Aktualności dla "szkoły w Kazimierzu"

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Kazimierzu dyskutowała nad kwestią dowozu dzieci do szkół na terenie gminy. Niektórzy radni optowali za tym, by ograniczyć dowóz dla tych dzieci, które nie dojeżdżają do szkół w swoim obwodzie.
Przy okazji pierwszego czytania projektu budżetu na rok przyszły stanęła sprawa finansowania kazimierskiej oświaty. Jaka przyszłośćczeka kazimierskie szkoły?
Władze Kazimierza Dolnego, podobnie jak inne samorządy w Polsce, podjęły decyzje o zamknięciu placówek oświatowych i kulturalnych na terenie gminy. Wszystko za sprawą koronawirusa.
Pokaż stopkę