11 | udział nieopłatny
14.00 | Wirtualny spacer po galerii Miasteczko, czyli o historii chasydyzmu na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN |Piotr Kowalik | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / Warszawa |Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |wstęp wolny
15:30 | Warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek / Gmina Wyznaniowa Żydowska Warszawa / filia w Lublinie| koniecznie z małymi ostrymi nożyczkami | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |udział nieodpłatny
16.30 | Archiwum Ringelbluma: o nowej wystawie stałej w Żydowskim Instytucie Historycznym | prezentacja multimedialna | Jolanta Hercog / Żydowski Instytut Historyczny/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
18.30 | Festiwalowy wieczór filmowy w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

CZWARTEK 23 sierpnia
11:00 | Miasteczko, sztetl, городок, Städtchen. Obrazy z Kraju Nadwiślańskiego | prelekcja + wizualizacja | dr Paweł Fijałkowski | Żydowski Instytut Historyczny/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | W labiryncie historii: o Żydach w Łukowie w międzywojennej Polsce | prezentacja multimedialna |dr Krzysztof Czubaszek | Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
15:00 | Przedwojenny Lublin na fotografiach Edwarda Hartwiga | prezentacja multimedialna | Joanna Zętar | Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN/Lublin | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | wstęp wolny
17:00 | Popołudnie ze Śliwką w Folwarku Walencja | ul. Góry 16 | śliwkowy bilet wstępu 20 zł |
O śliwkach, sadach owocowych i Żydzie-dzierżawcy sadów w II Rzeczpospolitej | gawęda Grzegorza Miliszkiewicza / Muzeum Wsi Lubelskiej |
| degustacja przysmaków śliwkowych | smakowanie produktów lokalnych |wędzenie śliwek|
Niespodzianka muzyczna na żydowską nutę! 
19:00 | Szlakiem sadów i wąwozów | Spacer z Andrzejem Pawłowskim po kazimierskich Górach |zbiórka przed Folwarkiem Walencja, ul. Góry 16 | udział nieodpłatny
21.00 | koncert | KAPELA NIWIŃSKICH | potańcówka | Teatr Klepisko | sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 30 zł |
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

PIĄTEK 24 sierpnia
11:00 | Raków ariański. Raków żydowski | prezentacja multimedialna | Daria Dyktyńska| Muzeum Narodowe w Kielcach | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | Współistnienie wyznań po wielkopolsku. Po pierwsze pragmatyzm. Śladami wielokulturowości w Lesznie i Śmiglu | prezentacja multimedialna | dr Kamila Szymańska | Muzeum Okręgowe w Lesznie | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
15:00 | W labiryncie historii: o relacjach polsko-ukraińsko-żydowskich w XVII i XVIII wieku | prezentacja multimedialna | prof. Andrzej Zięba UJ | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
16:00 | Pokaz filmu Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz z udziałem reżysera Krzysztofa Kopczyńskiego | 86 min. | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
18:30 | Dybuk. Opowieść o nieważności świata | spotkanie z autorami książki (Wydawnictwo Agora) - Krzysztofem Kopczyńskim i Anną Sajewicz | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | wstęp wolny
21:00 | koncert | HAŃBA | Teatr Klepisko | sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 35 zł |
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

SOBOTA 25 sierpnia
11: 00 | Mela Mutter. Portrecistka. Wspomnienie wystawy | prezentacja multimedialna | Katarzyna Wąs | Fundacja Zwierciadło / Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | Zygmunt Szreter. Łodzianin na paryskim bruku | prezentacja multimedialna | Monika Nowakowska | Miejska Galeria Sztuki / Łódź | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
14:00 | O kolekcji judaików ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego | spotkanie z Anielą Ryndziewicz / Muzeum Sztuki Złotniczej/Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 | wstęp wolny
15:00 | Obrazy z przeszłości. Historia kolonii artystycznej w Krzemieńcu | prezentacja multimedialna | Dorota Seweryn / Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 |wstęp wolny
17:00 | Śladami żydowskimi w Kazimierzu nad Wisłą | spacer tematyczny w przestrzeni miasteczka z „Licencją na Oprowadzanie” | zbiórka przy synagodze od strony Małego Rynku | udział nieopłatny
20:00 | koncert | YARON TRIO | Teatr Klepisko | sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 35 zł
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

NIEDZIELA 26 sierpnia | wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej |
9:00  | zbiórka na przystanku autobusowym w Kazimierzu Dolnym | liczba miejsc ograniczona | dla uczestników festiwalu udział w wycieczce nieodpłatny | Muzeum Wsi Lubelskiej, Aleja Warszawska 96, Lublin, tel. 81 533 85 131
Program specjalny dla gości Pardes Festival!
10:00 | msza w cerkwi greckokatolickej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
11:30 | zwiedzanie cerkwi z księdzem mitratem dr Stefanem Batruchem
13:30 | warsztat pisania ikon z Iryną Slyusarenko


Do zobaczenia! Festiwal już za dwa tygodnie!

 

Tekst: Aleksandra Markiewicz

 

Kazimierski Portal Internetowy jest patronem medialnym Pardes Festivalu - Spotkań z Kulturą Żydowską.

 

 

Skomentuj


Dodane komentarze (5)

 • lewicowiec do narodowca
  Kto czyta, ten nie błądzi... Czyżby czytanie ze zrozumieniem (tekstów dłuższych i krótszych) było aż tak wielkim wyzwaniem...To komentarz do wypowiedzi narodowca:
  Ależ Ja z panią nie chcę polemizować ! Tekstu nie czytałem - bo jest strasznie długi i nudny !
  • narodowiec do lewicowca
   "Krótko, zwięźle i na temat" - tego się za Komuny nauczyłem i tak jest do dzisiaj. Teksty długie OGLĄDAM a nie czytam bo po co absorbować głębsze myślenie - zrozumienie . Podobnie podchodzę do reklam, romansideł, kryminałów czy wyborem żarcia w sklepie. Czytaj więc Kapitał K.Marksa. Jest tam obfitość tekstu i zdań wielokrotnie złożonych, z których można wysublimować - walka klas jest słuszna i prowadzi do sprawiedliwości dziejowej.
  • Harry
   lewicowcze.....zależy jeszcze co się czyta...znam takich co czytali marksa...
   i dziś maja po dwa sklepy (gdzies tam w Polsce...cztery nogi dobre....ale dwie lepsze..nie??)--ale umyslowo(psychologicznie)to klient ma z 15/17 lat....a wiek biologiczny ....spokojnie ponad 5 dych.....ale ty tego i tak nie zrozumiesz....bo jak.....
 • wiekowy kazimierzak
  Program imponujący, bardzo sentymentalny ponieważ - co tu mówić - pokazuje utracony raj Żydów w Polsce. Proszę więc zauważyć, że głupotą albo wredną taktyką jest oskarżanie Polaków o antysemityzm, skoro takie festiwale się swobodnie odbywają i dostają finansowe wsparcie z pieniędzy polskiego podatnika. Apeluję, by na każdym kroku podkreślać, że to Niemcy zgotowały Żydom taki los a Polacy czekali w kolejce na zagładę. Przesłaniem festiwalu powinna być więc PRAWDA, ta niechlubna także, jednakże z uwzględnieniem właściwych proporcji dobra i zła, zarówno ze strony Polaków jak i Żydów.
  • Harry
   ......nowe przysłowie polak(celowo z malej)sobie kupi......ze i przed szkoda i po szkodzie ....glupi....i tyle w temacie !!(ludzie!!---czy wy na serio jesteście AZ tak zidioceni??!!!)
 • Aleksandra Markiewicz
  Szanowny Panie (narodowiec),
  nie polemizuję z głosami anonimowymi, ale w tej sprawie jedno ważne dopowiedzenie:

  w trakcie promocji albumu fotograficznego „Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych” Agnieszki Traczewskiej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 15 stycznia 2018 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin publicznie ogłosił zamiar powołania muzeum chasydyzmu polskiego. Cytat z wPolityce.pl:

  „Polska powinna poczynić jeszcze jeden wysiłek w ramach chronienia dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce i zbudować
  w przyszłości muzeum chasydyzmu polskiego, tak bym to nawet nazwał, żeby tą specyfikę chasydyzmu polskiego bardziej szczegółowo opowiedzieć - powiedział Sellin. Jak mówił, w Polsce jest już kilka inicjatyw, które do tego zmierzają. „Jak sądzę, przynajmniej z jednej z nich będzie owoc i deklaruję, że państwo polskie taką inicjatywę również wesprze” - podkreślił wiceminister kultury”.

  Dodam jeszcze, że na projekt prezentacji wystawy i spotkania
  z Autorką zdjęć w Kazimierzu Dolnym fundacja mogła pozyskać dotację Narodowego Centrum Kultury (!).
  • narodowiec
   Ależ Ja z panią nie chcę polemizować ! Tekstu nie czytałem - bo jest strasznie długi i nudny !
  • Harry
   zapomnieliscie juz KTO zasilal szeregi UBP.....zapomnieliscie juz jak WLASNIE ZYD wital wodka i kwiatami armie czerwona,wkraczajaca na tereny polskie 17-tego 09.1939-tego?
   "semp wam wyjada....nie serca...lecz mozgi"....jak pisze poeta !!
 • pijany znad Grodarza
  Pytam, a że Urząd to " mury i struktura organizacyjna", to pytanko kieruję do pana burmistrza Andrzeja Pisuli.
 • pijany znad Grodarza
  Program niezwykle frapujący. Gdyby tak jeszcze ODDZIELNY temat na : " aktualna sytuacja etyczna i moralna w sprawie szkoły i jej boiska". Moim zdaniem strona żydowska / w tej sprawie / nadużywa swojej RELIGIJNOŚCI.
  • Aleksandra Markiewicz
   Za ten trafny komentarz dziękujemy! Spotkanie dotyczące konfliktu wokół starego cmentarza żydowskiego mogłaby zainicjować jedna ze stron sporu. Zachęcamy Urząd Miasta i Pana Burmistrza Andrzeja Pisulę do organizacji otwartej dyskusji i zaproszenie do udziału przedstawicieli strony izraelskiej. Dodam jeszcze, że Fundacja Spichlerz Kultury planowała większy projekt przybliżający problematykę chasydyzmu, m.in. wystawę fotografii z albumu „Powroty. Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych”, spotkanie z Agnieszką Traczewską, Autorką fotografii i program towarzyszący. Byłaby to znakomita okazja, aby przybliżyć złożoną problematykę chasydyzmu i powrotów chasydów na groby przodków (album ukazał się w wydawnictwie Narodowego Centrum Kultury, 2018).

   O powody zablokowania tego projektu prosimy pytać Urząd Miasta.

   Aleksandra Markiewicz
  • narodowiec
   @ A.Markiewicz - "Roma locuta, causa finita" - znasz to ? Jeżeli konstytucyjny organ władzy jakim jest Urząd Miasta Kazimierz postanowił o ZABLOKOWANIU PROJEKTU to jest sprawa zamknięta, skończona - "...causa finita". I po co podpowiadasz żeby tam zachodzić i dopytywać. Brawo Panie Pisula! Tak trzymać !!!
  • elo elo
   Nie wiem czy wypada urządzać boisko na jakimkolwiek cmentarzu i religijność nie ma tu wielkiego znaczenia.

Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poszukujesz noclegu na Boże Ciało 2021? Dobrze trafiłeś! Zobacz oferty noclegowe, dzięki którym bez trudu zaplanujesz swój wymarzony wyjazd na Boże Ciało 2021.
Znamy sposób na udane Wakacje 2021! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2021. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę