VIII Janowieckie Spotkania Historyczne

Skomentuj (4)
Miłośników historii zapraszamy na sesję „Tarłowie – rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych”, która odbędzie się w Domu Północnym Zamku w Janowcu w ramach VIII Janowieckich Spotkań Historycznych.
Organizatorem Janowieckich spotkań Historycznych jest Towarzystwo Oprzyjaciół Janowca, powstałe w 1995 r. Już wtedy – z inicjatywy dr Andrzeja Szymanka, redaktora "Notatnika Janowieckiego" i wiceprezesa Towarzystwa wspartej doświadczeniem i wiedzą prof. Ryszarda Szczygła, historyka z Instytutu Historii UMCS – pojawił się pomysł organizacji takich spotkań. Jak cel postawiono sobie sukcesywne poznawanie dziejów Janowca i związanych z nim rodzin na tle szeroko pojętych dziejów ogólnonarodowych i lokalnych. Instytut Historii UMCS jako najbliżej położony ośrodek naukowy w sposób naturalny wsparł janowiecką inicjatywę. Sukcesem okazały się trzy kolejne konferencje poświęcone rodzinie Firlejów, podobnie sesja pświęcona Żydom Janowca, Kazimierza i Puław znalazła uznanie wśród uczestników i czytelników – zasadą jest, że materiały pokonferencyjne publikowane są w formie książkowej.
W tym roku uczestnicy konferencji po raz kolejny przyjrzą się bliżej rodzinie Tarłów herbu Topór, którzy w XVI w. uczynili Janowiec swoją siedzibą rodową. Sesja odbędzie się w Zamku, Dom Północny, dnia 14 czerwca 2008 roku, o godzinie 11.00

Program sesji:

- Otwarcie sesji i powitanie uczestników - Jacek Serafinowicz - Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego
- Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Puławach
1. Dr Wiesław Bondyra, Dobra ziemskie Tarłów w Małopolsce w czasach saskich
2. Prof. dr hab. Marian Chachaj, Wykształcenie Tarłów od połowy XVII do końca XVIII wieku
3. Dr Leszek Wierzbicki, Działalność parlamentarna Jana Aleksandra Tarły
4. Prof. dr hab. Witold Kłaczewski, Kariery urzędnicze Tarłów w XVII-XVIII wieku
5 Dr Dariusz Kupisz, Tarłowie jako fundatorzy klasztoru Benedyktynek w Radomiu
6. Mgr Hubert Mącik, Pałac w Opolu Lubelskim za czasów Jana Tarły
- Dyskusja i podsumownie sesji
- Prezentacja nowych wydawnictw TPJ: Notatnik Janowiecki nr 15
- Poczęstunek janowiecki

Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - oddział Muzeum Zamek w Janowcu, Urząd Gminy Janowiec

Skomentuj


Dodane komentarze (4)

Mapa

Muzea

Muzeum Nadwiślańskie / Oddział Zamek w Janowcu


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Długi Weekend majowy 2024 zapowiada się cudownie. Będzie jeszcze lepszy, jeżeli skorzystasz z oferty specjalnej na majówkę.
Pokaż stopkę