Aktualności dla "oczyszczalnia ścieków"

Nasza gmina ma szansę dostać w tym roku dotacje na zmodernizowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W projekcie przygotowanym przez Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym są pozycje, które mają rozwiązać bardzo istotne problemy.

Od połowy grudnia na terenie gminy Kazimierz Dolny działa PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie zbierane są różne odpady, których do śmieci wyrzucić tak po prostu nie wolno. Znajduje się on tuż przy oczyszczalni ścieków w Bochotnicy.

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzu Dolnym została zmodernizowana. Obiekt w chwili obecnej przygotowywany jest do odbioru.

Temat: oczyszczalnia

Niedługo w Kazimierzu zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków. Miasto pozyskało na ten cel środki zewnętrzne, a radni podczas wspólnego posiedzenia komisji poparli ten pomysł. Po blisko dwuipółgodzinnej dyskusji.

Pokaż stopkę