Pardes Festival. Przywracanie pamięci nieistniejącego świata

Skomentuj (5)

Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza od 22 do 26 sierpnia 2018 na szóstą edycję  Pardes Festival. Bogactwo kulturowe Kazimierza Dolnego, uroda Miasteczka i jego genius loci czynią je lokalizacją wprost idealną na spotkania z kulturą żydowską.

Kazimierscy chrześcijanie i żydzi przez wieki  dzielili dole i niedole i nie było to sąsiedztwo pozbawione konfliktów i codziennych zatargów. W 1939 r. Kazimierz Dolny liczył 4641 mieszkańców, w tym ok. 2,5 tys. Żydów. Do II wojny światowej Miasteczko było częścią krajobrazu kulturowego typowego dla tej części Europy. Przekazy historyczne, wspomnienia, zapisy literackie, stare fotografie i dzieła malarskie przywołują unicestwiony świat, a w trakcie spotkań festiwalowych przywracamy pamięć dawnego Kazimierza nad Wisłą.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach Pardes Festival i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w debatach festiwalowych. Ciekawi jesteśmy wszystkich głosów, ale nie tych formułowanych w anonimowych wpisach na portalu. Formuła wydarzeń i przypisanych do nich otwartych dyskusji z prelegentami, artystami, ekspertami tworzy przestrzeń do refleksji nad wspólną historią, uprzedzeniami i stereotypami i stwarza możliwość dialogu międzykulturowego.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest patronem honorowym i partnerem merytorycznym Pardes Festival.

W programie szóstej edycji festiwalu m.in. prezentacje multimedialne, koncerty, filmy, spacer tematyczny po kolekcji judaików Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, spacer śladami cmentarzy żydowskich, warsztat wycinanki żydowskiej, smakowite i pełne atrakcji „Popołudnie ze Śliwką”. Ważnym wątkiem programu festiwalowego jest – od pierwszej edycji – historia polsko – żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym i szeroko rozumiana sztuka żydowska.

Pięknie dziękujemy wszystkim partnerom kazimierskim za życzliwe wieloletnie wsparcie i współpracę, bez której festiwal nie mógłby trwać i przyciągać zainteresowanych tematyką wielokulturowości z całej Polski i Europy.

Każdego roku wyjątkową rangę nadajemy wydarzeniom muzycznym. W kręgu naszych zainteresowań pozostają muzycy, którzy czerpią z tradycji polskiej i mniejszości etnicznych zamieszkujących dawną Rzeczpospolitą. Interesują nas artyści i formacje sięgające do dziedzictwa muzycznego Europy i tworzące fuzję różnych stylistyk. I tego roku zapraszamy na szczególne koncerty. 23, 24 i 25 sierpnia spotykamy się w Teatrze Klepisko w Skowieszynku! O programie muzycznym więcej w następnym tekście o festiwalu.

Oprawa graficzna Pardes Festival to połącznie wycinanek Joanny Matyjasek i grafiki Lidii Dańko.

Portal KazimierzDolny.pl jest partnerem medialnym festiwalu. Dziękujemy za sześcioletnią świetną współpracę.

Zachęcamy do lektury szczegółowego programu Pardes Festival 2018.

Środa 22 sierpnia

11:00 | Obrazy z przeszłości. Śladami polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu nad Wisłą | spacer w przestrzeni Miasteczka z Łukaszem Rejowskim / Muzeum Nadwiślańskie | zbiórka przed Kamienicą Celejowską | ul. Senatorska 11 | udział nieopłatny
14.00 | Wirtualny spacer po galerii Miasteczko, czyli o historii chasydyzmu na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN |Piotr Kowalik | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / Warszawa |Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |wstęp wolny
15:30 | Warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek / Gmina Wyznaniowa Żydowska Warszawa / filia w Lublinie| koniecznie z małymi ostrymi nożyczkami | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |udział nieodpłatny
16.30 | Archiwum Ringelbluma: o nowej wystawie stałej w Żydowskim Instytucie Historycznym | prezentacja multimedialna | Jolanta Hercog / Żydowski Instytut Historyczny/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
18.30 | Festiwalowy wieczór filmowy w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

Czwartek 23 sierpnia
11:00 | Miasteczko, sztetl, городок, Städtchen. Obrazy z Kraju Nadwiślańskiego | prelekcja + wizualizacja | dr Paweł Fijałkowski | Żydowski Instytut Historyczny/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | W labiryncie historii: o Żydach w Łukowie w międzywojennej Polsce | prezentacja multimedialna |dr Krzysztof Czubaszek | Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
15:00 | Przedwojenny Lublin na fotografiach Edwarda Hartwiga | prezentacja multimedialna | Joanna Zętar | Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN/Lublin | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | wstęp wolny
17:00 | Popołudnie ze Śliwką w Folwarku Walencja | ul. Góry 16 | śliwkowy bilet wstępu 20 zł |
O śliwkach, sadach owocowych i Żydzie-dzierżawcy sadów w II Rzeczpospolitej | gawęda Grzegorza Miliszkiewicza / Muzeum Wsi Lubelskiej |
| degustacja przysmaków śliwkowych | smakowanie produktów lokalnych |wędzenie śliwek|
Niespodzianka muzyczna na żydowską nutę! 
19:00 | Szlakiem sadów i wąwozów | Spacer z Andrzejem Pawłowskim po kazimierskich Górach |zbiórka przed Folwarkiem Walencja, ul. Góry 16 | udział nieodpłatny
21.00 | koncert | Kapela Niwińskich | potańcówka | Teatr Klepisko | sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 30 zł |
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

Piątek 24 sierpnia
11:00 | Raków ariański. Raków żydowski | prezentacja multimedialna | Daria Dyktyńska| Muzeum Narodowe w Kielcach | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | Współistnienie wyznań po wielkopolsku. Po pierwsze pragmatyzm. Śladami wielokulturowości w Lesznie i Śmiglu | prezentacja multimedialna | dr Kamila Szymańska | Muzeum Okręgowe w Lesznie | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
15:00 | W labiryncie historii: o relacjach polsko-ukraińsko-żydowskich w XVII i XVIII wieku | prezentacja multimedialna | profesor Andrzej Zięba UJ | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
16:00 | Pokaz filmu Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz z udziałem reżysera Krzysztofa Kopczyńskiego | 86 min. | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
18:30 | Dybuk. Opowieść o nieważności świata | spotkanie z autorami książki (Wydawnictwo Agora) - Krzysztofem Kopczyńskim i Anną Sajewicz | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | wstęp wolny
21:00 | koncert | Hańba! | Teatr Klepisko / sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 35 zł |
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

Sobota 25 sierpnia
11: 00 | Mela Mutter. Portrecistka. Wspomnienie wystawy | prezentacja multimedialna | Katarzyna Wąs | Fundacja Zwierciadło / Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
12:00 | Zygmunt Szreter. Łodzianin na paryskim bruku | prezentacja multimedialna | Monika Nowakowska / Łódź | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | wstęp wolny
14:00 | O kolekcji judaików ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego | spotkanie z Anielą Ryndziewicz / Muzeum Sztuki Złotniczej/Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 | wstęp wolny
15:00 | Obrazy z przeszłości. Historia kolonii artystycznej w Krzemieńcu | prezentacja multimedialna | Dorota Seweryn / Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 |wstęp wolny
17:00 | Śladami żydowskimi w Kazimierzu nad Wisłą | spacer tematyczny w przestrzeni Miasteczka z „Licencją na Oprowadzanie” | zbiórka przy synagodze od strony Małego Rynku | udział nieopłatny
20:00 | koncert | Yaron Trio | Teatr Klepisko / sprzedaż biletów przed koncertem |bilet 35 zł
Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko

Niedziela 26 sierpnia | wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej |
9:00  | zbiórka na przystanku autobusowym w Kazimierzu Dolnym | liczba miejsc ograniczona | dla uczestników festiwalu udział w wycieczce nieodpłatny | Muzeum Wsi Lubelskiej, Aleja Warszawska 96, Lublin, tel. 81 533 85 131
Program specjalny dla gości Pardes Festival!
10:00 | msza w cerkwi greckokatolickej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
11:30 | zwiedzanie cerkwi z księdzem mitratem dr Stefanem Batruchem
13:30 | warsztat pisania ikon z Iryną Slyusarenko


Tekst: Aleksandra Markiewicz

Skomentuj


Dodane komentarze (3)

 • Redakcja
  Jeden z komentarzy został wyłączony. Prosimy o przestrzeganie regulaminu dyskusji.
 • goj
  Mądrości dyrektora- Historia może i dzielić, i łączyć. Powiem tak: powinna czasami dzielić, a powinna czasami łączyć, bo jest to bardzo bogata skarbnica przykładów na różne rzeczy nawet przeciwstawne. To jest tak jak z podatkami - jest taka słynna krzywa pokazująca, że za wysokie obciążenia podatkowe sprawiają, że wpływy podatkowe dla państwa maleją, bo ludzie ukrywają przychody, a bardzo niskie obciążenia też sprawiają, że dochody maleją, bo podatki są za niskie. Podobnie jest z tą historią - powiedział dyrektor Muzeum Żydów Polskich.
  Muzeum polin zakłamuje historię.
  • pijany znad Grodarza
   To był cytat Dyrektora czy Twoje ?
  • Harry
   goje to znaczy BYDLO.....mądralo....powodzonka....
 • .........
  Nie na Klepisku a na Boisku

Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Weekend listopadowy 11-15 listopada 2021 to dobry moment na krótki wypad za miasto. Zrelaksuj się w jednym z naszych obiektów. Zobacz oferty specjalne przygotowane na ten czas.
Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2021.
Pokaż stopkę