Kombinacje alpejskie?

Skomentuj (19)

zobacz więcej (9)

Radni odbradowali w Dąbrówce na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej. Jednym z tematów była sprawa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla działki przy ulicy Doły. - Jestem zainteresowany prawdą, a nie kombinacjami alpejskimi - powiedział jeden z mieszkańców Kazimierza obecny na komisji.

Na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej radni debatowali nad sprawą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Doły. Chodzi o działkę, na której stoi blok tzw. Rotacyjny, a obok budowany jest nowy budynek. To kontynuacja działań Rady Miejskiej z grudnia ubiegłego roku, gdy radni podjęli uchwałę o sporządzeniu odrębnego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu w związku z faktem, że na działce od kilkudziesięciu lat stoi blok mieszkalny, a na planie teren ten widnieje jako przeznaczony dla usług turystycznych. Rozbieżność ta zaczęła być istotna jednak dopiero wtedy, gdy pojawił się inwestor, który zakupił tu strych z prawem do nadbudowy na cele mieszkalne, a dodatkowo na działce obok wybudował nowy blok. Plan dla tego terenu został właśnie opracowany przez biuro projektowe i przedstawiony radnym do akceptacji. Jednocześnie swoje wątpliwości do procedowanej zmiany zgłosił Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

- Zachodzi uzasadniona obawa, że ustalenia miejscowego planu dla obszaru UTMW (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej oraz usług turystyki i rekreacji) zostały przedłożone do uzgodnień w oparciu o dowody niezgodne ze stanem faktycznym. W takim stanie rzeczy zasadnym pozostaje odstąpienie od podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie i przedstawienie do uzgodnień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru zgodnego ze stanem faktycznym – co pozwoliłoby ocenić we właściwy sposób projekt zmian mpzp – napisał w odczytanym na posiedzeniu komisji piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Piotra Guza Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Dariusz Kopciowski.  – W związku z powyższymi zastrzeżeniami i nowymi okolicznościami LWKZ wnosi o przedstawienie wyjaśnień w terminie przed ostatecznym uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego.

Wyjaśnienia do zastrzeżeń konserwatora przedstawił radnym projektant miejscowego planu.

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Doły w Kazimierzu Dolnym został sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawowymi – skonkludował ostatecznie projektant Andrzej Zastawnik. – Uwagi konserwatora są dla mnie niezrozumiałe, wykraczają poza problematykę planu.

Burmistrz Andrzej Pisula nie widział w zastrzeżeniach konserwatora niczego problematycznego.

 - My nie robimy niczego innego niż przeniesienie zapisów do planu ze studium, które żeśmy przyjęli – powiedział burmistrz, według którego zastrzeżenia konserwatora wynikają z anonimowego donosu. – Pozwolenie na budowę zostało wydane na podstawie planu z 2003 r. Wszystkie uzgodnienia przebiegały według planu. Wszystko jest najdokładniej w porządku, jak należy. Czego my się boimy? Jeżeli zrobiliśmy wszystko zgodnie z przepisami, to nie ma powodu, żeby się bać. To właśnie zdjęcie tej sprawy z porządku obrad spowoduje, że zaczną się domysły w stylu „Musiało tam coś być”… Jeżeli ktoś jest pewien, że zostało złamane prawo, niech poda tę uchwałę do sądu. To jest normalna procedura – mówił burmistrz w odpowiedzi na propozycję radnego Jakuba Pruchniaka, który postulował, by odłożyć tę sprawę na kolejną sesję, do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

A tych niestety w trakcie obrad zdawało się nie ubywać, ale przybywać.

W trakcie dyskusji pojawiły się pytania o płaski dach, ilość kondygnacji i wysokość obu budynków posadowionych na omawianej działce. Radnym wydał się niejasnym fakt, że w odniesieniu do jednego budynku wysokość podaje się metrach, a do drugiego – w rzędnych. Dziwne wydało się stwierdzenie, że dom w strefie kompozycyjnej B nie może być wyższy niż 11 m, a w strefie kompozycyjnej A – ponad rzędną 165 m n.p.m.

– Określanie wysokości w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest delikatnie rzecz biorąc bałamutne. Można to różnie interpretować. Dlatego wydaje mi się, że wpisanie rzędnej jest bezwzględne – powyżej tej rzędnej nie można nic zrobić – dowodził projektant Andrzej Zastawnik. – W przypadku drugiego budynku, który jest dopiero realizowany, przyjąłem maksymalną wysokość 11 m.

Z tych wyjaśnień nie wynikało jednak, jaka jest wysokość budynku, który już został zrealizowany.

- Dolna rzędna wysokościowa jest 143 m n.pm, a górna 165 m n.pm. To jest ile? – pytał obecny na posiedzeniu komisji Józef Górecki, który rości sobie prawo do jednej z działek, które gmina wpisała do przekształcanego planu. – 22 m! Może to pan potwierdzić?

- Dolna rzędna nie jest przedmiotem sprawy – odpowiedział projektant.

W końcu prowadzący obrady wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kuś przerwał dyskusję i przeszedł do głosowania. Radni wyglądali na zdezorientowanych, nie bardzo wiedzieli już nie tylko jaka jest wysokość jednego z budynków, ale w ogóle którego budynku dotyczą metry, a którego rzędne. Ale nie przeszkadzało im to zaopiniować uchwały pozytywnie.

Radni w komisji budżetu głosowali 5 osób za, 1 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu, w Komisji zdrowia 5 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się. Zdecydowanie przeciw głosowali tylko radni z Komisji Edukacji 5 przeciw, 2 za, 1 wstrzymujący się.

Czy to oznacza, że radni przegłosują tę zmianę na  najbliższej sesji, która już w czwartek 2 sierpnia w szkole w Dąbrówce?

 

Relacja z posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej na Facebooku.

 

Z ostatniej chwili: Wieść gminna niesie, że sprawa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki na Dołach nie będzie procedowana na czwartkowej sesji. 2 sierpnia okaże się, czy to prawda.


Aktualizacja z 2 sierpnia: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej na wniosek burmistrza Kazimierza Andrzeja Pisuli zdjęto z porządku obrad kwestię uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Doły do czasu wyjaśnienia kwestii spornych.

 

Skomentuj

Przeciągnij i upuść zdjęcia, lub kliknij

Jak chcesz dodać komentarz?

lub

Podpisz się, aby dodać komentarz

Jak chcesz dodać komentarz?

lub

lub zarejestruj się


Dodane komentarze (19)


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Weekend listopadowy 11-12 listopada 2018 to dobry moment na krótki wypad za miasto. Zrelaksuj się w jednym z naszych obiektów. Zobacz oferty specjalne przygotowane na ten czas.
Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2018.
Pokaż stopkę