List otwarty Burmistrza Kazimierza Dolnego (video)

Skomentuj (108)

Szanowni Państwo!
W związku z pojawiającymi się ostatnio informacjami, dotyczącymi działań oraz decyzji podejmowanych przez władze samorządowe Kazimierza Dolnego, czuję się zobowiązany do wyjaśnienia Państwu kwestii z nimi związanych, zwłaszcza tych, które budzą najwięcej kontrowersji.

Wiele emocji pojawiło się wokół sprawy tzw. „Wikarówki”, (tj. nieruchomości składającej się z dwóch działek i usytuowanych na nich budynków), która na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, podjętej w dniu 14 lutego 2008 r. przeznaczona została do sprzedaży.


Osoby przeciwne decyzji odwołują się do tradycji tego miejsca, związanego z Fundacją dla Starców i Kalek pod wezwaniem Św. Anny, która zakończyła swą działalność pół wieku temu. Z ich strony nie padają jednak żadne konkretne propozycje odrestaurowania, zagospodarowania i utrzymania tego obiektu. Jednocześnie sami oponenci reprezentują różne grupy i różne wizje, bliżej nie sprecyzowane, często nie osadzone w realiach prawno – ekonomicznych, bez jasnego celu, a odwołujące się jedynie do emocji i haseł Fundacji.

Sytuację prawną Wikarówki precyzuje jednoznacznie orzeczenie Komisji Majątkowej w Warszawie, z dnia 6 maja 2003 r. Orzeczenie to umarza postępowanie z wniosku Biskupa Lubelskiego i stwierdza, że ani Kuria Lubelska, ani Parafia Rzymskokatolicka w Kazimierzu Dolnym, nigdy nie tworzyły Fundacji. Wikarówka jest więc mieniem komunalnym, stanowiącym własność społeczności gminy Kazimierz Dolny.

Decyzje władz miasta podejmowane są zawsze w oparciu o wiedzę na temat rzeczywistych potrzeb, zawsze też brane są pod uwagę wszystkie „za i przeciw”, by w rezultacie podjąć działania jak najbardziej uzasadnione. W tym konkretnym przypadku uwzględniliśmy następujące przesłanki, przemawiające za sprzedażą:

  • stan techniczny budynku jest zatrważający – wymaga natychmiastowego remontu
  • jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków, odbudowa musi być prowadzana w myśl zaleceń konserwatorskich, co jest nie tylko bardzo kosztowne, ale i w znacznym stopniu ogranicza możliwości wykorzystania obiektu
  • wiedza płynąca z codziennych kontaktów z mieszkańcami wskazuje, iż w gminie są pilniejsze potrzeby, związane z poprawą jakości życia
  • istnieją palące potrzeby związane z bieżącymi remontami obiektów dla gminy niezbędnych: przychodni zdrowia, Gminnego Zespołu Szkół oraz Kazimierskiego Ośrodka Kultury
  • zgodnie ze współczesnym prawem to na gminie spoczywa obowiązek pomocy potrzebującym, co realizuje się przez wykonywanie zadań z tym związanych poprzez finansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przez finansowanie pobytu ludzi w podeszłym wieku w domach opieki społecznej i pobytu osób niepełnosprawnych w ośrodkach specjalistycznych
  • gmina występując o dotacje unijne musi dysponować środkami własnymi
  • sprzedaży Wikarówki nie należy uznawać za pozbywanie się majątku, jest to forma zamiany jednych dóbr materialnych na inne – nowe drogi, chodniki czy unowocześniony system wodno – kanalizacyjny.

Z tych właśnie powodów wystąpiłem z inicjatywą sprzedaży „Wikarówki” – nieruchomości całkowicie zrujnowanej, szpecącej centrum Kazimierza. Dotąd nie znalazł się nikt, kto miałby realną koncepcję na wykorzystanie tego miejsca z pożytkiem dla społeczności lokalnej. Za sprzedażą przemawia również fakt, iż Powiat Puławski chce przeznaczyć w tym roku środki finansowe na wykonanie nawierzchni ul. Nadrzecznej, jednak warunkiem niezbędnym jest wykonanie przez gminę kanalizacji sanitarno – wodociągowej w tej ulicy, co wymaga nakładu ok. 1,5 mln złotych.

Drodzy Państwo,

Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań dla pozyskania jak największych funduszy na realizację inwestycji spoza budżetu gminnego
. Obecnie przygotowujemy stosowne wnioski, a ich nabór ma się rozpocząć w marcu bieżącego roku, prawa ekonomii są jednak nieubłagane: posiadanie środków własnych jest absolutnie konieczne, bowiem one są warunkiem pozyskania dofinansowania! W tym roku gmina pozyskała już pół miliona złotych z przeznaczeniem na drogi gminne.

W związku z informacjami o tym, że pojawiły się nowe koncepcje zagospodarowania Wikarówki, zawiadomię Radę Miejską o wstrzymaniu przeze mnie wykonania uchwały o sprzedaży do końca 2008r. W tym czasie oczekuję na składanie pisemnych projektów dotyczących docelowego przeznaczenia tej nieruchomości, źródeł sfinansowania remontu i źródeł utrzymania obiektu oraz uzasadnienia celowości podjęcia tych kroków. Jednocześnie informuję, że moje zobowiązania budżetowe, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej są nadal obowiązujące i zamierzam je zrealizować, zatem wystąpię z prośbą do Rady o wskazanie innej nieruchomości kwalifikującej się do sprzedaży.

Apeluję do wszystkich Państwa, abyśmy nie ulegali emocjom i korzystali z wiarygodnych źródeł informacji. Działania, których celem jest wyłącznie negowanie wszelkich przedsięwzięć bez alternatywnych, poważnych propozycji, za to przy użyciu pomówień i nieprawdziwych argumentów, nie przyniosły i nie przyniosą niczego dobrego. Dlatego właśnie zapraszam do rozmowy, czekam na Państwa w budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym. Chętnie wezmę udział we wszystkich zebraniach i spotkaniach z Państwem po to, aby wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Proszę również pamiętać, że działania władz lokalnych są jawne, każdy z Państwa może wziąć udział w posiedzeniu Komisji, sesji Rady Miejskiej oraz dowolnym przetargu.

Z poważaniem
Grzegorz Dunia
Burmistrz Kazimierza Dolnego
Kazimierz Dolny, 27.02.2008r.


W materiale wideo sonda społeczna z dnia 1 lutego 2009 r.

Skomentuj


Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Wyjazd to idealny pomysł na perfekcyjny Dzień Kobiet 2024. Jeżeli szukasz interesującego miejsca, zobacz co oferują właściciele obiektów na ten szczególny dzień.
Pokaż stopkę