Pozyskaj pieniądze na Twój Mały Projekt

Skomentuj (1)

Około 700 tys. zł ma do rozdysponowania Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” na tzw. „Małe Projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedsiębiorcy z terenu działania Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” mogą się starać o dofinansowanie na tzw. „Małe Projekty” w zakresie:

 • * podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej,
 • * rozwijania aktywności społeczności lokalnej,
 • * rozwijania turystyki lub rekreacji,
 • * promowania, zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,
 • * promowania, zachowania lub oznakowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
 • * inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług,
 • * wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.


Nabór wniosków przewidziano na pierwszą połowę marca.

 

Skomentuj


Dodane komentarze (1)

 • pijany znad Grodarza
  To jest aktualne ?
  Toć " na tzw. „Małe Projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."

Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2020.
Zaplanuj razem z nami świąteczny wyjazd do dowolnego miejsca w Polsce. Poznaj oferty specjalne noclegów na Wigilię i Boże Narodzenie 2020.
Pokaż stopkę