Aktualności dla "oświata w Kazimierzu"

Mimo braku porozumienia pomiędzy związkami nauczycielskimi a rządem, nauczyciele z kazimierskich szkół zdecydowali o zawieszeniu akcji strajkowej.

W związku z fiaskiem negocjacji pomiędzy związkami nauczycielskimi a rządem nauczyciele z kazimierskich szkól przystąpili do akcji strajkowej. Wielu uczniów pozostało w domach, o normalnych zajęciach raczej trudno mówić.

W ostatnim czasie temat oświaty razem ze ściśle z nim powiązanym tematem budżetu zdaje się w Kazimierzu dominować. Gmina szykuje się do reorganizacji sieci szkół na swoim terenie. Jak to będzie ostatecznie wyglądało, zależeć będzie od prac komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele dyrekcji szkół, nauczycieli, rodziców, radnych oraz burmistrz.

Wczoraj miało miejsce pierwsze z cyklu spotkań specjalnie utworzonej komisji, której celem jest wypracowanie zmian w kazimierskiej oświacie. Jej obrady zbiegły się w czasie z ogłoszeniem przez rząd, że projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zostały przyjęte i przekazane do dalszych prac w sejmie.

Zanim wejdą tu uczniowie, w Grodarzu upłynie jeszcze sporo wody, ale trzeba powiedzieć jasno: budowa szkoły dobiega końca. Jak zmieni się wtedy organizacja oświaty w gminie Kazimierz?

Pokaż stopkę