Rowerem za kajakiem Doliną Chodelki

Skomentuj (4)
Chodelka – to niewielka rzeczka płynąca przez Kotlinę Chodelską położoną na południe od Kazimierza Dolnego. Tędy właśnie - przez Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu - przebiega niebieski szlak rowerowy.
Dystans: 51 km, trasa trudna
Rodzaj nawierzchni: asfaltowa 18 km, utwardzona 5 km, gruntowa 28 km
Przebieg trasy:
Kolonia Borów – 2,3 km- Borów – 2,35 km- Jeżów – 3,5 km - Chodel – 4,45 km - Budzyń -1,3 km - Wólka Komaszycka – 5,8 km - Emilcin - 6,1 km - Opole Lubelskie (Zespół Szkół Nr 1) – 5,0 km - Pomorze – 4,2 km - Chodlik - 2,8 km – Żmijowiska (most na rzece Jankówce) – 1,6 km - Kosiorów – 4,0 km - Polanówka – 4,11 km - Dobre – 3,9 - km - Podgórz.

Szlak rozpoczyna się w miejscowości Kol. Borów na granicy powiatu opolskiego i powiatu lubelskiego, prowadzi przez teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje dolinę rzeki Chodelki - jeden z najczystszych i najpiękniejszych obszarów na Lubelszczyźnie. Końcowy odcinek szlaku przechodzi obok grodzisk słowiańskich z VIII-X wieku – największego skupiska wczesnośredniowiecznych założeń obronnych międzyrzecza Wisły i Bugu i kończy się w miejscowości Podgórz łącząc się z czerwonym szlakiem rowerowym „Kazimierza Dolny-Kraśnik”.

Kolonia Borów – Chodelka w tej miejscowości przyjmuje prawy dopływ – ciek spod Zalesia. Rzeka i jej dolina zachowały niemal naturalny charakter oraz funkcjonują tu zespoły źródeł dolinnych o wysokiej wydajności.

Borów – dobrze zachowany drewniany młyn oraz młyn murowany stojący w otoczeniu lasu i stawów hodowlanych.

Jeżów – kompleksy stawów hodowlanych z ruinami rządcówki. Wśród mokradeł Chodelki na niewielkim wzniesieniu tzw. Lorecie stoją ruiny pojezuickiego kościoła pw. M.B. Loretańskiej. Styl barokowy. Wybudowany na wzór Katedry Lubelskiej, funkcjonował w latach 1736-1750. Wkomponowany w projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy, obejmujący kompleks stawów hodowlanych, łąki oraz fragment boru sosnowego.

Chodel – miejscowość założona na terenie wsi Kłodnica przez Bernarda Maciejowskiego. Prawa miejskie w latach 1440-1866; zachowany układ urbanistyczny z XVI-XVIII w.;
Warto zobaczyć:
● Gotycko-renesansowy kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, wybudowany w 1541 r.; z 30 metrową wieżą zakończona koroną, obrazem MB Loretańskiej, chrzcielnicą z 1616 r. oraz piaskowym nagrobkiem fundatora kościoła – Bernarda Maciejowskiego i jego żony Elżbiety.
● Mogiła żołnierzy austriackich z czasów I wojny światowej;
● Projektowany użytek ekologiczny położony na północny zachód od Chodla z płytkim stawem, stanowiącym miejsce lęgów i żerowania wielu gatunków ptaków;
● Zalew, który otaczają sosnowe lasy i zagajniki. Zbiornik ten pełni funkcje rekreacyjne.

Budzyń – miejscowość leżąca na zachód od Chodla, na terenie której znajdują się pozostałości po młynie wodnym. Właścicielem młyna był Abraham Cukierman.

Wólka Komaszycka - wilgotne tereny łąkowe i torfowiskowe ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin.

Emilcin – 10 ha użytek ekologiczny obejmujący płat torfowiska niskiego z niewielkim oczkiem wodnym; miejscowość słynna ze zjawisk nadprzyrodzonych – lądowania w 1978 r. statku kosmicznego. W 25. rocznicę wydarzeń Fundacja Nautylius wybudowała pomnik UFO.

Opole Lubelskie – gród z drewnianym zamkiem założony w XIV w przez księcia opolskiego Władysława Opolczyka; prawa miejskie od 1418 r.; w XVI-VII w. silny ośrodek kalwinizmu; w 1761 r. pierwsza w Polsce szkoła rzemieślnicza; zachowany tzw. otwarty układ urbanistyczny z XIV-XVII z dwoma rynkami;
Warto zobaczyć:
• XVII-wieczny pałac Lubomirskich, przekształcony w latach 1766-1773 na okazałą rezydencję, która miała być konkurencyjna do pałacu Czartoryskich w Puławach. Przekształcony później w koszary, obecnie jest siedzibą Liceum Ogólnokształcącego.
• Kościół parafialny pw. WNMP z 1650-75 r. z cenną polichromią.
• Dzwonnicę z II poł. XVII w.
• Klasztor trójskrzydłowy – obecnie plebania z lat. 1740-48.
• Budynki kolegium pijarskiego z ok. 1750 r.
• Zespół pałacowo-parkowy w Niezdowie z XVIII–wieczną rezydencją Lubomirskich
• Cukrownię z 1844 r.
• Pomnik przyrody – jeden z najstarszych wiązów na Lubelszczyźnie.

Pomorze – dobrze zachowany, drewniany młyn wodny oraz pole biwakowe. Nieopodal znajduje się malownicze jezioro Bartków Ług.

Chodlik – grodzisko wczesnośredniowieczne z VII-X w. Największe (9 ha) i najlepiej zachowane w Polsce, zamieszkiwane przez Lędzian (10 tys.).Jest otoczone trzema współśrodkowymi wałami i było niegdyś jednym z głównych grodów plemiennych między Wisłą i Bystrzycą. Miejscowość słynna jest z „Majówki archeologicznej” - festynu organizowanego przez lubelskie Stowarzyszenie Archeologów Polskich, Pracownię Badań i Nadzorów Archeologicznych, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim i Gminę Karczmiska.

Żmijowiska – gród obronny z końca IX w., najmniejsze z grodzisk w Kotlinie Chodelskiej zajmujące powierzchnie 1,5 ha, leżące w odległości 2,3 km od grodziska w Chodliku.

Kosiorów – na wydmach piaszczystych w Kosiorowie odkryto najdawniejsze ślady pobytu grup ludzkich. Były to krzemienne ostrza łowców reniferów, z epoki kamienia zwanej paleolitem schyłkowym, datowane na około 10 000 lat temu.

Polanówka - nazwa miejscowości wywodzi się od nazwiska sławnego generała królewskiej husarii Aleksandra Polanowskiego. W Polanówce znajduje się kaplica św. Barbary.
Dobre – nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od staropolskiego słowa „debra” oznaczającego stromy stok. W XIX w. był tu folwark. Do wsi przylega rezerwat przyrody „Skarpa Dobrska”. Utworzony w 1991 r.; 40 ha powierzchni; wysokość względna skarpy ok. 90 m; z rozgałęzionymi wąwozami tworzącymi fascynującą rzeźbę terenu.

Podgórz - funkcjonowało tu wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie (VIII-IX w.); Rezerwat przyrody „Skarpa Dobrska” z przepięknym widokiem na Małopolski Przełom Wisły, Kotlinę Chodelską oraz na rezerwat „Krowią Wyspę”, na której gnieżdżą się rzadkie gatunki ptaków.

Niebieski szlak rowerowy, oznaczony w terenie znakami drogowymi lub piktogramami na drzewach - na białym tle czarny rowerek z niebieskim paskiem lub strzałkami.

Niebieski szlak rowerowy został opracowany przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.
Jacek Rosły i Magdalena Lipczuk

Skomentuj


Dodane komentarze (4)

 • Bogumiła
  Przepraszam jeśli nie na temat. Ale nie wiecie gdzie można teraz (listopad) naprawic rower w Kazimierzu Dolnym?
 • Red. (gość)
  Korekta naniesiona, dziękujemy za wnikliwą lekturę.
 • cesar (gość)
  wszystko jest fajnie opisane ale proszę sprawdzić u żródeł nazwisko założyciela miejscowości Chodel
 • al (gość)
  Jestem Kazimierzanką. jeszcze nie wszystkie miejsca poznałam. Serdecznie polecam miłśnikon przyrody tę trasę, nawet we fragnentach które już znam. Wybieram się na dalsze wyprawy (nie koniecznie roweropwe) .Nie zapomnijcie o zabraniu aparatu fotograficznego.

Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Wyjazd to idealny pomysł na perfekcyjny Dzień Kobiet 2021. Jeżeli szukasz interesującego miejsca, zobacz co oferują właściciele obiektów na ten szczególny dzień.
To osoby tworzą świąteczną atmosferę. Jest tyle pięknych miejsce w Polsce, gdzie można spędzić Święta Wielkanocne 2021. Sprawdź listę obiektów, które przygotowały na ten czas ofertę specjalną.
Pokaż stopkę