Aktualności dla "Piotr Wojciechowski"

Dziś magiczna noc. Najbardziej magiczna ze wszystkich kazimierskich nocy. Dlaczego? Odpowiedź zawarta jest w wierszu Piotra Wojciechowskiego "Kolęda tańczy", który autor napisał w grudniu tego roku w Kuncewiczówce, na torbie po rogalikach od Sarzyńskiego i nazywa go kolędą 100% kazimierską.

Okazuje się, że trzeba znać nie jeden język, a liczne jego odmiany – język intymnych zwierzeń, język uroczystych wystąpień, język rzetelnych negocjacji, język rodzinnego spotkania. Tych trudnych języków uczy nas literatura – poezja i proza – mówi prof. Piotr Wojciechowski. W Kuncewiczówce zakończyły się właśnie Warsztaty Kreatywnego Pisania.

Z wykształcenia geolog i dziennikarz, z zawodu… pisarz, scenarzysta i reżyser filmowy, krytyk literacki i filmowy. Autor powieści Czaszka w czaszce, która postawiła go w rzędzie najwybitniejszych twórców generacji, Piotr Wojciechowski – gość Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów – oddziału Muzeum Nadwiślańskiego pojawił się z odczytem w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza.

Pokaż stopkę