Aktualności dla "budżet"

Budżet gminy Kazimierz Dolny na rok 2021 został przyjęty. Kwotę dochodów określono na 35000665, 29zł, kwotę planowanych wydatków na 38288805,87zł.
Cztery godziny kazimierscy radni debatowali nad projektem budżetu na przyszły rok. Wspólnego posiedzenia komisji nie zakończyło jednak opiniowanie dokumentu. Dlaczego?

O tym jak ma wyglądać budżet gminy Kazimierz Dolny na 2017 roku rozmawiano gorąco podczas posiedzeń komisji. Nie wszystko zostało jednak wyjaśnione, a ciąg dalszy dyskusji odbył się na ostatniej w 2016 roku sesji Rady Miejskiej.

Dyskusje nad budżetem

Uchwała budżetowa co roku zostaje przedyskutowana przez Radę Miejską a potem uchwalona. Tym razem jedno wspólne posiedzenie komisji nie przyniosło rezultatu. Do dokładnej analizy potrzebne są kolejne obrady.

Budżet 2014 uchwalony

Radni przegłosowali uchwałę budżetową na rok 2014. Jedna trzecia Rady budżetu nie poparła.

Od nowego roku dzieli nas jedynie kilkanaście dni. Nadszedł więc czas, by zaplanować budżet, przemyśleć inwestycje i przewidzieć wydatki. Kazimierscy radni pochylają się właśnie nad projektem budżetu. Głosowanie w tej sprawie 30 grudnia.

Po długich dyskusjach na zebraniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej, radnym udało się w końcu podjąć ostateczną decyzję. Budżet na rok 2012 został uchwalony.

Pokaż stopkę