Wstąp do Lokalnej Grupy Działania

W myśl założeń Lokalna Grupa Działania powstaje po to, aby skupione w niej gminy mogły korzystać ze środków, jakie dostępne są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Od powstania takiego stowarzyszenia, którego członkiem byłaby również gmina Kazimierz Dolny, dzieli nas już tylko kilka kroków.

W naszym rejonie Lokalną Grupę Działania tworzyć będzie ok. 11 gmin: Baranów, Końskowola, Garbów, Janowiec, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Wąwolnica, Wilków, Wojciechów oraz Poniatowa.

Generalnym celem, który przyświeca utworzeniu takiej grupy było utworzenie zwartego obszaru, który byłby jednorodny pod względem przyrodniczym czy turystycznym, obszaru, który mógłby zaoferować turystom, a także swoim mieszkańcom różnorodną ofertę. Mogłaby być ona wzmocniona i rozwinięta dzięki uzyskanym funduszom w ramach Programu Rozwoju dla Obszarów Wiejskich.

Do Lokalnych Grup Działania mogą wstępować gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby prywatne (fizyczne), jak również różnorodne stowarzyszenia działające w poszczególnych gminach.

- Myślę, ze każdy w ramach takiej Lokalnej Grupy Działania powinien coś zyskać, a zwłaszcza jeśli chodzi o obszar turystyki czy promocji naszego regionu – mówi Andrzej Wenerski, Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej, Inwestycji i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Kazimierza Dolnego.

Lokalna Grupa Działania może ułatwić składanie wniosków w ramach Programu Rozwoju dla Obszarów Wiejskich. W ramach różnicowania działalności rolniczej, na obszarach wiejskich tego typu działania mogą być jak najbardziej pomocne. Im większy obszar będzie obejmować taka Lokalna Grupa Działania, tym lepsze może mieć później przebicie, np. w momencie składania wniosków. Także projekty realizowane przez nią mogą cechować się większą trwałością. Taką większą Lokalną Grupą Działania będzie też lepiej zarządzać.

Lokalna Grupa Działania musi mieć także swoją siedzibę. Finanse na jej remont, wyposażenie i ewentualnie na późniejszą jej działalność można uzyskać między innymi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Myślimy o tym, aby w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskać fundusze na odnowę świetlic wiejskich czy nieczynnych szkół – mówi Andrzej Wenerski. - Przymierzamy się również do promocji turystycznej naszego regionu. Chcielibyśmy zorganizować oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych oraz zabytkowych obiektów.

Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Kazimierz Dolny, które odbyło się 19 listopada br. w Kazimierskim Ośrodku Kultury wyjaśniano, na czym ma polegać funkcjonowanie takiego stowarzyszenia. Przedstawiciel Urzędu Miasta Nałęczów, Zbigniew Pacholik przedstawił również potencjalne korzyści, jakie może przynieść LGD w proponowanej formie dla poszczególnych gmin. Zainteresowanie wśród mieszkańców Kazimierza Dolnego tworzącym się stowarzyszeniem jest dość spore, co można stwierdzić biorąc pod uwagę ilość osób obecnych na spotkaniu.

Oprócz mieszkańców, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Kazimierz Dolny: burmistrz Grzegorz Dunia, z-ca burmistrza Maciej Żurawiecki, Kierownik Referatu DGIiEF Andrzej Wenerski oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni, sołtysi o przedstawiciele lokalnych organizacji. Spotkanie to przyniosło zamierzone efekty, zdecydowano o utworzeniu LGD i wyrażono akceptację dla dotychczasowych działań, a uczestnicy spotkania zaoferowali współpracę przy tworzeniu stowarzyszenia.

Teraz nadszedł czas na podejmowanie formalnych kroków, czyli rejestrację stowarzyszenia, przyjęcie jego statutu itp. Do 14 grudnia br. w kazimierskim Urzędzie Miasta można składać wstępne deklaracje przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania. Zebranie założycielskie planowane jest w drugiej połowie grudnia 2007 r. lub w pierwszym tygodniu 2008 r.

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę