Aktualności dla "plac zabaw w Kazimierzu"

Dobiegają końca prace przy długo wyczekiwanym placu zabaw. Pustynia pomiędzy Grodarzem a Małym Rynkiem zamienia się znowu w miejsce dla dzieci.

Jeszcze tego lata dzieci skorzystają z placu zabaw w Kazimierzu Dolnym. Nie wiadomo jednak, czy w wakacje. Przetarg został rozstrzygnięty, wykonawca wybrany a prace mają zostać wykonane do końca sierpnia. Kiedy się rozpoczną?

Powstają koncepcje na zagospodarowanie Małego Rynku i jego najbliższych okolic w ramach rewitalizacji gminy. Wstępne projekty zostały ostatnio zaprezentowane mieszkańcom Kazimierza podczas spotkania zorganizowanego przez Urząd Miasta.

Będą pieniądze na odnowę placu zabaw w Kazimierzu i świetlicy w Parchatce! LGD „Zielony Pierścień” zaaprobowała dwa wnioski o dofinansowanie złożone przez gminę Kazimierz Dolny. Teraz musi je jednak zweryfikować Urząd Marszałkowski.

Burmistrz Kazimierza Dolnego informuje, że z uwagi na stan techniczny urządzeń zabawowych zostaje zamknięty plac zabaw.

Stan kazimierskiego placu zabaw przy Małym Rynku pozostawia wiele do życzenia. Pojawiła się jednak możliwość zdobycia funduszy na remont tego terenu. O tym, jak powinien wyglądać nowy plac zabaw, rozmawiano podczas konsultacji społecznych zorganizowanych przez Urząd Miasta.

Przecięciem wstęgi, której zielony kolor nieodparcie kojarzy się ze zdrowiem i ekologią, siłownia plenerowa została uroczyście otwarta. W miniuroczystości udział wzięli burmistrz miasta Andrzej Pisula wraz z zastępcą, który czuwał nad realizacją projektu, oraz inicjatorzy przedsięwzięcia – radna Rady Miejskiej Ewa Wolna i radny Rady Powiatu Marcin Pisula.

Jest szansa, by Kazimierz otrzymał nowy plac zabaw dla dzieci. Firma Nivea w stulecie swego istnienia obiecuje ufundowanie 100 plac zabaw dla dzieci w miejscowościach, które zdobędą największe poparcie w zorganizowanym przez nią plebiscycie. Zagłosuj na Kazimierz!

Pokaż stopkę