Obowiązki pracownika w razie wypadku przy pracy

Trudno jest przewidzieć wystąpienie jakiegokolwiek wypadku. W Polsce rocznie na 100 tysięcy pracowników przypada około 500 takich zdarzeń w miejscu pracy. Choć nie jest to szczególnie wysoki wynik na tle innych państw europejskich, warto wiedzieć, co należy zrobić, gdy wypadek spotka akurat Ciebie. Jak wygląda procedura jego zgłoszenia? Dowiedz się więcej o właściwych zasadach postępowania. Materiał powstał przy współpracy reklamowej z gowork.pl.

Czym są wypadki w pracy?

Choć każdy stara się ich uniknąć, mogą spotkać nas różne sytuacje losowe, których nie jest się w stanie kontrolować. Podczas wykonywanej pracy wypadkiem nazywa się niefortunne zdarzenia, podczas których zostały spowodowane obrażenia ciała lub nastąpiła śmierć z przyczyn zewnętrznych; w trakcie wykonywania przez pracownika swoich standardowych obowiązków lub innych poleceń przełożonych, a także w związku z czynnościami na rzecz pracodawcy, nawet bez ich polecenia. Poza tym wypadek może mieć również miejsce w drodze z danego miejsca pracy do siedziby głównej w czasie pozostawania osoby w dyspozycji dla przełożonego.

Gdzie najczęściej do nich dochodzi?

Wskaźnik wypadkowości, czyli liczba poszkodowanych przypadająca na 1 tys. pracujących, najwyższe wartości wykazuje w zachodniej Polsce. Najczęściej dochodzi do takich zdarzeń w województwie śląskim, warmińsko-mazurskim oraz opolskim. Jeśli chodzi o liczbę wypadków, to w podziale według rodzajów działalności gospodarczej dominuje górnictwo i wydobywanie, na kolejnym miejscu plasuje się dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja, a następnie przetwórstwo przemysłowe. Można więc zauważyć, że niektóre miejsca pracy wyróżniają się większym ryzykiem wystąpienia wypadku podczas wykonywania obowiązków. Warto wiedzieć, że ich największa ilość skutkuje urazami kończyn górnych. Nie można pozwolić sobie na chwilę nieuwagi czy rozkojarzenia, ponieważ ponad połowa niefortunnych zdarzeń jest wynikiem niewłaściwego zachowania pracowników. Jeśli nie jest się gotowym na poniesienie takiej odpowiedzialności, warto poszukać zatrudnienia, w którym będziesz mniej narażony na doświadczenie nieprzyjemnych sytuacji.

Zapoznając się z ogłoszeniami na stronie GoWork.pl, dowiesz się więcej np. o puławskim rynku pracy i lepiej dopasujesz ofertę do własnych oczekiwań.

Aby znaleźć stabilne warunki zatrudnienia, warto wiedzieć, na czym opiera się lokalna gospodarka i jakie przedsiębiorstwa należą do największych w mieście. Puławy, głównie jako ośrodek przemysłowy, zdominowane są zatem przez przemysł farmaceutyczny, chemiczny i budowlany. Różne ogłoszenia z pracą będą dotyczyć właśnie tych sektorów. O zatrudnienie nie muszą się też martwić osoby z grup należących do najbardziej poszukiwanych, czyli m.in. pielęgniarki i położne, diagności samochodowi, pracownicy przetwórstwa spożywczego czy programiści. Z kolei pracownicy robót wykończeniowych, inżynierowie budownictwa, spawacze oraz elektromonterzy znajdą zatrudnienie w największych przedsiębiorstwach w Puławach, które prowadzą działalność w różnych segmentach rynku budowlanego. Jednak ogłoszenia pracy dotyczą także wielu innych branż, dlatego śmiało można próbować swoich sił w miejscu, które będzie zapewniać najlepsze warunki.

Jak właściwie postępować w razie wypadku?

Gdy doszło do nieszczęśliwego wypadku w pracy, należy kierować się określonymi procedurami. Po pierwsze, jeśli stan zdrowia na to pozwala, osoba poszkodowana musi poinformować o zajściu pracodawcę. W innym przypadku będzie to być świadek. Można zgłosić to bez określonej formy, ponieważ nie jest to uregulowane przepisami – oznacza to, że nie ma jednego formularza, który należy wypełnić. Ważne jest jednak, aby sporządzić pismo, na którym zawarte będą kluczowe informacje o wypadku. W takim dokumencie powinny się znaleźć dane zgłaszającego, poszkodowanego oraz świadków, a także data, godzina, przyczyny i skutki niefortunnej sytuacji. Należy wskazać także miejsce prawne wypadku, czyli np. pracę, delegację, drogę do miejsca zatrudnienia itd. Warto wiedzieć, że takie pismo może być sporządzone przez poszkodowanego, przełożonego lub innego świadka zdarzenia.

Kolejne procedury należą do obowiązków pracodawcy, który przede wszystkim zobowiązany jest do zorganizowania pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz zabezpieczenia miejsca pracy, w którym doszło do wypadku. Poza tym przełożony musi powiadomić inspektora BHP oraz sporządzić protokół powypadkowy. Warto pamiętać, że osobie, która uległa wypadkowi, przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie.


Współpraca reklamowa z gowork.pl

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Zaplanuj razem z nami świąteczny wyjazd do dowolnego miejsca w Polsce. Poznaj oferty specjalne noclegów na Wigilię i Boże Narodzenie 2023.
Pokaż stopkę