Uczniowie z certyfikatem

Skomentuj (1)

W Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym wraz z rokiem szkolnym zakończyła się realizacja rocznego projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Od ucznia do profesjonalnego pracownika”, w ramach którego uczniowie doskonalili umiejętności uzyskane w szkole i zdobywali nowe kwalifikacje.

Przez cały miniony rok szkolny w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym realizowany był projekt „Od ucznia do profesjonalnego pracownika”, na który szkoła uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W jego ramach uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z jednej strony doskonalących umiejętności uzyskane w szkole, z drugiej dające nowe kwalifikacje.

- To był bardzo pracowity rok – mówi jedna z tegorocznych maturzystek od Koszczyca. – Mieliśmy zajęcia wyrównawcze przygotowujące nas do egzaminu maturalnego z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Oprócz tego – wiele godzin także pozalekcyjnych zajęć zawodowych. Ale warto było. Matura zdana, teraz czekam jeszcze tylko na wyniki egzaminów zawodowych.

W ramach zajęć zawodowych, w których uczestniczyli nie tylko maturzyści, ale wszyscy uczniowie Technikum Hotelarskiego i Logistycznego w zależności od specjalności, odbywały się kursy: „Obsługa gościa hotelowego”, „Obsługa ruchu turystycznego VCC”, „Podstawy działania firmy kurierskiej”, „Obsługa programów biurowych VCC” oraz połączone z dodatkową praktyką w zakładach pracy „Kelner – barista” i "Obsługa wózków widłowych.

- Przede wszystkim program zapewnił możliwość uzyskania dla naszych uczniów Technikum Hotelarskiego i Logistycznego uzyskanie nowych kwalifikacji – mówi autorka programu Bożena Górczyńska. – Logistycy zdobyli uprawnienia do obsługi programów biurowych i do obsługi wózków widłowych, hotelarze natomiast – uprawnienia kelnera i baristy oraz obsługi ruchu turystycznego. Będzie to im pomocne w znalezieniu się na rynku pracy

- Zajęcia realizowane w ramach programu – zarówno z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych pomogły uczniom w przygotowaniu się do egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe – mówi Teodor Józefacki, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza. – Już teraz widać po wynikach egzaminów maturalnych, że zdawalność w naszej szkole jest wyższa niż średnia krajowa – u nas jest 83 % a średnia krajowa w technikach wynosi w tym roku 71 %. Mam nadzieję, ze podobnie będzie na egzaminach zawodowych. Myślę więc, że uczestnictwo szkoły w programie to bardzo duża korzyść dla uczniów i nie tylko tych, którzy bezpośrednio brali w nim udział. Szkoła bowiem doposażona została w nowe pomoce dydaktyczne: programy komputerowe dla hotelarzy i logistyków oraz 11 laptopów, które będą służyć kolejnym pokoleniom naszych uczniów.

 

Skomentuj


Dodane komentarze (1)

Mapa

Oświata

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Wyjazd to idealny pomysł na perfekcyjny Dzień Kobiet 2024. Jeżeli szukasz interesującego miejsca, zobacz co oferują właściciele obiektów na ten szczególny dzień.
Pokaż stopkę