Budowa szkoły pod lupą NIKu

Skomentuj (7)

„NIK ocenia, że zadanie inwestycyjne „Budowa szkoły w Kazimierzu Dolny” nie zostało należycie przygotowane i było realizowane niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę udzielonym w 2013 r. przez Starostę Puławskiego.” Tak Najwyższa Izba Kontroli zaczyna swoje „Wystąpienie pokontrolne”, które niedawno pojawiło się w Internecie.

Dwudziestoośmiostronicowy dokument „Wystąpienia pokontrolnego NIK” podsumowuje trzymiesięczne prace Najwyższej Izby Kontroli przy weryfikowaniu dokumentacji budowy szkoły w Kazimierzu i zawiera ocenę tejże budowy od wybuchu gazu w 2011 ro do maja roku bieżącego.

NIK ocenia, że inwestycja ta w Kazimierzu nie została należycie przygotowana i była prowadzona niezgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę. Nie dokonano rzetelnego sprawdzenia dokumentacji projektowej. Niewystarczająco zabezpieczono interesy gminy w umowie z wykonawcą.  Nie zapewniono nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przez inspektora z uprawnieniami wymaganymi przy inwestycjach o wysoce skomplikowanych rozwiązaniach technicznych. Nie wyegzekwowano także od wykonawcy zabezpieczenia skarpy zgodnie z projektem, skutkiem czego koszty inwestycji wzrosły o ponad 3,5 mln zł i przesunięto termin zakończenia budowy, co także generuje dodatkowe koszty związane z utrzymaniem szkoły modułowej, gdzie uczą się dzieci i młodzież – miesięcznie ten koszt wzrasta o kolejne 20 tys. zł. NIK negatywnie ocenił fakt, że kontenery na potrzeby prowadzenia zajęć szkolnych nie zostały zakupione, a li tylko wynajęte, co skutkowało niegospodarnym wydatkowaniem środków z publicznej kasy. A można było zaoszczędzić ponad milion zł. 

- Postępowanie NIK nie jest zakończone, w związku z tym nie udzielamy żadnych informacji na temat ustaleń kontrolnych. – mówi Edward Lis, dyrektor Delegatury NIK w Lublinie. – Po zakończeniu postepowania my zorganizujemy konferencję prasową na ten temat i zapoznamy z ustaleniami kontroli. My przestrzegamy obowiązujących przepisów, a one nakazują, aby do końca postepowania nie ujawniać takich szczegółów, ponieważ one są objęte – do momentu publikacji w biuletynie Informacji Publicznej na stronie NIK – tajemnicą kontrolerską.

Postępowanie NIK w sprawie kazimierskiej szkoły potrwa jeszcze około miesiąca. To czas na rozpatrzenie ewentualnych zastrzeżeń burmistrza Kazimierza w związku z ustaleniami NIK.

Urząd Miasta w Kazimierzu takie pismo, w którym odnosi się do raportu NIK, przygotowuje. Burmistrz Andrzej Pisula uważa, że w raporcie NIK niektóre kwestie nie zostały dostatecznie mocno wyartykułowane. Jako przykład podaje zakup kontenerów, które można było nabyć od razu, co pozwoliłoby uniknąć zarówno dużych wydatków, jak i niepotrzebnych konfliktów, jakie zdarzyły się m.in. w czerwcu. Według burmistrza raport NIK nie powinien mieć wpływu na termin oddania szkoły do użytku.

Przy ul. Szkolnej prace wciąż trwają. Zgodnie z umową termin ich zakończenie upływa z końcem roku.

Skomentuj

Przeciągnij i upuść zdjęcia, lub kliknij

Jak chcesz dodać komentarz?

lub

Podpisz się, aby dodać komentarz

Jak chcesz dodać komentarz?

lub

lub zarejestruj się


Dodane komentarze (7)

Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Weekend listopadowy 11-12 listopada 2017 to dobry moment na krótki wypad za miasto. Zrelaksuj się w jednym z naszych obiektów. Zobacz oferty specjalne przygotowane na ten czas.
Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2017.
Pokaż stopkę