Aktualności dla "niepełnosprawni w Kazimierzu Dolnym"

Kazimierz miejsce magiczne. Miejsce piękne. Okazuje się, że może także rozczarowywać i ranić. I takie właśnie wspomnienie z Kazimierza zabrał ze sobą turysta z Katowic, który latem próbował odwiedzić Miasteczko z chorym synkiem. Mimo, że od tamtego dnia minęło już blisko pół roku, wspomnienie to tkwi w sercu głęboko jak zadra. Dopiero dziś zadzwonił do naszej redakcji, by o tym opowiedzieć.

Zabawy, konkursy sprawnościowe, wspólne rysowanie, malowanie twarzy, loteria fantowa, pokaz strażacki i poczęstunek przy muzyce wypełniły II Piknik Integracyjny zorganizowany z okazji święta patronki Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny.

Konkurs na logo

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pod wezwaniem św. Anny ogłasza konkurs na logo organizacji.  Konkurs ma charakter otwarty.

Trwają prace nad powołaniem do życia ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kazimierzu. Niedawno członkowie Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego św. Anny przyglądali się, jak funkcjonują podobne ośrodki w Lublinie.

Trwają prace nad powołaniem do życia ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kazimierzu. Miejscowe środowisko organizuje w najbliższym czasie wyjazd do Lublina, by przyjrzeć się, jak funkcjonują podobne ośrodki, które umożliwiają wzajemne kontakty i wyjście do świata.

Powraca temat resztówki po Fundacji św. Anny – tzw. Wikarówki. O ten teren ubiega się kazimierskie środowisko osób niepełnosprawnych, które chciałoby tu stworzyć środowiskowy dom samopomocy. Gmina nie mówi „nie” dla tej inicjatywy, ale nie wykazuje chęci przekazania niepełnosprawnym akurat tego terenu.

- Prosimy, żebyście swoje oczy i serca otworzyli na nas i na nasze problemy – mówiła niepełnosprawna Karolina Bączkowska podczas spotkania z radnymi w sprawie zagospodarowania terenu tzw. wikarówki. Jakie będą losy tej resztówki po Fundacji Świętej Anny?

Pokaż stopkę