Aktualności dla " plac zabaw dla dzieci"

Dobiegają końca prace przy długo wyczekiwanym placu zabaw. Pustynia pomiędzy Grodarzem a Małym Rynkiem zamienia się znowu w miejsce dla dzieci.

Burmistrz Kazimierza Dolnego informuje, że z uwagi na stan techniczny urządzeń zabawowych zostaje zamknięty plac zabaw.

Przecięciem wstęgi, której zielony kolor nieodparcie kojarzy się ze zdrowiem i ekologią, siłownia plenerowa została uroczyście otwarta. W miniuroczystości udział wzięli burmistrz miasta Andrzej Pisula wraz z zastępcą, który czuwał nad realizacją projektu, oraz inicjatorzy przedsięwzięcia – radna Rady Miejskiej Ewa Wolna i radny Rady Powiatu Marcin Pisula.

Pokaż stopkę