Pardes Festival'18: aby zrozumieć teraźniejszosć

Skomentuj (13)

Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza do udziału w bogatym programie szóstej już edycji Pardes Festival. Wydarzenia  festiwalowe odbywać się będą w okolicznościach szczególnych: w sytuacji konfliktu wokół starego cmentarza w Kazimierzu Dolnym, konfliktu, którego fundacja nie jest stroną.

Organizatorzy Pardes Festival chcieliby tym dobitniej podkreślić znaczenie i wymowę wydarzeń festiwalowych: festiwal przywraca pamięć Żydów kazimierskich, pamięć żydowskich miasteczek, historię unicestwionego świata i na zawsze wymazanego z polskiego krajobrazu kulturowego  żydowskiego życia. Spróbujmy przez kilka festiwalowych dni wsłuchać się w głosy wybitnych ekspertów i znawców szeroko definiowanej tematyki żydowskiej i problematyki wielokulturowości. Zapraszamy do otwartych dyskusji: nie uciekamy od tematów trudnych i bolesnych i nie przemilczamy kwestii drażliwych. Już podczas spotkań festiwalowych w 2013 r. poświęconych tematyce śmierci w judaizmie, obrzędom wokół śmierci i cmentarzom żydowskim wystosowaliśmy symboliczny apel o godne upamiętnienie starego cmentarza żydowskiego w Kazimierzu Dolnym. Zachęcamy do otwartych debat festiwalowych, bo anonimowe wpisy na portalu nie sprzyjają rzeczowej rozmowie i nie służą rozwiązaniu konfliktu wokół starego cmentarza żydowskiego.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest patronem Pardes Festival.

Już jesienią ubiegłego roku zaplanowaliśmy spotkanie poświęcone tematyce chasydyzmu - nie spodziewając się, że ten temat nabierze takiej rangi. Dzięki współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poznajemy rok po roku poszczególne galerie wystawy stałej w POLIN. Tego roku w programie kolejny wirtualny spacer po galerii „Miasteczko” z Piotrem Kowalikiem. Prezentacja przybliży podstawy duchowości chasydzkiej, fenomen działalności publicznej Baal Szem Towa (Beszta), twórcy chasydyzmu: żydowskiego nurtu religijnego wyrosłego z mistycznych tradycji judaizmu. Poznamy kluczowe terminy, które pozwalają poznać konstrukcję duchowego świata chasydów.

Ważnym wątkiem festiwalowym jest tematyka różnorodności etnicznej, religijnej, kulturowej Polski – w przeszłości i współcześnie.

Tego roku proponujemy dwa spotkania nawiązujące do ubiegłorocznych obchodów 500-lecia Reformacji. Przypomnijmy, że Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów już w 1573 r. podjął uchwałę gwarantującą bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze,  zapewniającą innowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa (24 sierpnia, KOKPiT).

Godz. 11:00 | Raków ariański. Raków żydowski
| prezentacja multimedialna | Daria Dyktyńska| Muzeum Narodowe w Kielcach |
Na przełomie XVI i XVII w. duża część obszaru północnej Małopolski, stanowiącego obecnie południową część województwa świętokrzyskiego, znajdowała się pod wpływem kultury reformacji i religii protestanckiej. Wiązało się to przede wszystkim z działalnością Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, w tym Zboru mniejszego, czyli braci polskich (zwanych również arianami). Najważniejszym ośrodkiem braci polskich był Raków, założony jako miasto protestanckie przez Jana Sienieńskiego w 1569 r. Działał tam zbór, drukarnia i sławna Akademia Rakowska, która w latach 1602-1638 kształciła humanistów z Polski i wielu krajów europejskich.

Godz. 12:00 | Współistnienie wyznań po wielkopolsku. Po pierwsze pragmatyzm. Śladami wielokulturowości w Lesznie i Śmiglu | prezentacja multimedialna | dr Kamila Szymańska | Muzeum Okręgowe w Lesznie |
Poznamy protestanckie wspólnoty w Lesznie i Śmiglu: Leszno od połowy XVI w. związane z braćmi czeskimi, od lat 30. XVII w. pełniące funkcje stołeczne tego wyznania: miejsce odbywania synodów, siedziba seniora, archiwum, biblioteki i gimnazjum oraz Śmigiel – małe miasteczko, w którym na przełomie XVI i XVII w. działała wspólnota socyniańska, po upadku której najwybitniejsi teologowie zasilili małopolski Raków. W obydwu miastach istniały również prężne parafie luterańskie, współ-sąsiadowała z nimi ludność żydowska i katolicka.

Konsekwentnie przybliżamy tematykę mniejszości narodowych i etnicznych  zamieszkujących współcześnie Polskę. Skomplikowany splot polsko-ukraińsko-żydowski przybliży cykl spotkań o tematyce ukraińskiej: prelekcja profesora Andrzej Zięby (UJ) poświęcona historii stosunków polsko-ukraińsko-żydowskich od połowy XVII do końca XVIII w., film „Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz”, a po filmie rozmowa z jego twórcami wzbogacona komentarzami profesora Andrzeja Zięby (24 sierpnia, piątek, KOKPiT i Dom Architekta SARP).

Na 26 sierpnia (niedziela) zaplanowana jest w partnerstwie z Muzeum Wsi Lubelskiej wycieczka do podlubelskiego skansenu. W programie zwiedzanie drewnianej greckokatolickiej cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Cerkiew jest obiektem muzealnym i jednocześnie pełni funkcje kultowe dla wspólnoty greckokatolickiej. Po mszy i zwiedzaniu cerkwi zapraszamy na warsztat pisania ikon.

Zachęcamy do lektury całego programu festiwalowego.

ŚRODA 22 sierpnia
11:00 | Obrazy z przeszłości. Śladami polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu nad Wisłą | spacer w przestrzeni miasteczka z Łukaszem Rejowskim / Muzeum Nadwiślańskie | zbiórka przed Kamienicą Celejowską | ul. Senatorska 11 | udział nieopłatny
14.00 | Wirtualny spacer po galerii Miasteczko, czyli o historii chasydyzmu na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN |Piotr Kowalik | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / Warszawa |Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |wstęp wolny
15:30 | Warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek / Gmina Wyznaniowa Żydowska Warszawa / filia w Lublinie| koniecznie z małymi ostrymi nożyczkami | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |udział nieodpłatny
16.30 | Archiwum Ringelbluma: o nowej wystawie stałej w Żydowskim Instytucie Historycznym | prezentacja multimedialna | Jolanta Hercog / Żydowski Instytut Historyczny/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
18.30 | Festiwalowy wieczór filmowy w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

CZWARTEK 23 sierpnia
11:00 | Miasteczko, sztetl, городок, Städtchen. Obrazy z Kraju Nadwiślańskiego | prelekcja + wizualizacja | dr Paweł Fijałkowski | Żydowski Instytut Historyczny/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | W labiryncie historii: o Żydach w Łukowie w międzywojennej Polsce | prezentacja multimedialna |dr Krzysztof Czubaszek | Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
15:00 | Przedwojenny Lublin na fotografiach Edwarda Hartwiga | prezentacja multimedialna | Joanna Zętar | Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN/Lublin | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | wstęp wolny
17:00 | Popołudnie ze Śliwką w Folwarku Walencja | ul. Góry 16 | śliwkowy bilet wstępu 20 zł |
O śliwkach, sadach owocowych i Żydzie-dzierżawcy sadów w II Rzeczpospolitej | gawęda Grzegorza Miliszkiewicza / Muzeum Wsi Lubelskiej |
| degustacja przysmaków śliwkowych | smakowanie produktów lokalnych |wędzenie śliwek|
Niespodzianka muzyczna na żydowską nutę! 
19:00 | Szlakiem sadów i wąwozów | Spacer z Andrzejem Pawłowskim po kazimierskich Górach |zbiórka przed Folwarkiem Walencja, ul. Góry 16 | udział nieodpłatny
21.00 | koncert | KAPELA NIWIŃSKICH | potańcówka | Teatr Klepisko | sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 30 zł |
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

PIĄTEK 24 sierpnia
11:00 | Raków ariański. Raków żydowski | prezentacja multimedialna | Daria Dyktyńska| Muzeum Narodowe w Kielcach | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | Współistnienie wyznań po wielkopolsku. Po pierwsze pragmatyzm. Śladami wielokulturowości w Lesznie i Śmiglu | prezentacja multimedialna | dr Kamila Szymańska | Muzeum Okręgowe w Lesznie | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
15:00 | W labiryncie historii: o relacjach polsko-ukraińsko-żydowskich w XVII i XVIII wieku | prezentacja multimedialna | prof. Andrzej Zięba UJ | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
16:00 | Pokaz filmu Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz z udziałem reżysera Krzysztofa Kopczyńskiego | 86 min. | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
18:30 | Dybuk. Opowieść o nieważności świata | spotkanie z autorami książki (Wydawnictwo Agora) - Krzysztofem Kopczyńskim i Anną Sajewicz | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | wstęp wolny
21:00 | koncert | HAŃBA | Teatr Klepisko | sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 35 zł |
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

SOBOTA 25 sierpnia
11: 00 | Mela Mutter. Portrecistka. Wspomnienie wystawy | prezentacja multimedialna | Katarzyna Wąs | Fundacja Zwierciadło / Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | Zygmunt Szreter. Łodzianin na paryskim bruku | prezentacja multimedialna | Monika Nowakowska | Miejska Galeria Sztuki / Łódź | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
14:00 | O kolekcji judaików ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego | spotkanie z Anielą Ryndziewicz / Muzeum Sztuki Złotniczej/Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 | wstęp wolny
15:00 | Obrazy z przeszłości. Historia kolonii artystycznej w Krzemieńcu | prezentacja multimedialna | Dorota Seweryn / Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 |wstęp wolny
17:00 | Śladami żydowskimi w Kazimierzu nad Wisłą | spacer tematyczny w przestrzeni miasteczka z „Licencją na Oprowadzanie” | zbiórka przy synagodze od strony Małego Rynku | udział nieopłatny
20:00 | koncert | YARON TRIO | Teatr Klepisko | sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 35 zł
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

NIEDZIELA 26 sierpnia | wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej |
9:00  | zbiórka na przystanku autobusowym w Kazimierzu Dolnym | liczba miejsc ograniczona | dla uczestników festiwalu udział w wycieczce nieodpłatny | Muzeum Wsi Lubelskiej, Aleja Warszawska 96, Lublin, tel. 81 533 85 131
Program specjalny dla gości Pardes Festival!
10:00 | msza w cerkwi greckokatolickej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
11:30 | zwiedzanie cerkwi z księdzem mitratem dr Stefanem Batruchem
13:30 | warsztat pisania ikon z Iryną Slyusarenko


Do zobaczenia! Festiwal już za dwa tygodnie!

 

Tekst: Aleksandra Markiewicz

 

Kazimierski Portal Internetowy jest patronem medialnym Pardes Festivalu - Spotkań z Kulturą Żydowską.

 

 

Skomentuj


Dodane komentarze (5)

 • lewicowiec do narodowca
  Kto czyta, ten nie błądzi... Czyżby czytanie ze zrozumieniem (tekstów dłuższych i krótszych) było aż tak wielkim wyzwaniem...To komentarz do wypowiedzi narodowca:
  Ależ Ja z panią nie chcę polemizować ! Tekstu nie czytałem - bo jest strasznie długi i nudny !
  • narodowiec do lewicowca
   "Krótko, zwięźle i na temat" - tego się za Komuny nauczyłem i tak jest do dzisiaj. Teksty długie OGLĄDAM a nie czytam bo po co absorbować głębsze myślenie - zrozumienie . Podobnie podchodzę do reklam, romansideł, kryminałów czy wyborem żarcia w sklepie. Czytaj więc Kapitał K.Marksa. Jest tam obfitość tekstu i zdań wielokrotnie złożonych, z których można wysublimować - walka klas jest słuszna i prowadzi do sprawiedliwości dziejowej.
  • Harry
   lewicowcze.....zależy jeszcze co się czyta...znam takich co czytali marksa...
   i dziś maja po dwa sklepy (gdzies tam w Polsce...cztery nogi dobre....ale dwie lepsze..nie??)--ale umyslowo(psychologicznie)to klient ma z 15/17 lat....a wiek biologiczny ....spokojnie ponad 5 dych.....ale ty tego i tak nie zrozumiesz....bo jak.....
 • wiekowy kazimierzak
  Program imponujący, bardzo sentymentalny ponieważ - co tu mówić - pokazuje utracony raj Żydów w Polsce. Proszę więc zauważyć, że głupotą albo wredną taktyką jest oskarżanie Polaków o antysemityzm, skoro takie festiwale się swobodnie odbywają i dostają finansowe wsparcie z pieniędzy polskiego podatnika. Apeluję, by na każdym kroku podkreślać, że to Niemcy zgotowały Żydom taki los a Polacy czekali w kolejce na zagładę. Przesłaniem festiwalu powinna być więc PRAWDA, ta niechlubna także, jednakże z uwzględnieniem właściwych proporcji dobra i zła, zarówno ze strony Polaków jak i Żydów.
  • Harry
   ......nowe przysłowie polak(celowo z malej)sobie kupi......ze i przed szkoda i po szkodzie ....glupi....i tyle w temacie !!(ludzie!!---czy wy na serio jesteście AZ tak zidioceni??!!!)
 • Aleksandra Markiewicz
  Szanowny Panie (narodowiec),
  nie polemizuję z głosami anonimowymi, ale w tej sprawie jedno ważne dopowiedzenie:

  w trakcie promocji albumu fotograficznego „Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych” Agnieszki Traczewskiej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 15 stycznia 2018 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin publicznie ogłosił zamiar powołania muzeum chasydyzmu polskiego. Cytat z wPolityce.pl:

  „Polska powinna poczynić jeszcze jeden wysiłek w ramach chronienia dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce i zbudować
  w przyszłości muzeum chasydyzmu polskiego, tak bym to nawet nazwał, żeby tą specyfikę chasydyzmu polskiego bardziej szczegółowo opowiedzieć - powiedział Sellin. Jak mówił, w Polsce jest już kilka inicjatyw, które do tego zmierzają. „Jak sądzę, przynajmniej z jednej z nich będzie owoc i deklaruję, że państwo polskie taką inicjatywę również wesprze” - podkreślił wiceminister kultury”.

  Dodam jeszcze, że na projekt prezentacji wystawy i spotkania
  z Autorką zdjęć w Kazimierzu Dolnym fundacja mogła pozyskać dotację Narodowego Centrum Kultury (!).
  • narodowiec
   Ależ Ja z panią nie chcę polemizować ! Tekstu nie czytałem - bo jest strasznie długi i nudny !
  • Harry
   zapomnieliscie juz KTO zasilal szeregi UBP.....zapomnieliscie juz jak WLASNIE ZYD wital wodka i kwiatami armie czerwona,wkraczajaca na tereny polskie 17-tego 09.1939-tego?
   "semp wam wyjada....nie serca...lecz mozgi"....jak pisze poeta !!
 • pijany znad Grodarza
  Pytam, a że Urząd to " mury i struktura organizacyjna", to pytanko kieruję do pana burmistrza Andrzeja Pisuli.
 • pijany znad Grodarza
  Program niezwykle frapujący. Gdyby tak jeszcze ODDZIELNY temat na : " aktualna sytuacja etyczna i moralna w sprawie szkoły i jej boiska". Moim zdaniem strona żydowska / w tej sprawie / nadużywa swojej RELIGIJNOŚCI.
  • Aleksandra Markiewicz
   Za ten trafny komentarz dziękujemy! Spotkanie dotyczące konfliktu wokół starego cmentarza żydowskiego mogłaby zainicjować jedna ze stron sporu. Zachęcamy Urząd Miasta i Pana Burmistrza Andrzeja Pisulę do organizacji otwartej dyskusji i zaproszenie do udziału przedstawicieli strony izraelskiej. Dodam jeszcze, że Fundacja Spichlerz Kultury planowała większy projekt przybliżający problematykę chasydyzmu, m.in. wystawę fotografii z albumu „Powroty. Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych”, spotkanie z Agnieszką Traczewską, Autorką fotografii i program towarzyszący. Byłaby to znakomita okazja, aby przybliżyć złożoną problematykę chasydyzmu i powrotów chasydów na groby przodków (album ukazał się w wydawnictwie Narodowego Centrum Kultury, 2018).

   O powody zablokowania tego projektu prosimy pytać Urząd Miasta.

   Aleksandra Markiewicz
  • narodowiec
   @ A.Markiewicz - "Roma locuta, causa finita" - znasz to ? Jeżeli konstytucyjny organ władzy jakim jest Urząd Miasta Kazimierz postanowił o ZABLOKOWANIU PROJEKTU to jest sprawa zamknięta, skończona - "...causa finita". I po co podpowiadasz żeby tam zachodzić i dopytywać. Brawo Panie Pisula! Tak trzymać !!!
  • elo elo
   Nie wiem czy wypada urządzać boisko na jakimkolwiek cmentarzu i religijność nie ma tu wielkiego znaczenia.

Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Długi Weekend majowy 2024 zapowiada się cudownie. Będzie jeszcze lepszy, jeżeli skorzystasz z oferty specjalnej na majówkę.
Pokaż stopkę