Pardes Festival. Przywracanie pamięci nieistniejącego świata

Skomentuj (5)

Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza od 22 do 26 sierpnia 2018 na szóstą edycję  Pardes Festival. Bogactwo kulturowe Kazimierza Dolnego, uroda Miasteczka i jego genius loci czynią je lokalizacją wprost idealną na spotkania z kulturą żydowską.

Kazimierscy chrześcijanie i żydzi przez wieki  dzielili dole i niedole i nie było to sąsiedztwo pozbawione konfliktów i codziennych zatargów. W 1939 r. Kazimierz Dolny liczył 4641 mieszkańców, w tym ok. 2,5 tys. Żydów. Do II wojny światowej Miasteczko było częścią krajobrazu kulturowego typowego dla tej części Europy. Przekazy historyczne, wspomnienia, zapisy literackie, stare fotografie i dzieła malarskie przywołują unicestwiony świat, a w trakcie spotkań festiwalowych przywracamy pamięć dawnego Kazimierza nad Wisłą.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach Pardes Festival i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w debatach festiwalowych. Ciekawi jesteśmy wszystkich głosów, ale nie tych formułowanych w anonimowych wpisach na portalu. Formuła wydarzeń i przypisanych do nich otwartych dyskusji z prelegentami, artystami, ekspertami tworzy przestrzeń do refleksji nad wspólną historią, uprzedzeniami i stereotypami i stwarza możliwość dialogu międzykulturowego.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest patronem honorowym i partnerem merytorycznym Pardes Festival.

W programie szóstej edycji festiwalu m.in. prezentacje multimedialne, koncerty, filmy, spacer tematyczny po kolekcji judaików Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, spacer śladami cmentarzy żydowskich, warsztat wycinanki żydowskiej, smakowite i pełne atrakcji „Popołudnie ze Śliwką”. Ważnym wątkiem programu festiwalowego jest – od pierwszej edycji – historia polsko – żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym i szeroko rozumiana sztuka żydowska.

Pięknie dziękujemy wszystkim partnerom kazimierskim za życzliwe wieloletnie wsparcie i współpracę, bez której festiwal nie mógłby trwać i przyciągać zainteresowanych tematyką wielokulturowości z całej Polski i Europy.

Każdego roku wyjątkową rangę nadajemy wydarzeniom muzycznym. W kręgu naszych zainteresowań pozostają muzycy, którzy czerpią z tradycji polskiej i mniejszości etnicznych zamieszkujących dawną Rzeczpospolitą. Interesują nas artyści i formacje sięgające do dziedzictwa muzycznego Europy i tworzące fuzję różnych stylistyk. I tego roku zapraszamy na szczególne koncerty. 23, 24 i 25 sierpnia spotykamy się w Teatrze Klepisko w Skowieszynku! O programie muzycznym więcej w następnym tekście o festiwalu.

Oprawa graficzna Pardes Festival to połącznie wycinanek Joanny Matyjasek i grafiki Lidii Dańko.

Portal KazimierzDolny.pl jest partnerem medialnym festiwalu. Dziękujemy za sześcioletnią świetną współpracę.

Zachęcamy do lektury szczegółowego programu Pardes Festival 2018.

Środa 22 sierpnia

11:00 | Obrazy z przeszłości. Śladami polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu nad Wisłą | spacer w przestrzeni Miasteczka z Łukaszem Rejowskim / Muzeum Nadwiślańskie | zbiórka przed Kamienicą Celejowską | ul. Senatorska 11 | udział nieopłatny
14.00 | Wirtualny spacer po galerii Miasteczko, czyli o historii chasydyzmu na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN |Piotr Kowalik | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / Warszawa |Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |wstęp wolny
15:30 | Warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek / Gmina Wyznaniowa Żydowska Warszawa / filia w Lublinie| koniecznie z małymi ostrymi nożyczkami | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |udział nieodpłatny
16.30 | Archiwum Ringelbluma: o nowej wystawie stałej w Żydowskim Instytucie Historycznym | prezentacja multimedialna | Jolanta Hercog / Żydowski Instytut Historyczny/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
18.30 | Festiwalowy wieczór filmowy w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

Czwartek 23 sierpnia
11:00 | Miasteczko, sztetl, городок, Städtchen. Obrazy z Kraju Nadwiślańskiego | prelekcja + wizualizacja | dr Paweł Fijałkowski | Żydowski Instytut Historyczny/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | W labiryncie historii: o Żydach w Łukowie w międzywojennej Polsce | prezentacja multimedialna |dr Krzysztof Czubaszek | Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
15:00 | Przedwojenny Lublin na fotografiach Edwarda Hartwiga | prezentacja multimedialna | Joanna Zętar | Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN/Lublin | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | wstęp wolny
17:00 | Popołudnie ze Śliwką w Folwarku Walencja | ul. Góry 16 | śliwkowy bilet wstępu 20 zł |
O śliwkach, sadach owocowych i Żydzie-dzierżawcy sadów w II Rzeczpospolitej | gawęda Grzegorza Miliszkiewicza / Muzeum Wsi Lubelskiej |
| degustacja przysmaków śliwkowych | smakowanie produktów lokalnych |wędzenie śliwek|
Niespodzianka muzyczna na żydowską nutę! 
19:00 | Szlakiem sadów i wąwozów | Spacer z Andrzejem Pawłowskim po kazimierskich Górach |zbiórka przed Folwarkiem Walencja, ul. Góry 16 | udział nieodpłatny
21.00 | koncert | Kapela Niwińskich | potańcówka | Teatr Klepisko | sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 30 zł |
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

Piątek 24 sierpnia
11:00 | Raków ariański. Raków żydowski | prezentacja multimedialna | Daria Dyktyńska| Muzeum Narodowe w Kielcach | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | Współistnienie wyznań po wielkopolsku. Po pierwsze pragmatyzm. Śladami wielokulturowości w Lesznie i Śmiglu | prezentacja multimedialna | dr Kamila Szymańska | Muzeum Okręgowe w Lesznie | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
15:00 | W labiryncie historii: o relacjach polsko-ukraińsko-żydowskich w XVII i XVIII wieku | prezentacja multimedialna | profesor Andrzej Zięba UJ | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
16:00 | Pokaz filmu Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz z udziałem reżysera Krzysztofa Kopczyńskiego | 86 min. | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
18:30 | Dybuk. Opowieść o nieważności świata | spotkanie z autorami książki (Wydawnictwo Agora) - Krzysztofem Kopczyńskim i Anną Sajewicz | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | wstęp wolny
21:00 | koncert | Hańba! | Teatr Klepisko / sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 35 zł |
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

Sobota 25 sierpnia
11: 00 | Mela Mutter. Portrecistka. Wspomnienie wystawy | prezentacja multimedialna | Katarzyna Wąs | Fundacja Zwierciadło / Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | Zygmunt Szreter. Łodzianin na paryskim bruku | prezentacja multimedialna | Monika Nowakowska / Łódź | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
14:00 | O kolekcji judaików ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego | spotkanie z Anielą Ryndziewicz / Muzeum Sztuki Złotniczej/Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 | wstęp wolny
15:00 | Obrazy z przeszłości. Historia kolonii artystycznej w Krzemieńcu | prezentacja multimedialna | Dorota Seweryn / Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 |wstęp wolny
17:00 | Śladami żydowskimi w Kazimierzu nad Wisłą | spacer tematyczny w przestrzeni Miasteczka z „Licencją na Oprowadzanie” | zbiórka przy synagodze od strony Małego Rynku | udział nieopłatny
20:00 | koncert | Yaron Trio | Teatr Klepisko / sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 35 zł
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

Niedziela 26 sierpnia | wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej |
9:00  | zbiórka na przystanku autobusowym w Kazimierzu Dolnym | liczba miejsc ograniczona | dla uczestników festiwalu udział w wycieczce nieodpłatny | Muzeum Wsi Lubelskiej, Aleja Warszawska 96, Lublin, tel. 81 533 85 131
Program specjalny dla gości Pardes Festival!
10:00 | msza w cerkwi greckokatolickej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
11:30 | zwiedzanie cerkwi z księdzem mitratem dr Stefanem Batruchem
13:30 | warsztat pisania ikon z Iryną Slyusarenko


Tekst: Aleksandra Markiewicz

Skomentuj


Dodane komentarze (3)

 • Redakcja
  Jeden z komentarzy został wyłączony. Prosimy o przestrzeganie regulaminu dyskusji.
 • goj
  Mądrości dyrektora- Historia może i dzielić, i łączyć. Powiem tak: powinna czasami dzielić, a powinna czasami łączyć, bo jest to bardzo bogata skarbnica przykładów na różne rzeczy nawet przeciwstawne. To jest tak jak z podatkami - jest taka słynna krzywa pokazująca, że za wysokie obciążenia podatkowe sprawiają, że wpływy podatkowe dla państwa maleją, bo ludzie ukrywają przychody, a bardzo niskie obciążenia też sprawiają, że dochody maleją, bo podatki są za niskie. Podobnie jest z tą historią - powiedział dyrektor Muzeum Żydów Polskich.
  Muzeum polin zakłamuje historię.
  • pijany znad Grodarza
   To był cytat Dyrektora czy Twoje ?
  • Harry
   goje to znaczy BYDLO.....mądralo....powodzonka....
 • .........
  Nie na Klepisku a na Boisku

Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Weekend listopadowy 11-15 listopada 2023 to dobry moment na krótki wypad za miasto. Zrelaksuj się w jednym z naszych obiektów. Zobacz oferty specjalne przygotowane na ten czas.
Pokaż stopkę