Kuncewicz o bychawskim 3 maja

Skomentuj (2)

90 lat temu Bychawa na Lubelszczyźnie świętowała rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach tych uczestniczył, także w roli współorganizatora, Jerzy Kuncewicz, którego sprawozdanie z tamtego dnia publikujemy w rocznicę tego wydarzenia. Marii B. Bednarz (BN) i Kazimierzowi J. Latuchowi (GUS) dziękujemy za udostępnienie tekstu Kuncewicza.

Obchód 3 maja w Bychawie

Staraniem miejscowego komitetu zorganizowanego z pomiędzy włościan, mieszczaństwa z współudziałem nauczycielstwa ludowego i księży odbył się obchód ku czci konstytucji 3 maja.
Piękny wiosenny dzień. Domy gminy: ludowy i kasy oraz wiele prywatnych przystrojone chorągiewkami o barwach narodowych oraz nalepką, wydaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Tłumy odświętnie przystrojone w barwne stroje ludowe. Kościół przepełniony. Po skończonej sumie zbiera się i szykuje pochód, na czoło zajeżdża banderia konna w sukmanach bijących harmonią barw. Za nią szykują się szkoły z Bychawy i Bychawki na czele z nauczycielami. Dzieci ubrane odświętnie z chorągiewkami narodowymi w rękach, niosą przed nimi sztandar duży z orłem białym i znakiem ziemi lubelskiej.
Następnie posuwała się orkiestra przygrywająca marsze w takt pochodu i melodie narodowe, później posuwał się tłum zbity włościan ze sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Pochód skierował się ku krzyżowi wzniesionemu na pamiątkę powstania listopadowego. Z pod stóp krzyża, na wzniesieniu w tym celu przygotowanym, staje zaproszony przez komitet organizacyjny p. J. Kuncewicz, który w krótkim i treściwym przemówieniu scharakteryzował znaczenie Konstytucji Trzeciego Maja, przenosząc się później myślą ku dniom dzisiejszym, zaznaczył swą niezłomną wiarę, że włościanin polski będzie jednym z najczynniejszych twórców państwa polskiego. Przemówienie zostało zakończone potężnym okrzykiem na cześć twórców konstytucji trzeciego maja i Państwa Polskiego. Następnie przemawiał miejscowy ksiądz proboszcz Kwiatkowski, który w nie długim, lecz kwiecistym i doskonale wypowiedzianym przemówieniu podniósł znaczenie momentu dzisiejszego. Na zakończenie chóry wykonały pienia i odmówiono modlitwy na rzecz wskrzeszonej Polski. Następnie we wzorowym porządku, pomimo wichru i kurzu, pochód wrócił do miasta gdzie rozwiązał pod kościołem.
Po obiedzie odbyło się zebranie P.S.L., na którym stawiło się przeszło 40 osób i gdzie obradowano nad chwilą bieżącą, wyrażając żądanie o konieczności zwołania Sejmu.
W ten sposób Bychawa przeżyła jeden z piękniejszych dni swoich.

J. Ki-cz [Jerzy Kuncewicz]
Lublin, 11 maja 1917 r.

Skomentuj


Dodane komentarze (2)

  • Jerzy Kuncewicz (gość)
    Już sobie przypomniałem. 3 maja 1917 r. w Lublinie wygłosiłem odczyt w sali "Oazy". Referowali także Juliusz Poniatowski (późnejszy kapral w "rządzie pułkowników") oraz Makowski.
  • Jerzy Kuncewicz (gość)
    Dla ścisłości wyjaśniam, że obchód Konstytucji Trzeciego Maja w Bychawie odbył się w niedzielę 6 maja 1917 r. 3 maja uczestniczyłem w takich samych obchodach w Lublinie. Ale to już jeszcze inna historia.

Mapa

Muzea

Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Weekend listopadowy 11-15 listopada 2021 to dobry moment na krótki wypad za miasto. Zrelaksuj się w jednym z naszych obiektów. Zobacz oferty specjalne przygotowane na ten czas.
Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2021.
Pokaż stopkę