Aktualności dla "oświata"

W związku z fiaskiem negocjacji pomiędzy związkami nauczycielskimi a rządem nauczyciele z kazimierskich szkól przystąpili do akcji strajkowej. Wielu uczniów pozostało w domach, o normalnych zajęciach raczej trudno mówić.

Radni Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym podczas posiedzenia połączonych komisji debatowali w sali szkoły kontenerowej Gminnego Zespołu Szkół na temat reorganizacji oświaty  Kazimierzu.

W ostatnim czasie temat oświaty razem ze ściśle z nim powiązanym tematem budżetu zdaje się w Kazimierzu dominować. Gmina szykuje się do reorganizacji sieci szkół na swoim terenie. Jak to będzie ostatecznie wyglądało, zależeć będzie od prac komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele dyrekcji szkół, nauczycieli, rodziców, radnych oraz burmistrz.

Wczoraj miało miejsce pierwsze z cyklu spotkań specjalnie utworzonej komisji, której celem jest wypracowanie zmian w kazimierskiej oświacie. Jej obrady zbiegły się w czasie z ogłoszeniem przez rząd, że projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zostały przyjęte i przekazane do dalszych prac w sejmie.

Nie będzie zmian w kazimierskiej oświacie. Radni, którzy zastanawiali się nad koniecznością reorganizacji oświaty w gminie, zdjęli ten punkt z porządku obrad.

Propozycja z przejęciem kazimierskich szkół podstawowych przez stowarzyszenia nie spotkała się ani z aprobatą pedagogów, ani mieszkańców gminy Kazimierz Dolny, ani radnych. Jednak czy to wystarczy, by placówki oświatowe w Bochotnicy, Dąbrówce i Rzeczycy czuły się bezpieczne?

Pokaż stopkę