Europejskie Dni Dziedzictwa

Skomentuj (3)

Co roku we wrześniu w czterdziestu dziewięciu krajach Europy liczne zabytki i miejsca kultury są udostępniane szerokiej rzeszy zwiedzających w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W tym roku uroczysta inauguracja imprezy na Lubelszczyźnie nastąpi 12 września w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się w 1985 roku w Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy. Z inicjatywy Francji, która rok wcześniej zainicjowała u siebie „Dni Otwarte Zabytków”, ustanowiono z czasem Europejskie Dni Dziedzictwa, podczas których można nieodpłatnie zwiedzać historyczne miejsca nierzadko na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Imprezie towarzyszą koncerty, festyny, wystawy, które zachęcają do obcowania z zabytkami i kulturą. W tym roku Dni Dziedzictwa upływać będą pod hasłem: Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz.


Co w tym czasie będzie się działo w Kazimierzu i najbliższych okolicach? Program poniżej.


12 września (sobota):


Zamek w Kazimierzu Dolnym:
11.30-13.00 –
Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa (cz.1) przy udziale władz województwa, Burmistrza Kazimierza Dolnego, Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego, Marszałka Województwa oraz przedstawicieli sąsiednich samorządów. W programie m.in., m.in. orszak króla Kazimierza Wielkiego, chór „Canto, cantare”, młodzieżowa orkiestra dęta z Szydłowa; odczyt Marii Supryn „Nadwiślańskie zamki w Kazimierzu Dolnym i Janowcu w świetle badań archeologicznych”; Piotr Stępień – Prezentacja zamierzeń inwestycyjnych samorządu Kazimierza Dolnego w obrębie zespołu zamkowego w Kazimierzu Dolnym.

Grodzisko Żmijowiska (gm. Wilków):
14.00-15.30–
Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa (cz.2) przy udziale władz województwa, wójta Gminy Wilków, starosty Powiatu Opolskiego, Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego, Marszałka Województwa; m.in. prelekcja „Żmijowiska – dzieje grodu” – mgr Paweł Lis (Muzeum Nadwiślańskie).
15.30 - podsumowanie Warsztatów Archeologii Doświadczalnej 2009 (prezentacja rekonstrukcji obiektów archeologicznych, wykonanych podczas Warsztatów, pokaz wypieku chleba w piecu i palenisku otwartym, wypał naczyń ceramicznych w piecu).

Kazimierz Dolny: *)
13.00–17.00 –
bezpłatna obsługa przewodnicka na zamku w Kazimierzu Dolnym; Boisko plażowe przy porcie jachtowym nad Wisłą - budowanie zamków z piasku (konkurencja rodzinna) – z nagrodą Burmistrza dla najpiękniejszego zamku.
15.00 – Kazimierski Ośrodek Kultury, ul. Lubelska 12 - wykład poprzedzający odsłonięcie pomnika w Mięćmierzu; po tym przejazd bryczkami do Mięćmierza; 
16.00 – uroczyste odsłonięcie pomnika w Mięćmierzu upamiętniającego 70.tą rocznicę uratowania skarbów wawelskich przez miejscową ludność.
16.00 - wystawa pokonkursowa prac uczniów z gm. Kazimierz Dolny – nawiązujących do tematyki EDD (Kazimierski Ośrodek Kultury). 

Zamek w Kazimierzu Dolnym (część druga):
17.00–17.20 –
występ młodzieżowej orkiestry dętej z Szydłowa;
17.20–18.00 – przedstawienie teatralne „Kopciuszek i niezwykły bal na zamku” oraz taniec „Samba - wycieczka” (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrówce);
18.00 – Legendy o okolicznych zamkach w wykonaniu przewodnika PTTK Marcina Pisuli.
18.15 – Rewia strojów historycznych (uczniowie z Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym pod kier. pani Anny Walencik).
19.00– Prezentacja makiety przestrzennej zamku w Kazimierzu Dolnym wykonanej przez uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym. 
19.15– 20.15 - Pokaz rycerski.

Puławy:
Rajd rowerowy do Janowca ze zwiedzaniem zamku - uczniowie kl. V- VI Szkoły Podstawowej nr 10 z udziałem rodziców.
Rajd pieszy wałem wiślanym do Bochotnicy ze zwiedzaniem ruin zamku - uczniowie kl. V- VI Szkoły Podstawowej nr 10 z udziałem rodziców.
Wystawa zdjęć dokumentujących obydwa rajdy - Szkoła Podstawowa nr 10 w Puławach. 
„Nieznane oblicza zamku”- rajd z Kazimierza Dolnego do Janowca połączony z plenerem malarskim w Janowcu – dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Puławach.
Wystawa prezentująca miejsca walk narodowych Polaków w XIX-XXw. w regionie puławskim -  I LO w Puławach.
Prezentacje multimedialne: „Polacy podczas II wojny światowej” i „Wojny Polaków z sąsiadami w XVII wieku” - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach.


13 września 2009 (niedziela):

Żmijowiska (gm. Wilków):
10.00 –
do godzin wieczornych - prezentacja częściowej rekonstrukcji systemu umocnień grodziska Żmijowiska,
12.00 - „Wędrówka Słowian” – wycieczka na grodzisko i cmentarzysko kurhanowe w Chodliku, 15.00 - otwarcie pieca garncarskiego i ocena efektów wypału naczyń.

Kazimierz Dolny: zespół zamkowy – dzień otwarty (wstęp bez opłat)
10.00-12.00 –
wycieczka piesza z przewodnikiem turystycznym do zamku w Bochotnicy (spod Zespołu Szkół im. Jana koszczyca Witkiewicza przy ul. Nadwiślańskiej 9 w Kazimierzu Dolnym);

Bochotnica (gm. Kazimierz Dolny): 
12.00  -
spotkanie wśród ruin zamku w Bochotnicy, prezentacja historii zamku. 
12.30  - inscenizacja historyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Bochotnicy oraz debata uczniów na temat „Bochotnicki zamek – przeszłość i teraźniejszość”. Prezentacja najciekawszych prac plastycznych o zamkach w regionie. „Grób rycerza z Bochotnicy” – prezentacja wykopalisk archeologicznych (Szkoła Podstawowa w Bochotnicy).

Zamek w Janowcu (Muzeum Nadwiślańskie) -  dzień otwarty (wstęp bez opłat)

Gołąb (gm. Puławy):
9.30 – „Dożynki Parafialne” - kościół i plac parafialny w Gołębiu; 
16.00–19.00 - Spotkanie pokoleń „Serce Każdego Dziedzictwem Kultury” (Szkoła w Gołębiu), m.in historia Gołębia (prezentacja), turniej wiedzy o zabytkach i miejscowości, występy
artystyczne dzieci i młodzieży; 
10.00-19.00 - zwiedzanie Muzeum Nietypowych Rowerów – Gołąb, ul. Puławska.

14 września (poniedziałek): 


Puławy -
Wystawa prac plastycznych uczniów kl. II-VI pt. „Budowle obronne i zamki
w Polsce” – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Puławach.

15 września (wtorek):

Witoszyn (gm. Kazimierz Dolny):
9.30 –
Wycieczka piesza spod Szkoły Podstawowej w Rzeczycy do Witoszyna; 
11.00 – spotkanie z przed miejscem lokalizacji dawnego zameczku Witoszyńskich, wycieczka edukacyjna po Witoszynie;  
12.00 –
spotkanie w Gospodarstwie Agroturystycznym dr Jana Gizy – z prezentacją dawnej ryciny prezentującej wygląd zameczku i rozmową na jej temat oraz rozmowa o zamkach gminy Kazimierz Dolny; po tym wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

17 września 2009 r. (czwartek):

Kazimierz Dolny, 19.30-22.00 -
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym ul. Nadwiślańska 9: "W poszukiwaniu skarbu króla Kazimierza" - impreza o charakterze podchodów połączona z prezentacją legend miejscowych na zamku, turniejem sprawnościowym o tytuł rycerza Esterki i ogniskiem (impreza zamknięta - dla szkół).

Gołąb,
10.00-13.00 –
Szkoła Podstawowa, lekcja historii dla dzieci ze szkół Gminy Puławy, poznajemy nasze dziedzictwo kulturowe, zwiedzanie zabytków miejscowości z przewodnikiem, zawody sportowe dla drużyn z poszczególnych szkół Gminy Puławy (boisko szkolne).
13.00 -  Muzeum  nietypowych rowerów Józefa Majewskiego, Gołąb ul. Puławska 1 - obejrzenie kolekcji, możliwość jazdy rowerami, wspólne ognisko dla młodzieży z pieczeniem kiełbasek.

Puławy,
cmentarz parafialny przy ul. Włostowickiej - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Poległych w Walkach na Kresach – uczniowie kl.VI Szkoły Podstawowej Nr 4 w Puławach.

18 września (piątek): 

Puławy -
Wycieczka do Janowca - zwiedzanie zamku, plener malarski dla dzieci, „turniej rycerski”, gry i zabawy ruchowe – dzieci z Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Puławach.

19 września 2009 r. (sobota):

Gołąb (gm. Puławy) -
wystawa prac dzieci i młodzieży pt. „Zabytki mojej miejscowości” (GOK w Gołębiu, godz. 8-21) oraz wystawa twórców z Gminy Puławy (rzeźba, plecionkarstwo, kowalstwo itp.). Wystawa fotografii „Gołąb w obiektywie” – Janusz Filipczak.

Puławy

wycieczka do Janowca ze zwiedzaniem zamku i parku z przewodnikiem zakończona piknikiem - Miejskie Przedszkole Nr 8.
Osada pałacowo-parkowa - pałac Książąt Czartoryskich  - wycieczka uczniów kl. IV-V ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puławach. 
„Lekcja muzealna”- program w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 15 Pułku „Wilków” z happeningiem pt. „Życie Dworskie” w Janowcu - Miejskie Przedszkole Nr 10 w Puławach.

20 września 2009 r. (niedziela):

Puławy – zespół pałacowo-parkowy:  
10.00-15.00 -
Uroczyste zakończenie Europejskich Dni Dziedzictwa: m.in. podsumowanie EDD 2009, wykład mgr Henryka Czecha „Pierwsza puławska rezydencja magnacka jako pałac obronny”, koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu „Scholares Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej.

*) 12 i 13 września wstęp na teren zespołu zamkowego Kazimierzu Dolnym jest bezpłatny.  W czasie trwania EDD w dniach 12-20 września w witrynach i oknach kazimierskiego rynku zostaną zaprezentowane prace dzieci z Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym – nawiązujące do tematyki EDD.
 Od 4.09 do  4.10.09 - Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zaprasza na wystawę „Puławy - czas i przestrzeń”, cz.2 - poświęconą przemianom przestrzennym w Puławach w XX w.
Wrzesień 2009 r. - Konkurs plastyczny „Zabytki architektury obronnej” - Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach.

Organizatorzy: Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym i Muzeum Nadwiślańskie

Skomentuj


Dodane komentarze (3)

 • Antek
  Dziedzictwo to nie tylko kultura, ale także przyroda,
  i warto o tym pamiętać i mówić, może za rok uda się uwzględnić to w programie,
  zwłaszcza teraz, gdy z najstarszego w Europie naturalnego lasu białowieskiego wywożosze są tony drewna.
  Po nas choćby potop ...
 • tenzesam
  Sobie złośliwy komentarzyk pozwolę, kulminacja obchodów winna być: -ognisko ze zdemontowanych oryginalnych czyli starych trepów z klasztoru, oczywiście pod kamieniołomami na pożegnanie miejsca, dorzucić można by obrazy z 1 kazimierskiego pleneru jakie się zachowały /wydarzenie unieważnione/, a na ścianie kamiennej wielki napis na transparencie z prześcieradeł - "pal licho tradycje".
 • Janson
  I bardzo pięknie, i się chwali, byle grajcy dobrze grali i frekwencja dopisała.

Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Zaplanuj razem z nami świąteczny wyjazd do dowolnego miejsca w Polsce. Poznaj oferty specjalne noclegów na Wigilię i Boże Narodzenie 2023.
Pokaż stopkę