Zgłoś kandydata na członka Rady Seniorów!

Tylko do końca października można zgłaszać kandydatów na członków Rady Seniorów, która powstaje w Kazimierzu Dolnym.

W Kazimierzu Dolnym już niebawem działać będzie Rada Seniorów. Radni podjęli już odpowiednią uchwałę, teraz czas na to, by zgłaszać kandydatów. Rada Seniorów będzie swego rodzaju reprezentacją osób starszych mieszkających na terenie gminy. Jej członkowie będą podejmować działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Rada będzie organem doradczym, inicjatywnym oraz konsultacyjnym.

Do zadań Rady Seniorów należeć będzie m.in.: współpraca z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych, opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących spraw seniorów oraz propagowanie wśród osób starszych oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.

Rada Seniorów  ma liczyć od siedmiu do dziesięciu członków a w jej skład wchodzą: 1 przedstawiciel wskazany przez burmistrza Kazimierza Dolnego – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele środowisk senioralnych, organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym uniwersytetu trzeciego wieku – od 6 do 10 członków.

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów w Kazimierzu Dolnym na I kadencję 2018 –2023 trwa do 31 października 2019r. Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej można składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5, w dniach i godzinach pracy Urzędu. W przypadku zgłoszenia drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.

Skomentuj


Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę