Kazimierska Konfraternia Sztuki w Gdańsku

Kazimierska Konfraternia Sztuki - Kolonia Artystyczna, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zapraszają na wernisaż wystawy pt. “Kazimierska Konfraternia Sztuki w Gdańsku”.

Kazimierska Konfraternia Sztuki zaprezentuje swój dorobek twórczy nad morzem. W foyer Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku będzie można zobaczyć obrazy: Marka Andały, Marty Andały, Anny Borkowskiej, Magdaleny Jolanty Brennenstuhl, Włodzimierza Dąbkowskiego, Agnieszki Gadzińskiej Kity, Krystyny Głowniak, Romana Gruszeckiego, Jacka Piotra Jarosza, Haliny Kołodziejskiej, Jacka Kwiatkowskiego, Mieczysławy Łazorek, Anatola Martyniuka, Agnieszki Mitury, Leszka Niewiadomskiego, Jolanty Opolskiej, Mariusza Płoszaj-Mazurka, Marcina Przydatka, Krzysztofa “Krzyra” Raczyńskiego, Jarosława Struka, Zbigniewa Strzyżynskiego, Waldemara Wojczakowskiego, Elwiry Woźniak, Małgorzaty Wzorek.

- To nie przypadek doprowadził do powstania Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, stworzyła ją potrzeba utrzymania i kontynuacji tych właściwości Kazimierza Dolnego, dzięki którym to miasteczko nie ma sobie podobnych w całym kraju. Najważniejszą z tych cech jest dwuwiekowa już tradycja miasta sprzyjającego sztuce, dzięki czemu Kazimierz stał się jedyną w Polsce kolonią artystyczną, której kształt uformował się już w latach międzywojennych. Do tych tradycji nawiązała Konfraternia od chwili swoich narodzin. U ich źródeł było przekonanie, że spuścizna wielu pokoleń artystów jest wartością, którą trzeba nie tylko chronić i promować, ale też twórczo wprowadzać we współczesność. Nie naśladować tego, co już było, nie powielać, lecz formom istnienia kolonii artystycznej nadawać wyraz zgodny z potrzebami i wymaganiami czasu dzisiejszego. Konfraternia zupełnie świadomie odwołuje się do ugrupowań artystycznych rodzących się w Kazimierzu pod ręką prof. Tadeusza
Pruszkowskiego, zwłaszcza powstałego w 1925 r., „Bractwa św. Łukasza”. Malarze tej grupy wspólnie namalowali siedem obrazów historycznych na Wystawę Światową w Nowym Jorku w 1939 r. Podejmując ten wątek Konfraternia a właściwie 18 jej członków namalowało wspólnie wielki obraz ( 2 x 5 m) pod nieco absurdalnym tytułem „Gdzie tak naprawdę tworzył Szekspir”. I to namalowało na oczach publiczności. W ten sposób przetransponowano dawne założenia w zupełnie nową formę. Konfraternia jest też otwarta na społeczność kazimierską i tę, która tak licznie go odwiedza. Od dziesięciu lat urządza w wymurowanej z kamienia cembrowinie rzeki Grodarz otwarty salon pod nazwą „Kanał Sztuki”. Pod gołym niebem, co raczej rzadko można spotkać gdzie indziej. Konfraternia nawiązała też liczne kontakty z innymi koloniami artystycznymi w Europie, zwłaszcza z niemiecką Worpswede. Wyrazem tego był Festiwal Kolonii Artystycznych Kazimierz Dolny - Worpswede w 2014 r. Kazimierz Dolny od kwietnia 2018 r., jest oficjalnym członkiem Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych Euro Art. Także dzięki staraniom Konfraterni. W tym roku mija 18 lat od powstania Konfraterni. Chyba już można mówić o jej dojrzałości – pisze dr Waldemar Odorowski.

Wystawa, której otwarcie nastąpi 12 października o godzinie 18: 00 w foyer Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, potrwa od 5 listopada.


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Zimowe szaleństwo podczas Ferii 2023! Szukasz miejsca, gdzie odpoczniesz? Marzy Ci się szusowanie na nartach? Sprawdź listę noclegów z ofertami specjalnymi na ferie zimowe.
Pokaż stopkę