Do końca jeszcze daleko

Skomentuj (14)

Wciąż trwają prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Do tej pory odbyły się już trzy posiedzenia komisji poświęcone temu tematowi. Na tym nie koniec.

Sprawa dotycząca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny ciągnie się od wielu lat. Nic więc dziwnego, że budzi ona spore kontrowersje wśród osób bacznie śledzących ten wątek. Niektórzy mieszkańcy Miasteczka czekają przecież od bardzo dawna, by przekształcić swoją działkę. Sprawa nie jest jednak łatwa.

Obecnie kazimierscy radni rozpatrują uwagi zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Kazimierz Dolny w roku ubiegłym.

- Radni analizują teraz wszystkie uwagi, które wcześniej zostały rozpatrzone przez biuro projektowe – mówi burmistrz Grzegorz Dunia. - Taka jest procedura. Projektanci analizują uwagi i przedkładają swoje propozycje Radzie Miasta i burmistrzowi. My z takim sposobem rozpatrzenia uwag się zgadzamy lub nie, proponując inne rozwiązanie.

Właśnie w tej chwili przeprowadzana jest ta szczegółowa analiza. Trzeba więc wziąć pod uwagę to, że konkretne decyzje nie zapadną szybko, gdyż jest to proces długotrwały. Do tej pory odbyły się już trzy spotkania, a przed nami kilka kolejnych. Spowodowane jest to tym, że zgłoszonych uwag jest bardzo dużo, a radni każdej jednej działce przyglądają się osobno. I z wieloma propozycjami przedstawionymi przez firmę projektową BUDPLAN kazimierscy radni się nie zgadzają. A to niesie za sobą pewne konsekwencje - konieczność ponowienia toku formalnego odnośnie uzgodnień studium.

Tak więc gdy tylko wszystkie uwagi zostaną omówione, zmiany zaproponowane przez radnych znów trafią do różnego rodzaju instytucji opiniotwórczych. Później z kolei będzie wyłożenie i ponowne zgłaszanie uwag przez mieszkańców. Zaraz po tym uwagi rozpatrywane będą przez biuro projektowe i analizowane przez Radę Miejską. Krótko mówiąc: dojdziemy do tego samego punktu, w którym znajdujemy się teraz.

Warto jednak wspomnieć o tym, że nawet jeśli czyjaś uwaga została pozytywnie rozpatrzona przez radnych, nie oznacza to, że dana działka zostanie przekształcona.

- To, że radni dziś przychylają się do uwagi wnioskodawcy, aby daną działkę przekształcić na budowlaną, nie oznacza, że działka ta zostanie przekształcona – tłumaczy Grzegorz Dunia. - Wszystko to trafi bowiem do ponownych uzgodnień. Wiele innych instytucji musi wydać pozytywną opinię, żeby potem takie studium zatwierdzić.

Tak więc mimo tego, że już wiele pracy za nami, przed nami wcale jej nie ubywa. Jedyne co nam pozostaje, to czynnie uczestniczyć w posiedzenia komisji, na których omawiane są uwagi i walczyć o swoje. Bo jak mówią: „nieobecni nie mają prawa głosu”.

 

 

Skomentuj


Dodane komentarze (14)

 • pijany znad grodarza
  brawo Kazia. Ten bardak trwal ponad pół wieku z tego, 20 lat w Najjaśniejszej. Dzisiaj rwetes.
 • kazia
  polski system ksiąg wieczastych jest jednym z najlepszych na świecie i dobrze wiadomo co do kogo należy a co nie .Tak że nie ma kłopotu. Nikt nie bądzie zabierał nikomu nic kto ma do tego tytuł prawny . A xswoją drog z Faktorią Angielską nic nie zrobił dyrektor Muzeum prtzez 50 lat . teraz atakuje się właścicieli tej ruiny . co do której nie wiadomo naprawdą nic . Ani czy to Faktoria , ani czy angielska ...
 • szabes
  @Kazia problem w tym że mają być oddawane organizacjom żydowskim tereny bez okazania się przez owe organizacje nawet jakimkolwiek dokumentem potwierdzajacym własność. Ciekawe prawda? W imię czego? Dlatego, że dany teren się podoba...?
 • Ludiwk
  Z tym Studium to jest jedna wielka granda - ile to jeszcze będzie trwało - 15, 20 lat? Burmistrz Dunia i jego ekipa robią sobie jaja nie tylko w tej sprawie. Szkoda słów - żeby coś wreszcie się ruszyło ze szkołą to musiała być wizyta Pierwszej Damy. Prawdziwi Kazimierzanie - najwyższy czas pomyśleć o odwołaniu tego nieudolnego burmistrza! To jest jedna wielka kompromitacja naszego miasta!
 • Kazia
  A to ładny sabotaż tematu studium żydami !!!! Brawo !!!! A przecież co żydów to trzeba oddać żydom. !!!! Był konkurs na pomnik przy boisku szkolnym gdze dzieci grają w piłkę na cmrntarzu. Były komitety . Był zwycięzca konkursu i peofesorowie i nurmistrzowie . I co ? Pan Bóg ma poczucie humoru. Jest dla dobrych . dobry A dla złych sprawiedliwy ! Trzeba ro chyba przenyśleć czy jesrte.my tacy dobrzy . Bo ze szkołą wyszło blado ....
 • Paweł
  szabes, jeżeli jest prawdą o czym piszesz to należy tę sprawę wyjaśnić u burmistrza.Czekamy na reakcję radnych.
 • szabes
  @pijany to bardzo ciekawe pytanie zwłaszcza w kontekście rozporządzenia Premiera Tuska nakazującego Wojewodom przygotowanie terenów które w ramach rekompensaty będą zwracane organizacjom Żydowskim. Co ciekawe owe żydowskie organizacje wcale nie będą musiały wykazać się żadnym dokumentem własności świadczącym, że kiedykolwiek w przeszłości były właścicielami owego terenu. Jak pijany myślisz czy w Kazimierzu są takie tereny, którymi owe żydowskie organizację się interesują i które poprzez naciski na wojewode będą im bezpodstawnei oddane bez okazania jakiegokolwiek dokumentu własności?
 • pijany znadGrodarza
  "6) uzgadnia projekt studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa;"
  Wlaśnie.A co Wojewoda zamierza wobec Kazimierza?. Proszę, te zamierzenia opublikować.
 • Kazimiera
  Wszystko to trafi bowiem do ponownych uzgodnień. Wiele innych instytucji musi wydać pozytywną opinię, żeby potem takie studium zatwierdzić.
  ZGODNIE Z USTAWĄ ZO NIE JEST TAK PANIE BURMISTRZU.
  Ustawa przewiduje tylko dwa uzgodnienia Studium.
  Reszta to tylko opinie , które nie są wiążące dlaq Burmistrza robiącego studium. Zo są tylko opinie i wymienione instytucje nie miszą eydaś wcale pozytywnej opinii, bo inaczej znaczyłony 0e to one tu rzędzą a nie Samorąd Gminy Kazimierz Dolnym !!!!!
  Ustawa mówi to jasno
  Art. 11. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:
  6) uzgadnia projekt studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
  7) uzgadnia projekt studium z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
  8) występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:
  a) starosty powiatowego,
  b) gmin sąsiednich,
  c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
  e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
  f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
  g) właściwego organu administracji geologicznej,
  h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej;
  9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
 • xyz
  Słyszałem jak burmistrz nucił:warszawka da się lubić...
 • malkontent
  pijany...masz absolutną rację,popieram zdecydowanie.W tej sprawie (celowe przewlekanie) trzeba nadpisać zbiorowy protest.
 • Yogi
  Owszem.Pisz na Berdyczów.
 • pijany znad Grodarza
  "Do końca jeszcze daleko"
  Skopiowalem naglowek. A gdyby tak : KOŃCA NIE BĘDZIE?.
  Zastanawiam się czy bezsadnym byłoby zlozyć skargę na bezczynność WŁADZY.
 • sołtys
  Delikatnie mówiąc rzeczą dziwną i niezrozumiała jest to, że od podpisania umowy z firmą projektową do wyłożenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego minęło 6 lat. świadczy to tylko o tym, że osoby które decyduja (Rada i Burmistrz) w poprzedniej kadencji przespali nie dopilnowując tej jakże ważnej sprawy. Ponadto podobnie jak w przypadku indywidualnych przekwalifikowań z jakimi do tej pory spotykamy się w gminie, a zwałaszcza w samym Kazimierzu, to w przypadku studium działał ten sam mechanizm przynajmniej do chwili działania obecnej kadencji RM gdzie w studium pominięto i zmarginalizowano mieszkańców (stąd też te 700 odwołań po wyłożeniu projektu studium) a uprzywilejowano osoby wpływowe z zewnątrz. Przy dobrej woli burmistrza to studium powinno być już dawno uchwalone a obecnie powinny trwać prace już przy Planie.
  ps Ale skoro kontenery ustawia się rok czasu, to i studium można uchwlać dziesieć lat, a to nie najlepiej świadczy o władzy.

Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę