XIV sesja Rady Miejskiej

Skomentuj (11)
3 marca 2004 r. o godz. 9.00 w Kazimierkim Ośrodku Kultury odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad oraz Protokołu Nr XIII sesji Rady Miejskiej.

3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Nr XX/123/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronimicznych i usługowych na terenie Gminy Kazimierz Dolny.

5. Skarga Powszechnej Spółdzielni Spożywców POMOC w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sadowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej przy ul. Szkolnej 31, stanowiącej własność gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego – oczyszczalni ścieków w Bochotnicy dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego – kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej w Kazimierzu Dolnym dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego – wodociągu w miejscowości Witoszyn dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Rzeczycy – działki nr 377/4 o pow. 0,08 ha, zabudowanej budynkiem sklepu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kazimierz Dolny do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Puławskiej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

13. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady miejskiej na 2004 rok.

14. Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Zakończenie obrad.

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Weekend listopadowy 11-15 listopada 2021 to dobry moment na krótki wypad za miasto. Zrelaksuj się w jednym z naszych obiektów. Zobacz oferty specjalne przygotowane na ten czas.
Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2021.
Pokaż stopkę