Co dalej ze szkołami w gminie?

Przy okazji pierwszego czytania projektu budżetu na rok przyszły stanęła sprawa finansowania kazimierskiej oświaty. Jaka przyszłośćczeka kazimierskie szkoły?
Podczas pierwszego czytania projektu budżetu na rok 2021 została zasygnalizowana także sytuacja w gminnej oświacie. Skarbnik gminy Kazimierz Dolny zwróciła uwagę na rosnące wydatki na szkoły, które w coraz mniejszym stopniu pokrywa subwencja oświatowa otrzymywana od państwa. Drenuje to coraz bardziej kasę gminy.
- Wcześniej subwencja pokrywała 60 -70 % wydatków na oświatę, w ubiegłym roku było to 50%, a na przyszły rok, choć wydatki zostały zredukowane – 45%. Gdy wprowadzimy wszystkie potrzebne szkołom wydatki, to subwencja sfinansuje nam je w 40% - mówiła Anna Falenta skarbnik gminy na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej na początku grudnia. – Powiem teraz na pewno niepopularną rzecz, która się państwu nie spodoba, ale jestem skarbnikiem i muszę mówić nawet takie rzeczy: my musimy myśleć, co zrobić ze szkołami.
Co to oznacza dla kazimierskich szkół? Czy powraca sprawa reorganizacji oświaty forsowana przez poprzedniego burmistrza Andrzeja Pisulę cztery lata temu?
- Ta sprawa wisi nad nami jak miecz Damoklesa, bo liczba uczniów w szkołach wiejskich spada rokrocznie, a nakłady na oświatę ze strony samorządu rosną – mówi burmistrz Artur Pomianowski. – Sytuacja jest na tyle trudna, że trzeba będzie powoli myśleć nad kwestią reorganizacji. Nikt nie chce zamykać szkół, ale obawiam się, że jeżeli ta tendencja się zachowa, nie będziemy w stanie udźwignąć wydatków na oświatę.
Wydatki na szkolnictwo w gminie wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o blisko milion złoty, przy czym gmina wydaje średnio na oświatę 8 mln zł rocznie. A dodatkowo przychody gminy w związku z pandemią zmalały o 30 %.
 - Jeżeli nie zmienimy, nie przekształcimy czy nie połączymy szkół w jakiś sposób, to będziemy mieli problem – mówiła skarbnik gminy.
Na  wspólnym „budżetowym” posiedzeniu komisji Rady Miejskiej sprawa szkół została zaledwie zasygnalizowana. Radni wysłuchali nie podejmując szerszej dyskusji.

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Długi Weekend majowy 2024 zapowiada się cudownie. Będzie jeszcze lepszy, jeżeli skorzystasz z oferty specjalnej na majówkę.
Pokaż stopkę