Baszty dla najlepszych

zobacz więcej (30)

Dobiegła końca ludowa kazimierska bajka. Święto muzyki i rzemiosła ludowego za nami.

Jury 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu wysłuchało 20 kapel, 32 zespoły śpiewacze, 14 instrumentalistów, 27 solistów śpiewaków oraz 28 grup w konkursie :Duży – mały”, w sumie około 800 artystów ludowych ze wszystkich 16 województw. Przyznało nagrody o łącznej wartości 80 tys. zł.

Baszty przyznano:
w kategorii kapel – Kapeli Szymona Tylki z Zakopanego, woj. małopolskie
w kategorii zespołów śpiewaczych – Grupie Śpiewaczej Mężczyzn z Czarni, woj. mazowieckie
w kategorii solistów instrumentalistów – Piotrowi Krupskiemu, cymbaliście z Elbląga, woj. warmińsko – mazurskie
w kategorii solistów śpiewaków – Leszkowi Wiśniewskiemu z Gągolina Południowego, woj. łódzkie
w konkursie „Duży – mały”:
w grupie śpiewaków (6 równorzędnych nagród I stopnia):
Jakub Rusiecki z synem Jakubem z Rabki Zdroju, woj. małopolskie
Krzysztof Tobiasz z Jakubem Kuczajem z Lubomierza, woj. małopolskie
Andrzej Sowa z Młodzieżową Kapelą Ludową „Pogórzanie” z Dynowa, woj. podkarpackie
Szymona Bafia z Zofią Bafią i Franciszkiem Toporem – Futrem z Zakopanego, woj. małopolskie
Antoni Gluza z uczniami ze Szczyrku, woj. śląskie
Kapela Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia Dużego, woj. mazowieckie
w konkursie śpiewaków (4 równorzędne nagrody I stopnia):
Sabina Cichoń z zespołem Mali Lubatowianie z Lubatowej, woj. podkarpackie
Damian Balcer z zespołem Szuwarki z Wiżajn, woj. podlaskie
Witold Kuczyński z Emilią Dzieżyk z Czarni, woj. mazowieckie
Krystyna Hoduń z zespołem Młode Rozkopaczewianki z Rozkopaczewa, woj. lubelskie

Jury 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych oceniło, że poziom artystyczny – zwłaszcza jeśli chodzi o prezentacje licznie występujących kapel oraz zespołów śpiewaczych – tegorocznej edycji był bardzo wysoki. Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich 16 województw Polski, także przedstawiciele mniejszości etnicznych.

- Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego, regionalnych strojów oraz niezwykle cennego archaicznego instrumentarium. Z aprobatą stwierdza też większą dbałość wykonawców o stronę tekstową prezentowanych utworów, co pozwala uwydatnić zawarte w utworach treściowe przesłania. Zwraca jednak uwagę na niepotrzebną nadmierną teatralizację, a w warstwie muzycznej zbyt daleko idące stylizacje, w tym wprowadzane maniery śpiewu charakterystyczne dla muzyki popularnej. Sugeruje też większą dbałość w dostosowaniu repertuaru do wieku i płci wykonawców – napisano w protokole. – Komisja w dalszym ciągu zachęca instruktorów i samych artystów do poszukiwania lokalnych wariantów poszczególnych utworów i prezentowania różnych gatunków folkloru słowno-muzycznego, lecz zgodnego z tradycją wykonawczą.

Jury podkreśliło również fakt, że zainteresowanie pielęgnowaniem tradycyjnego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego pokolenia.

- W roku bieżącym młodzi artyści licznie i aktywnie występowali we wszystkich kategoriach konkursowych. Komisja zaobserwowała, że w wielu wypadach młodzi zasilają dotychczasowe składy i traktujemy to jako stałą tendencję. Rozwijający się konkurs  „Mistrz i uczeń” dodatkowo ją wzmacnia – zapisano w protokole.

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest istotną częścią polskiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Kazimierski festiwal pomaga te tradycje pielęgnować i rozwijać. Dlatego też Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie wszczął procedurę wpisu festiwalu na Krajową listę „dobrych praktyk” przewidzianą przez Konwencję UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Skomentuj


Mapa


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Komunia Święta to wyjątkowy dzień dla każdego dziecka i jego rodziny. Chcemy Ci pomóc w organizacji tego wydarzenia. Jeżeli szukasz ofert noclegowych czy sal, to dobrze się składa, bo mamy takie.
Pokaż stopkę