Absolutorium dla burmistrza

Skomentuj (3)

Radni wchodzący w skład Komisji Rewizyjnej przygotowali wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza Kazimierza Dolnego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym spotkali się, by zaopiniować wykonanie budżetu za miniony rok oraz przygotować wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza.

Radni wchodzący w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta spotkali się, by wspólnie  zaopiniować sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za rok a także przygotować  wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Podczas spotkania omówiony został ubiegłoroczny budżet, przedstawiono najważniejsze dane dotyczące dochodów, wydatków i zobowiązań gminy.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, w 2016 roku Rada Miejska podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w planie budżetu, a 28 zarządzeń w tej sprawie wydał sam burmistrz. Jak wobec tego został wykonany budżet?

Dochody w wysokości 98,34% zaś wydatki – 93,62%. Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 3 590 623,00 zł, wykonano 3 590 623,55 zł. Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w kwocie 1 717 206,00 zł. Oprócz tego spłacona została pożyczka, kredyty i wykupiono obligacje na łączną kwotę 1 667 206,00 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2016 roku z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynoszą łącznie 8 269 134,00 zł.

W związku z realizacją wydatków na niższym poziomie w stosunku do planu wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 42 073,52 zł. (Zaplanowany deficyt: 1 873 417,00 zł)

- Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2016 rok i na tej podstawie wnioskuje do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kazimierza Dolnego – mówi przewodniczący komisji, Jakub Pruchniak.

Do przygotowanego wniosku Rada Miasta odniesie się zapewne na najbliższej sesji.

 

Skomentuj

Przeciągnij i upuść zdjęcia, lub kliknij

Jak chcesz dodać komentarz?

lub

Podpisz się, aby dodać komentarz

Jak chcesz dodać komentarz?

lub

lub zarejestruj się


Dodane komentarze (3)

Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Weekend listopadowy 11-12 listopada 2017 to dobry moment na krótki wypad za miasto. Zrelaksuj się w jednym z naszych obiektów. Zobacz oferty specjalne przygotowane na ten czas.
Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2017.
Pokaż stopkę