Kuncewicz o bychawskim 3 maja

Skomentuj (2)

90 lat temu Bychawa na Lubelszczyźnie świętowała rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach tych uczestniczył, także w roli współorganizatora, Jerzy Kuncewicz, którego sprawozdanie z tamtego dnia publikujemy w rocznicę tego wydarzenia. Marii B. Bednarz (BN) i Kazimierzowi J. Latuchowi (GUS) dziękujemy za udostępnienie tekstu Kuncewicza.

Obchód 3 maja w Bychawie

Staraniem miejscowego komitetu zorganizowanego z pomiędzy włościan, mieszczaństwa z współudziałem nauczycielstwa ludowego i księży odbył się obchód ku czci konstytucji 3 maja.
Piękny wiosenny dzień. Domy gminy: ludowy i kasy oraz wiele prywatnych przystrojone chorągiewkami o barwach narodowych oraz nalepką, wydaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Tłumy odświętnie przystrojone w barwne stroje ludowe. Kościół przepełniony. Po skończonej sumie zbiera się i szykuje pochód, na czoło zajeżdża banderia konna w sukmanach bijących harmonią barw. Za nią szykują się szkoły z Bychawy i Bychawki na czele z nauczycielami. Dzieci ubrane odświętnie z chorągiewkami narodowymi w rękach, niosą przed nimi sztandar duży z orłem białym i znakiem ziemi lubelskiej.
Następnie posuwała się orkiestra przygrywająca marsze w takt pochodu i melodie narodowe, później posuwał się tłum zbity włościan ze sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Pochód skierował się ku krzyżowi wzniesionemu na pamiątkę powstania listopadowego. Z pod stóp krzyża, na wzniesieniu w tym celu przygotowanym, staje zaproszony przez komitet organizacyjny p. J. Kuncewicz, który w krótkim i treściwym przemówieniu scharakteryzował znaczenie Konstytucji Trzeciego Maja, przenosząc się później myślą ku dniom dzisiejszym, zaznaczył swą niezłomną wiarę, że włościanin polski będzie jednym z najczynniejszych twórców państwa polskiego. Przemówienie zostało zakończone potężnym okrzykiem na cześć twórców konstytucji trzeciego maja i Państwa Polskiego. Następnie przemawiał miejscowy ksiądz proboszcz Kwiatkowski, który w nie długim, lecz kwiecistym i doskonale wypowiedzianym przemówieniu podniósł znaczenie momentu dzisiejszego. Na zakończenie chóry wykonały pienia i odmówiono modlitwy na rzecz wskrzeszonej Polski. Następnie we wzorowym porządku, pomimo wichru i kurzu, pochód wrócił do miasta gdzie rozwiązał pod kościołem.
Po obiedzie odbyło się zebranie P.S.L., na którym stawiło się przeszło 40 osób i gdzie obradowano nad chwilą bieżącą, wyrażając żądanie o konieczności zwołania Sejmu.
W ten sposób Bychawa przeżyła jeden z piękniejszych dni swoich.

J. Ki-cz [Jerzy Kuncewicz]
Lublin, 11 maja 1917 r.

Skomentuj


Dodane komentarze (2)

  • Jerzy Kuncewicz (gość)
    Już sobie przypomniałem. 3 maja 1917 r. w Lublinie wygłosiłem odczyt w sali "Oazy". Referowali także Juliusz Poniatowski (późnejszy kapral w "rządzie pułkowników") oraz Makowski.
  • Jerzy Kuncewicz (gość)
    Dla ścisłości wyjaśniam, że obchód Konstytucji Trzeciego Maja w Bychawie odbył się w niedzielę 6 maja 1917 r. 3 maja uczestniczyłem w takich samych obchodach w Lublinie. Ale to już jeszcze inna historia.

Mapa

Muzea

Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2022! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2022. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę