Burmistrz odpowiada wyborcom (uzup.)

Trwa wymiana korespondencji między burmistrzem Kazimierza Grzegorzem Dunią a wyborcami. Poniżej publikujemy odpowiedzi burmistrza na najczęściej stawiane pytania.

Szanowni Państwo, z wielkim zainteresowaniem i radością przyjąłem każdy z Państwa listów. Przede wszystkim serdecznie dziękuję za wyrazy życzliwości i słowa poparcia, które dodają otuchy. To one są najlepszą nagrodą za moją pracę. Bardzo dziękuję również za wszystkie pytania i refleksje.

 

Każda z uwag jest cenna i przyczynia się do tego, byśmy wspólnie i skutecznie rozwiązywali nasze problemy. Wszystkie zgłoszone kwestie traktuję bardzo poważnie, są to dla mnie wskazówki co do tego jak działać i w czym tkwią Państwa problemy. Będąc bliżej konkretnych spraw, łatwiej jest mi znajdować rozwiązania. Z listów wyłaniają się również problemy ogólniejsze, bowiem często pytania dotyczą tych samych zagadnień.


Sukcesywnie odpowiadam na wszystkie wiadomości i zapytania, ale bardzo proszę o wyrozumiałość, jeśli nie pojawiają się one natychmiast. Listów jest dużo i to mnie bardzo cieszy. Zapewniam, że na każdy z nich rzetelnie odpowiem a dziś zamieszczam odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania. Z szacunkiem Grzegorz Dunia
P.S.
Ta forma komunikacji z Państwem jest tak prosta a Państwa uwagi tak wartościowe, że postanowiłem, iż adres ten pozostanie do Państwa dyspozycji również po wyborach.
Państwa zaangażowanie utwierdza mnie w przekonaniu, że na Mieszkańcach naszej gminy mogę polegać, że mogę też polegać na Państwa pomocy i radach. Wiem, że tylko razem wygramy przyszłość!

 

Jakie jest zadłużenie naszej gminy, bo pojawiają się sprzeczne informacje na ten temat?

 

Zadłużenie gminy jest informacją jawną i na dzień 30 września 2010 wynosi niecałe 27%. Informację tę można sprawdzić w urzędowym referacie księgowości.

 

Jak przedstawia się sprawa wałów w Parchatce?

 

Rozpoczęta jest modernizacja obwałowania na najsłabszym odcinku w Parchatce (ponad 1300 m). Wyłoniony w drodze przetargu jest już wykonawca kolejnego odcinka mierzącego 1600 m w kierunku od Parchatki do Bochotnicy. Powstanie w efekcie nowy wał wiślany od Parchatki do Bochotnicy. Złożyłem też wnioski do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji o wprowadzenie do planu modernizacji obwałowania na odcinku ul. Puławskiej w Kazimierzu oraz śluzy na Grodarzu.

 

Kiedy gotowy będzie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

 

Gmina posiada aktualnie obowiązujący Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który powstał w roku 1998, a aktualizowany był dla miasta w r. 2003. Dodam, że obecnie na ukończeniu jest studium do planu. Trzeba wiedzieć, że studium i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dwa różne dokumenty. Nasza Gmina opracowuje obecnie studium, które będzie wyłożone do publicznego wglądu po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień min. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego i wiele innych, tak jak to przewidują obowiązujące przepisy.

 

Dlaczego przez całą kadencję tak mało wychodził Pan z urzędu?

 

Paradoksalnie cieszy mnie to pytanie. Oznacza bowiem, że mieszkańcy potrzebują kontaktu ze mną. Od początku urzędowania nastawiłem się na ciężką pracę po to, żeby maksymalnie wykorzystać szansę pozyskania funduszy unijnych. Nie mogliśmy „przespać” tego momentu, bo było zbyt wiele do zrobienia. Wiem, że kontaktów z Państwem było za mało, ale mam nadzieję, że nadrobię te zaległości, bo też mi brakuje spotkań z Państwem.

 

Czy zauważa pan problemy osób niepełnosprawnych, zarówno tych mieszkających w naszym mieście i odwiedzających nas turystów i jak zamierza pan wpłynąć na poprawę istniejącej sytuacji?

 

Nasze miasto, biorąc pod uwagę uwarunkowania terenowe i lokalizację większości obiektów użyteczności publicznej w budynkach zabytkowych, jest trudne do przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Niemniej jednak staram się zmieniać ten stan rzeczy. Przykładem tego są projekty, które już są realizowane albo będą realizowane w najbliższym czasie, w których uwzględniliśmy potrzeby osób niepełnosprawnych - projekt przebudowy Kazimierskiego Ośrodka Kultury: przystosowanie budynku poprzez instalację windy, montaż drzwi odpowiedniej szerokości, montaż platformy wejściowej, info-kiosk dostępny dla niepełnosprawnych; przebudowa zamku: zakup pojazdu elektrycznego dla dowozu osób niepełnosprawnych, podjazdy, info-kiosk projekt tzw. wiślany: budowa podjazdu na promenadę, montaż dodatkowej pochylni umożliwiającej wjazd, budowa toalety publicznej – z myślą o niepełnosprawnych; hala sportowo-widowiskowa przy szkole w Bochotnicy: rozwiązania architektoniczne umożliwiające poruszanie się na wózkach, wejście na poziomie parteru.

 

Co z parkowaniem samochodów w miejscach niedozwolonych?

 

Parkowanie to problem, który widzimy gołym okiem i choć brzmi to niepopularnie, to prawda jest taka, że ja jako burmistrz nie mam wpływu na policję, nie wolno mi wydawać poleceń funkcjonariuszom. Regularnie natomiast spotykam się z komendantem Policji, uczulam go na problem parkowania. Szukamy skutecznej metody, ale nie ma złotego środka, zwłaszcza, że od jakiegoś czasu nie wolno policjantom zostawiać mandatu pod nieobecność kierowcy. Myślę, że w przyszłym sezonie przeprowadzimy kilka specjalnych akcji mandatowych – plotki szybko się rozchodzą, więc jest szansa, że kierowcy z czasem porzucą złe nawyki. Liczę się z tym, że będzie to niepopularne i na pewno nie będzie postrzegane dobrze (wbrew pozorom również przez Mieszkańców), ale łamanie prawa jest nie tylko demoralizujące, ale też powoduje realne zagrożenie i ewidentne utrudnienie w ruchu. Nie wiem, czy uda się rozwiązać ten problem radykalnie w ciągu jednego sezonu, ale sytuacja na pewno dojrzała do tego, by ją uciąć.

 

Uzupełnienie 3 grudnia godz. 23.00

 

Grzesiu trzymamy kciuki i pozdrawiamy serdecznie. Beata i Dietmar
P.S. Wybory są też gorąco komentowane w Staufen i wszyscy znajomi mają nadzieję, że będą mogli niedługo pogratulować Ci zwycięstwa.


Kochani, bardzo dziękuję za wsparcie i pamięć. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że w poniedziałek prześlę Wam dobre wiadomości. Grzegorz

Szanowny Panie burmistrzu. Czy planowane są jakieś inwestycje przy ul. Plebanka – remont nawierzchni, chodnika, kanalizacja, rozwiązanie „przejezdności” ulicy w związku ze złym parkowaniem, przesunięcie „taxi” konnego od skrzyżowania, bo stojące na samym wjeździe bryczki czy też sanie blokują ten wjazd. Przypomnę, że ta ulica znajduje się też blisko Rynku, turyści też tamtędy chodzą, prowadzi ona do największego wąwozu w mieście, prowadzącego na Miejskie Pola i Albrechtówkę, może więc też trochę o nią zadbać, w końcu też jest wizytówką miasta. Dziękuję za sumienne odśnieżanie po ostatnich opadach, w zeszłym roku było znacznie gorzej. Pozdrawiam

Szanowny Panie, bardzo dziękuję za pytania dotyczące Plebanki – wąwozu istotnego, bo położonego w centrum Kazimierza, uczęszczanego chętnie przez turystów. Co do końskiego taxi: wiem, że istnieją utrudnienia związane z jego lokalizacją, ale niewątpliwie jest to jedna z większych atrakcji Kazimierza, poza tym do kasy miasta wpływają pieniądze z podatków od tej działalności. Spacery bryczkami czy saniami przyczyniają się do turystycznej eksploracji miasta, pojazdy same w sobie są coraz ładniejsze, właściciele dbają o pozostawianie porządku. Nie zwalnia ich to oczywiście z obowiązku przestrzegania prawa. Jako uczestników ruchu drogowego obowiązują ich przepisy, zatem obiecuję, że w rozmowie z komendantem Policji poruszę tę sprawę i poproszę o uczulenie kazimierskich policjantów na to, by zwracali uwagę na nieprawidłowości.

Co do remontu ulicy, to największym kłopotem w Plebance jest mur klasztorny, od tego powinniśmy zacząć. Jednak remont muru leży w gestii zakonników. Pozostaję w kontakcie z ojcami franciszkanami, próbujemy wspólnie pozyskać środki zewnętrzne na ten remont.

Sprawę utwardzenia nawierzchni trzeba bardzo solidnie rozważyć, bowiem walory przyrodnicze – w tym dno wąwozu - są na tyle cenne, że trzeba je traktować specjalnie. Korzyścią byłoby to, że pozbylibyśmy się namułów, ale z drugiej strony Plebanka nie jest zamieszkała na całej swojej długości, nie istnieje tam gęsta zabudowa, natomiast turyści bardzo sobie to miejsce cenią takim, jakie ono jest. Konieczna będzie poważna rozmowa z mieszkańcami Plebanki, musimy wspólnie rozważyć wszystkie za i przeciw i wspólnie zdecydować, gdzie znajduje się konsensus.

W tym roku stanęliśmy oko w oko z naprawdę śnieżną zimą, warunki są szczególne. Robimy, co możemy, by zachować przejezdność dróg, by Mieszkańcy jak najmniej odczuli niewygody, by nie doszło do paraliżu komunikacyjnego, by dało się chodzić i bezpiecznie jeździć. Bardzo dziękuję za dobre słowa odnośnie odśnieżania. Robię, co mogę, by pługi jeździły jak najczęściej, a śnieg kojarzył się nam już tylko z rzeczami przyjemnymi – sankami i świętami.
Życzę wszystkiego najlepszego i serdecznie pozdrawiam, z poważaniem Grzegorz Dunia

Proszę o podanie ilości pożarów, do których wyjeżdżały 2 wozy bojowe z Kazimierza - jestem strażakiem i nie pamiętam takowych.


Normalny stan rzeczy jest taki, że OSP dysponuje dwoma samochodami. Jeśli sytuacja tego wymaga - jeżdżą oba i zdarzało się to wielokrotnie. Jeśli Pan jako strażak nie zna takich wypadków, to prawdopodobnie jest Pan strażakiem z innej jednostki. Ze swej strony dodam - oby te samochody wyjeżdżały jak najrzadziej...


Proszę o bardziej szczegółowe wyjaśnienie, czy Król Kazimierz powinien zapłacić podatek zwany rentą planistyczną?


Podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej jest przesłany do urzędu miasta akt notarialny – umowa, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości (art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Notariusz w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości, w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany przesłać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta wypis z tego aktu.”)

 

W dniu 14.01.2008 r. w związku z tym, że nie wpłynął do urzędu akt notarialny, a w prasie lokalnej pojawiły się informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami hotelu „Król Kazimierz”, wystąpiono z pismem o potwierdzenie tych informacji do właściciela nieruchomości.

 

24.01.2008 r. wypłynęła odpowiedź, że nieruchomość zabudowana budynkami hotelu „Król Kazimierz” nie zmieniła właściciela i jest nim firma „Hotel Król Kazimierz” Sp. z o.o., w dniu 21.12.2007r. nastąpiła tylko zmiana nazwy spółki.


W lipcu 2007 r. do urzędu wpłynął, przesłany przez Kancelarię Notarialną Notariusza Zbigniewa Gołofita Akt Notarialny  z dnia 16.07.2007 Rep. A. Nr 2934/2007, dotyczący sprzedaży nieruchomości sąsiedniej (nie objętej zmianą w planie), w którym uczestniczyła spółka „ALLIANCE – HOLDING” Sp. z o.o., z opisu przystępującej do aktu spółki wynika, iż w Krajowym Rejestrze Sądowym widniała pod Numerem KRS : 0000187365 (REGON 015651390). Zgodnie z załączonym do  pisma z dnia 24.01.2008 r. spółki „Hotel Król Kazimierz” odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04.01.2008 r. pod tym samym Numerem KRS widnieje spółka „Hotel Król Kazimierz” Sp. z o.o.(data wpisu do rejestru przedsiębiorców 13.01.2004 r.).


Przepisy § 8.1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia re

jestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sadowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach mówią, iż każdego przedsiębiorcę, stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, fundację oraz publiczny zakład opieki zdrowotnej wpisuje się pod oddzielną pozycją rejestru oznaczoną  numerem, zwanym dalej „numerem KRS”, natomiast  §.14.1 Podaje, że podmiot, który powstał w wyniku przekształcenia, podziału lub połączenia innych podmiotów, wpisywany jest pod nowym numerem KRS.


W związku z powyższym spółka „ALLIANCE – HOLDING” Sp. z o.o. i spółka „Hotel Król Kazimierz” Sp. z o.o. to ta sama osoba prawna. Z uwagi na brak przesłanek wynikających z ust. 4 art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa te nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazowa opłatę ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. (…)] w powyższej sprawie nie było prowadzonego postępowania. Burmistrz Grzegorz Dunia

Czy ma Pan w planach utwardzenie drogi bocznej w Czerniawach, gdzie jest kilka pensjonatów, a stan tej drogi jest fatalny i od 10 lat czekamy na jakieś zmiany?

Stan techniczny tej drogi jest mi bardzo dobrze znany - jest to droga o nawierzchni ulepszonej, przejezdna o każdej porze roku i we wszystkich warunkach atmosferycznych, nawet skrajnych. W Kazimierzu jest wiele dróg, które znajdują się w gorszym stanie, a są bardziej eksploatowane. Nie zmienia to faktu, że o Państwa drodze pamiętam. Jeśli miał Pan okazję zapoznać się z moimi materiałami wyborczymi, to widział Pan, że w mój program na następną kadencję wpisany jest modernizacja dróg bocznych odchodzących od ul. Czerniawy – w tym również droga, której dotyczy Pański mail, za który serdecznie dziękuję. Z poważaniem
Burmistrz Grzegorz Dunia

Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Wyjazd to idealny pomysł na perfekcyjny Dzień Kobiet 2022. Jeżeli szukasz interesującego miejsca, zobacz co oferują właściciele obiektów na ten szczególny dzień.
To osoby tworzą świąteczną atmosferę. Jest tyle pięknych miejsce w Polsce, gdzie można spędzić Święta Wielkanocne 2021. Sprawdź listę obiektów, które przygotowały na ten czas ofertę specjalną.
Pokaż stopkę